AMK-tutkinto

Musiikkipedagogi on musiikin moniosaaja

Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelma, musiikkipedagogi (AMK), päivätoteutus

Meillä pääset mukaan värikkääseen porukkaan huippuasiantuntijoiden ohjauksessa! Käytössäsi ovat modernit opetustilat, uusittu ääni- ja valotekniikka sekä kaksi konserttisalia, joista löydät sopivan akustiikan sekä akustiselle että sähköisesti vahvistetulle musiikille.

Hae mukaan koulutukseen opintopolussa
Konsertti Suomalaisen musiikkikampuksen Siltasalissa
Laajuus
240
Aloituspaikat
40
Hakuaika
15.03.2023 - 30.03.2023
Tutkinto
Musiikkipedagogi (AMK)
Opiskelumuodot
Päiväopiskelu
Monimuoto-opiskelu
Alkaa
22.08.2023

Opinnot tähtäävät vahvaan muusikkouteen ja pedagogiseen osaamiseen

Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelmasta valmistuneella musiikkipedagogilla on korkeatasoista käytännön muusikkoutta ja laajat musiikkialan tiedot sekä taidot soveltaa osaamistaan erilaisissa muuttuvissa toimintaympäristöissä. Instrumenttiopinnot, workshopit, musiikin hahmottamis- ja johtamisaineet sekä luovuutta tukevat kokonaisuudet tarjoavat tukevan pohjan ammattitaidon kehittämiselle – sekä klassisessa että pop/jazz-musiikissa.

Musiikkipedagogin opinnoissa tähtäät pitkäjänteisesti vahvaan ja monipuoliseen ammatilliseen osaamiseen. Opinnot ovat käytännönläheisiä, ja erilaiset intensiivikurssit, projektit ja produktiot tuovat työelämän luontevaksi osaksi opintoja. Suomalaisen musiikkikampuksen opiskelijana saat mahdollisuuksia solmia uusia kontakteja sekä oppia vaihtelevilla tavoilla erilaisissa ajanmukaisissa oppimisympäristöissä.

Ensimmäinen opintovuosi pitää sisällään kaikille musiikkipedagogeille yhteisiä opintoja: instrumenttiopintoja, yhteismusisointia, musiikin hahmotusaineita ja opetustyön perusteita sekä koko ammattikorkeakoulun yhteisiä opintoja. Ensimmäisen vuoden instrumenttiopintojen ja kevään instrumenttinäytön perusteella suuntaat seuraavien vuosien opintojasi esim. instrumenttiopettajan, musiikinohjaajan tai varhaisiän musiikinopettajan opintopolulle. Musiikinohjaajan tai varhaisiän musiikinopettajan polulla hankit laaja-alaisen musiikillisen osaamisen, tavoitteena C-tason osaaminen pääinstrumentissasi. Instrumenttiopettajan polulla syvennyt puolestaan oman pääinstrumenttiosaamisesi kehittämiseen, tavoitteenasi B-tason osaaminen. Voit valita instrumenttiopettajan polun mikäli sinun katsotaan ensimmäisen vuoden instrumenttiopintojen ja kevään instrumenttinäytön perusteella omaavan riittävät valmiudet B-tason pääinstrumenttiosaamisen saavuttamiseen opintojesi aikana. Opintopolun valinnassa ja muussa opintojen suunnittelussa sinua auttavat mm. instrumenttiopettajasi sekä opettajatutorisi.

Koulutuksemme sisältää 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot, ja tutkinnon suoritettuasi sinulla on pedagoginen kelpoisuus oman alasi opettamiseen.

Opintopolut:

Instrumenttiopettaja

Soiton- tai laulunopettajaksi tai kuoronjohtajaksi

Hankit vahvat instrumenttitaidot sekä pätevyyden työskennellä niin yksilö- kuin ryhmäopetuksessa musiikkikoulutuksen erilaisissa toimintaympäristöissä, kuten musiikkiopistoissa ja musiikkikouluissa tai omassa yrityksessä.

