Click a flag to choose your country.

United Kingdom Germany Czech Republic Finland

 

 

 

United Kingdom

Dyslexia

ASD

Dyspraxia (DCD)

Adult Attention Deficit Disorder 

Hearing impairment/deafness

Blindness and visual difficulties 

Learning difficulties 

General 

 

Germany

 

Finland's flag

Oletko palkannut tai oletko aikeissa palkata työntekijän, jolla on erityisen tuen tarpeita?

Lisätietoa työnantajille erityisen tuen tarpeista sekä työnantajille tarjolla olevista eduista ja tuesta: 

Tukea rekrytointiin

Monimuotoinen työyhteisö koostuu erilaisista ihmisistä. Osa saattaa tarvita työelämään päästäkseen hieman enemmän perehdytystä tai tukea. Tutustu näillä sivuilla työttömän palkkaukseen liittyviin tukiin.  

Työ- ja elinkeinotoimisto voi tukea työnantajaa, kun se palkkaa esimerkiksi

 • työttömän, joka tarvitsee tavallista enemmän apua työllistymiseen
 • nuoren, joka hakee ensimmäistä työpaikkaansa
 • osittain työkykyisen, joka haluaa käyttää kykyjään työelämässä.

Palkkaukseen tukea

TE-toimiston myöntämät tuet, palkkatuki ja työolosuhteiden järjestelytuki lähtevät työttömän tarpeista. Työnantajalla on tarve löytää tehtävään osaava tekijä. Uusi sopiva työntekijä voi löytyä työnhakijasta, jonka työnhakua tuetaan. Myös osatyökykyisellä, pitkään työttömänä olleella tai nuorella on osaamista ja oikea asenne työhön ja uuden oppimiseen.

TE-toimiston työhönvalmentajan palvelut tukevat työllistymistä henkilökohtaisesti. Työhönvalmentaja voi auttaa ennen työsuhteen solmimista tai työsuhteen alussa myös työnantajaa, joka esimerkiksi

 • hakee TE-toimiston tukia
 • sovittaa yhteen työllistyjän eläkkeen ja palkan
 • arvioi työolosuhteiden järjestelytuen tarvetta.

Työllistämisen tukimuotoja on useita:

 • Palkkatuki
  TE-toimisto voi myöntää palkkatukea työnantajalle työttömän, vammaisen, osatyökykyisen tai työkyvyttömyyseläkettä saavan henkilön palkkaamiseen.
 • Työhönvalmennus
  Työhönvalmentajat etsivät ja räätälöivät työntekijälle sopivia työpaikkoja ja työtehtäviä sekä tukevat työnantajaa työntekijän perehdytyksessä ja erilaisten tukien hakemisessa.
 • Työolosuhteiden järjestelytuki
  Työolosuhteiden järjestelytuella voidaan korvata työvälineitä tai kalusteita tai työpaikan olosuhteisiin tehtäviä muutoksia, jotka ovat välttämättömiä vammasta tai sairaudesta aiheutuvan haitan poistamiseksi tai vähentämiseksi.
 • Työkokeilu
  Työkokeilun aikana työnantaja selvittää työntekijän soveltuvuutta, työkykyä ja jaksamista työpaikalla.
 • Siirtymätyö
  Siirtymätyö on mielenterveyskuntoutujille suunnattu tuetun työllistämisen muoto.

 

Tukea rekrytointiin Te-palveluista

Taidoista työpoluiksi

Aspa-säätiö: Työnantajan tietopaketti 

Työvalmennus 

Opas työnantajille osatyökykyisen nuoren työllistämiseen

Onnistuneesti työelämään! Tukea nuoren työkykyyn ja oppimiseen työuran alussa, Kuntoutussäätiö, Korkeamäki ym. 

Oppimisvaikeudet