Projekti

5365 Pelillisyys, asiantuntijuus ja yrittäjyys musiikissa

Rahoitusohjelma

Lyhenne
PLAY
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.1.2015 - 30.9.2017
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

PLAY

PLAY-hankkeen päätavoitteena on nostaa Suomalaisen musiikkikampuksen* henkilöstön musiikkikasvatusteknologiaan liittyvä pedagoginen osaaminen ja asiantuntijuus kansallisesti ja kansainvälisesti korkealle tasolle. Hankkeen aikana testataan ja otetaan käyttöön pelillisyyttä ja mobiiliteknologiaa hyödyntäviä pedagogisia menetelmiä musiikkikampuksen kaikille koulutusasteille eli musiikin esi- ja perusopetukseen, toisen asteen koulutukseen sekä ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opetukseen.

Uudet pedagogiset ratkaisut ja niitä tukevat oppimisympäristöt laajentavat ja syventävät sekä koulutusorganisaatioiden keskinäistä että koulutusorganisaatioiden ja työelämän välistä yhteistyötä. Hankkeen myötä syntyvät työelämäyhteydet tukevat kaikkien musiikkikampuksen toimijoiden verkostoitumista ja työllistymistä. Eri koulutusasteilla käytettyjen yhdenmukaisten pedagogisten ratkaisujen myötä opiskelijoiden siirtymiset asteelta toiselle helpottuvat.

Toteuttajat

Hankkeen päätoteuttaja on Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajana toimii Jyväskylän ammattiopisto. Jyväskylän yliopiston musiikin laitoksen henkilöstö toimii muun musiikkikampuksen henkilöstön tapaan hankkeen kohderyhmänä. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) kautta.

* Suomalainen musiikkikampus on Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän ammattiopiston muodostama musiikkikoulutuksen ja -tutkimuksen ainutlaatuinen osaamiskeskittymä. Lue lisää: http://www.musiikkikampus.fi/

Lisätietoja

Sami Sallinen, projektipäällikkö, p. 040 351 8350, etunimi.sukunimi@jamk.fi
Jarmo Kivelä, kehittäjäopettaja, p. 040 341 5899, etunimi.sukunimi@jao.fi

Kuva poistettu. Kuva poistettu.