Tutkinto koostuu mm. instrumenttiopinnoista, pedagogisista opinnoista, harjoittelusta, yrittäjyysopinnoista sekä musiikin teorian opinnoista. Koulutamme sekä klassisen että pop/jazz-musiikin osaajia.

Lied-luokka ja muu kamarimusiikki, mestarikurssit, bändiklinikat, kuoro- ja orkesteritoiminta, workshopit, bändit ja produktiot ovat osa monipuolisia instrumenttiopintojamme.

Harjoitteluun kuuluu myös kahden vuoden opetusharjoittelu Harjoitusmusiikkiopistossamme, jossa pääset ohjatusti kehittämään omaa opettajuuttasi.

Valmistuttuasi voit työskennellä muusikkona ja/tai pedagogina esimerkiksi musiikkioppilaitoksissa, kansalais- ja työväenopistoissa tai vaikkapa itsenäisenä yrittäjänä.

Musiikinohjaaja

Musiikkipedagogiikan moniosaajaksi

Musiikinohjaajan opinnoissa perehdyt pääinstrumentin lisäksi sivuinstrumentin hallintaan. Teoria-aineiden ja ryhmäpedagogiikan opinnot antavat valmiuksia ohjata musiikin hahmottamisaineita.

Opetusharjoittelua tehdään Jamkin Harjoitusmusiikkiopiston lisäksi Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradialla sekä muissa alueen musiikkioppilaitoksissa.

Valmistuttuasi voit työskennellä muusikkona ja/tai pedagogina esimerkiksi musiikkioppilaitoksissa, kansalais- ja työväenopistoissa tai vaikkapa itsenäisenä yrittäjänä.

Varhaisiän musiikinopettaja

Varhaisiän musiikkikasvattajaksi ja laaja-alaiseksi musiikkipedagogiksi

Varhaisiän musiikkikasvatuksen opinnoissa (VaMuKa) kehität musiikillisen osaamisen lisäksi laaja-alaisessa taidekasvatuksessa tarvittavia luovia ja ilmaisullisia taitoja. Opintojen aikana opit ohjaamaan 0-7-vuotiaiden lasten muskariryhmiä sekä saat valmiuden toimia oman pääinstrumenttisi alkeiden opettajana.

Voit valita opintoihisi myös Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitoksen opintotarjonnasta erityispedagogiikan opintoja, draamaa ja kirjallisuutta ja kuvataidetta media- ja digitaalisuus-kärjellä.

Opintoihin kuuluu kattava opetusharjoittelu, jonka yhteydessä pääset kokeilemaan ja harjoittamaan omia musiikkipedagogisia taitojasi erilaisten ryhmien parissa. Lisäksi harjoitteluun kuuluu soiton alkeiden opettaminen. Opit suunnittelemaan ja toteuttamaan tavoitteellista ja pitkäjänteistä musiikkikasvatustyötä. Opintoihin sisältyvä taideaineiden integraatio toteutuu erilaisissa projektiopinnoissa.

Valmistuttuasi voit työskennellä muusikkona ja/tai pedagogina esimerkiksi musiikkioppilaitoksissa, yksityisissä musiikkileikkikouluissa, kansalais- ja työväenopistoissa, päiväkodeissa tai vaikkapa itsenäisenä yrittäjänä.

Opiskele työn ohessa monimuotona

Monimuoto-opiskelu soveltuu sinulle, mikäli sinulla on aiempia musiikin korkeakouluopintoja ja/tai työskentelet musiikin alan opetustehtävissä. Monimuoto-opiskelu edellyttää viikoittaista osallistumista kontaktiopetukseen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Ensimmäisen vuoden opinnot aloitetaan yhteisellä orientaatioviikolla. Ennen orientaatioviikkoa teet henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi sinulle nimetyn opettajatutorin kanssa huomioiden mahdolliset hyväksiluvut.

