Projekti

Arktiset Rakenteet

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Tutkimusprojekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.9.2015 - 30.6.2018
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Tekes
Projektin kuvaus

Arktiset Rakenteet -projekti on osa Tekesin Arktiset Meret -ohjelmaa. Projektissa sekä Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston (LUT)
teräsrakennelaboratorio että Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK)
Teollisuustekniikan osasto tutkivat yhteistyössä arktisilla alueilla toimivien
yritysten kanssa alueen olosuhteiden rakennetekniikalle asettamia haasteita.
Tavoitteena on uusinta tutkimuslaitteistoa ja -metodeja hyödyntäen tutkia
erityisesti lujien terästen korroosio- ja lujuusominaisuuksia.

Suomi on eräs
edellä kävijöistä lujien terästen hyödyntämisessä ja projektissa selvitetään
mm. lujista teräksistä hitsattujen rakenteiden väsymiskäyttäytymistä sekä
kokeellisesti että eri mallinnusmenetelmiä apuna käyttäen. Saadun tiedon avulla
parannetaan kylmien olosuhteiden osaamista, jonka avulla voi rakenteen
suunnitella optimoidusti ko. olosuhteet huomioiden. Projektin toimenpiteet
mahdollistavat materiaalitehokkaiden ja kilpailukykyisten teräsrakenteiden
suunnittelun ja toteutuksen, ja nämä edelleen auttavat yrityskenttää arktisen
alueen liiketoiminnassa ja voimistuvassa kansainvälisessä kilpailussa.
Keskeisessä asemassa tutkimuksessa tuotettavan uuden tiedon yleishyödyllisen
vaikutuksen lisäksi on sen suora sovellettavuus mukana olevien pk-yritysten
tuotteisiin konkretisoiden edellä kuvatun kilpailuetumahdollisuuden.


Lisätietoja

Projektipäällikkö Jorma Matilainen puh. +358 40 746 9263 Kuva poistettu. etunimi.sukunimi@jamk.fi