BioBoosters Innovaatiopalveluista uusia ratkaisuja liiketoiminnan kehittämiseen

Etsittekö ratkaisuja vastuullisen liiketoiminnan haasteisiin? Vaihtoehtoja toiminnan kehittämiseen tai ideoiden arviointiin? Yhteistyökumppaneita vihreän siirtymän edistämiseen? Onko teillä tarve aktivoida ja sitouttaa eri sidosryhmien edustajia yhteisen kehittämisteeman ympärille? Tutustu BioBoostersin innovaatiopalveluihin, jotka on suunniteltu vastaamaan yritysten ja organisaatioiden tarpeisiin.

Hehkulamppu ja versoja

Esimerkkejä innovaatiopalveluista

Innovaatioleiri

Innovaatioleirin tavoitteena on löytää haasteeseen erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, ja viedä ne esimerkiksi päättäjien tietoon. Innovaatioleiri on erinomainen työkalu sidosryhmien sitouttamiseen. Leirille voidaan hakea osallistujia avoimen kutsun kautta, tai kohdentaen toimeksiantajan toiveiden mukaan. Toimeksiantaja arvioi ja valikoi lupaavat ideat mukaan yhteiseen innovaatioprosessiin ratkomaan haastetta. Innovaatioleiri voidaan järjestää kontakti-, verkko- tai hybriditoteutuksena.

Innovaatioleirin prosessi

1) Haasteen tunnistaminen

 • Toimeksiannon käytännön toteutuksesta sopiminen
 • Haasteen sanoittaminen
 • Markkinoinnin suunnittelu

2) Haasteen julkaisu ja markkinointi

 • Ratkaisijoiden haku verkostoista
 • Alustavien ideoiden esittely
 • Ratkaisijoiden valinta

3) Haasteen ratkaisu

 • Kick-off – syvennytään tiimeihin ja ideoihin sekä toimeksiantajan tarpeeseen
 • Kehitystyö – idean työstäminen, tiimin vahvistaminen Kick-off vaiheen palautteen pohjalta
 • Innovaatioleiri - ratkaisijoiden sparraus kohti hiottuja ratkaisuja asiantuntijamentoreiden tukemana
 • Voittajan valinta

4) Ratkaisut käytäntöön

 • Jatkotoimenpiteistä sopiminen toimeksiantajan ja voittajan kesken

Kokemuksia innovaatioleiristä

Työpaja

Työpajat ovat erinomainen keino koota yhteen erilaista osaamista ja monipuolisia näkökulmia uusien ideoiden synnyttämiseksi tai vaikkapa hankesuunnittelun käynnistämiseksi. Työpajan tuloksena on yhteinen ja kaikkien osallistujien käytettävissä oleva tuotos, joka edistää yhteistä tekemistä ja työskentelyn kohteena olevaa teemaa. 

Järjestämme työpajoja kontakti-, verkko- ja hybriditoteutuksena. Työpajan sisältö, kesto ja markkinointi suunnitellaan yhdessä toimeksiantajan kanssa työpajan teemaan ja tarkoitukseen sopivaksi. BioBoostersin työpajoissa hyödynnetään Howspace-verkkofasilitointialustaa, joka mahdollistaa osallistujien vuorovaikutteisen keskustelun myös verkko- ja hybriditoteutuksissa.

Työpajaprosessi

1) Työpajan määrittely

 • Toimeksiannon käytännön toteutuksesta sopiminen
 • Tavoitteen sanoittaminen
 • Markkinoinnin suunnittelu

2) Työpajan julkistus

 • Toimijoiden haku verkostoista
 • Mahdollisten ennakkotehtävien koostaminen ja osallistujien valinta

3) Työpajapäivä

 • Fasilitoitua työskentelyä
 • Monialaiset näkökulmat yhteisiin tavoitteisiin
 • Yhteisesti käytettävissä oleva tuotos

4) Ratkaisut käytäntöön

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Annimari Lehtomäki

Johtava asiantuntija, Chief Specialist
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358504642563

Hanna Lampinen-Vilkkilä

Projektiasiantuntija, Project Specialist
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358505770757