Projekti

5376 KYTKE - Korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Kytke
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.8.2015 - 30.6.2017
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

Työn tavoitteena on kehittää korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksia ja samalla kehittää korkeakoulujen ja järjestöjen yhteistyöllä pysyvä toimintamuoto Keski-Suomessa. Työelämävalmiuksia kehitetään moniammatillisessa vuorovaikutuksessa yhteisöjen, ensi sijassa kolmannen sektorin yhdistysten ja niiden alueellisten ja temaattisten verkostojen kanssa. Toimenpiteet toteutetaan yhteistoiminnallisesti.

Hankkeen päätoteuttajana on Humanistinen ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto. Kumppanina mukana on myös Keski-Suomen yhteisöjen tuki, ja kiinteää yhteistyötä tehdään Jyväskylän kaupungin aluetyön ja kulttuurityön kanssa.