Monimuoto-opiskelussa yhdistyvät kontaktiopiskelu Jyväskylässä, verkko- ja itsenäinen opiskelu, ryhmätyöskentely, työn opinnollistaminen sekä käytännön harjoittelu työelämässä. Opiskelu edellyttää aktiivista opiskeluotetta ja halua ottaa vastuuta omasta oppimisestasi. Verkko-opiskelu edellyttää tietotekniikan perustaitoja sekä halua kehittyä verkko-oppijana.

Meillä pääset huippuosaajien oppiin!

Asiantuntijoita, muusikoita, pedagogeja, taiteilijoita, tutkijoita – Suomalaisen musiikkikampuksen henkilöstö on musiikin, tanssin ja soveltavan taiteen huippuosaava asiantuntijayhteisö.

Musiikkikampuksen tapahtumakalenteri

Jamkin musiikin tutkinto-ohjelman konsertit tarjoavat musiikillisia elämyksiä kaikenikäisille sekä monenlaisesta musiikista pitäville, lied-konserteista rokkikeikkoihin, sooloesityksistä suurempiin tuotantoihin. Kalenterista löydät myös musiikkikampuksen muun tapahtumatoiminnan.

Hakuohjeet kevään yhteishakuun

Lyhyet step-by-step ohjeet opiskelijaksi hakeutumiseen.

Hae yhteishaussa 15. - 30.3.2023 klo 15 mennessä

Tähän AMK-tutkinto-ohjelmaan voit hakea, jos olet suorittanut lukion oppimäärän, lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon. Myös keväällä valmistuvat voivat hakea.

Hae kevään yhteishaussa 15. - 30.3.2023 klo 15 mennessä osoitteessa opintopolku.fi.

Vaadittavat liitteet tulee liittää hakemuksen ohjeiden mukaisesti opintopolun sähköiselle hakemukselle 6.4.2023 klo 15 mennessä. 

Musiikkipedagogin ennakkotehtävä palautettava 6.4.2023 klo 15 mennessä

Musiikkipedagogi (AMK) -koulutukseen hakijalta edellytetään joko klassisen tai pop/jazz-musiikin taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opinnot tai vastaavat tiedot ja taidot haetussa pääinstrumentissa, jotka hakija kuvaa ennakkotehtävässä.

Ennakkotehtävä liitetään Opintopolun sähköiselle hakemukselle PDF-muodossa 6.4.2023 klo 15 mennessä. Myöhässä palautettavia ennakkotehtäviä ei huomioida missään tilanteessa.

Ennakkotehtävä arvioidaan hyväksytty/hylätty -asteikolla. Ennakkotehtävä ei vaikuta lopulliseen valinnan pisteytykseen.

Musiikkipedagogin valintakoe 22. - 26.5.2023

Valintakokeeseen kutsutaan hakijat, jotka ovat hakeneet yhteishaussa Jamkin musiikkipedagogi (AMK) -koulutukseen opintopolku.fi:ssä, ovat hakukelpoisia ja ovat suorittaneet ennakkotehtävän hyväksytysti. Ennakkotehtävän löydät tältä sivulta ylempää. Ennakkotehtävä liitetään Opintopolun sähköiselle hakemukselle 6.4.2023 klo 15 mennessä.

Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse arviolta huhtikuun lopulla. Musiikin valintakoe pidetään aikavälillä 22. - 26.5.2023.

Valintakokeessa hakijan osaamista arvioidaan musiikin ennakkotehtävässä ilmoitetussa pääinstrumentissa sekä sen genreorientaatiota (klassinen tai pop/jazz) vastaavassa teoria- ja säveltapailukokeessa sekä soveltuvuudessa. Kokeen jokainen osio on suoritettava hyväksytysti. Minimipisterajat on mainittu alla.

Musiikin valintakokeen rakenne:
Osio Max. pisteet Min. pisteet
1. Instrumenttikoe 25 14
2. Teoria- ja säveltapailukoe    
   a) teoria 15 6
   b) säveltapailu 10 4
3. Soveltuvuutta arvioiva haastattelu  25 13
Osiot yhteensä 75  

Opiskelijavalinnassa otetaan huomioon tasapainoinen instrumenttijakauma. Hakijamäärä voi vaikuttaa siihen, että suositun instrumentin edelle voi mennä pienemmällä pistemäärällä sellainen instrumentti, johon on vähemmän hakijoita. Valintakoeyhteistyötä ei tehdä muiden ammattikorkeakoulujen musiikin tutkinto-ohjelmien kanssa.

Hakija ei voi tulla valituksi tutkinto-ohjelmaan, jos hänellä on voimassa oleva opiskeluoikeus Jamkin musiikkipedagogin tutkinto-ohjelmassa 15.6.2023 jälkeen.

Valintojen tulokset ja opiskelupaikan vastaanottaminen

Tulokset julkaistaan viimeistään 7.7.2023 mennessä. Jamk tiedottaa valituksi tulleilta sähköpostitse.

  • Ota opiskelupaikka vastaan ja tee läsnäoloilmoittautuminen opintopolussa 14.7.2023 klo 15 mennessä.
  • Varasijoilta hyväksyminen päättyy viimeistään 1.8.2023 klo 15.
  • Opinnot alkavat elokuun lopussa.

Tervetuloa Jamkiin!

Opiskelijatarina

Iida loistaa oopperassa ja tähtää maailmalle

Iidasta tulee instrumenttipedagogi

Kulttuuripalvelut

Harjoitusmusiikkiopisto

Löydä uusi harrastus tai virkistä vanhoja taitoja Jamkin Harjoitusmusiikkiopistossa, jossa voit opiskella useiden eri instrumenttien soittamista.

Suomalainen musiikkikampus

Jamkin musiikin koulutus järjestetään Suomalaisella musiikkikampuksella, Pitkäkatu 18 - 22.

Pedagogiset opinnot musiikki- ja tanssialalla

Useiden ammattikorkeakoulujen musiikkipedagogi- ja tanssinopettajaopiskelijat saavat meillä opettajan pedagogisen pätevyyden osana tutkintoaan. Pedagogiset opinnot (60 op) jakautuvat eri opiskeluvuosille.

OPH:n toteutukset: Taidetoiminnan ja taidekasvatuksen teemat

Tule mukaan Opetushallituksen maksuttomiin koulutuksiin.

Kehittämisprojekti

MUSE - Musiikin etäopettamisen, etäesittämisen ja etätuottamisen matalan latenssin ja matalan kynnyksen ratkaisut

Toteutusaika: 1.3.2021 - 28.2.2023

Yksikkö: Hyvinvointi

Rahoitusohjelma: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Kehittämisprojekti

Lookout – osaamisen uudet suunnat -täsmävalmennus luovan alan ammattilaisille koronakriisistä selviytymiseen

Toteutusaika: 1.8.2021 - 31.8.2023

Yksikkö: Hyvinvointi

Rahoitusohjelma: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Kehittämisprojekti

MUS&TE - Musiikista etähoivaa ja terveyttä

Toteutusaika: 1.2.2022 - 31.8.2023

Yksikkö: Hyvinvointi

Rahoitusohjelma: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Opiskelijatarina

Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutuksesta uusia välineitä työhön

Saara Tallqvist valmistui Jamkin yhteisömuusikon erikoistumiskoulutuksesta vuonna 2022. Lue Saaran mietteet koulutuksen annista ja ajatukset Suomalaisesta musiikkikampuksesta inspiroivana opiskeluympäristönä.

Luovuutta Suomalaisella musiikkikampuksella

Suomalainen musiikkikampus kutsuu tulevaisuuden musiikkipedagogeja.

Kysy lisää:

Eva Halme

Päällikkö musiikki, Head of Department Music
Musiikki, Music
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358407276424

Tiina Kangaspunta

Opintoasiainkoordinaattori, Study Affairs Coordinator
Opiskelijapalvelut, Student Services
Korkeakoulupalvelut, University Services
+358403518355