Senel passport

Click a flag to choose your country.

United Kingdom Germany Czech Republic Finland
 

United Kingdom

Passport to employment

What is the passport to employment?

You can present your skills and interests in the SENEL Passport to Employment when you apply for a job. You can create your Passport to Employment in the Google Sites service and share it with an employer over the Internet.

The Passport to Employment contains questions that help you to explore your strengths and expertise. They also help you to present your skills and talents to an employer.

You can describe your profile in writing or with images. You can also link videos or other electronic material to your passport to employment.

Please watch the following video to learn more about the passport to employment

 

You can find the SENEL Passport to Employment here.

Support material

Below is a print version of the passport. You can use it, for example, to explore your strengths and expertise before you create your passport to employment.

Portfolio Portfolio    
Pdf Word  Easy Reading Version  

For instructions on how to create your passport, see the user’s guide below.

If you want to create a CV, you can use the CV template below. You can attach your CV to the passport to employment if you want to.

User’s guide

CV template
   

For instructors / tutors: How can the Passport to Employment help my students to present their employability skills and talents?

The SENEL Passport to Employment is an electronic portfolio that supports young people with special educational needs and disabilities in their transition into the labour market. It helps young people to present their expertise to employers and, at the same time, develops their career management skills, including self-knowledge, workplace knowledge, decision making skills and metacognitive skills.

The Passport to Employment is based on the various aspects of competences that are presented in the following image

 

Osaamiskäsi

Laakkonen (2016)
https://ilonalaakkonen.wordpress.com

The strengths and competencies of an individual have been the starting point for the creation of the SENEL Passport to Employment. Leisure activities and interests have also been given a lot of space because young people may not yet have gained a lot of work experience.

The Passport to Employment has been broken down into sections according to the themes presented in the picture above. These sections contain questions that make it easier for young people to present their competencies and expertise.

 

 

Germany

SENEL Bewerbungsprofil

Was ist ein SENEL Bewerbungsprofil?

Wenn man sich für eine Anstellung bewerben möchte, kann man sich in seinem SENEL Bewerbungsprofil mit seinen Fähigkeiten und Interessen darstellen. Das SENEL Bewerbungsprofil ist eine eigene Website, die über Google Sites erstellt wird. So kann man sein Bewerbungsprofil über das Internet einem möglichen Arbeitgeber zur Verfügung stellen.

Das Bewerbungsprofil gibt einen äußeren Rahmen vor, um sich mit seinen Stärken sowie schulischen und beruflichen Erfahrungen auseinanderzusetzen. Damit kann man sich mit den eigenen Kompetenzen einem Arbeitgeber präsentieren.

Eigene Kompetenzen können mit Worten beschrieben oder über Bilder transportiert werden. Ebenso können Videos mit dem Bewerbungsprofil verlinkt werden.

Bitte betrachten Sie das folgende Video, um mehr über das SENEL Bewerbungsprofil zu erfahren.

 

Portfolio

Sie können den direkten Zugang zur Gestaltung Ihrer Bewerbungsprofils als Website wählen, indem Sie hier klicken.

Das „Starterpaket“ soll Ihnen dabei helfen, einen Zugang zur Vorlage für das SENEL Bewerbungsprofil auf Google Sites zu bekommen.

SENEL_Bewerbungsprofil-Starterpaket

     

Bearbeitungshinweise für das Bewerbungsprofil finden Sie auf der Website.
Sie können sich aber auch zuerst mit der Arbeitsblattsammlung „Mein Bewerbungsprofil“ beschäftigen.
Die Arbeitsblattsammlung „Mein Bewerbungsprofil“ :

  • soll Ihnen dabei helfen, Ihr SENEL Bewerbungsprofil als Ihre persönliche Bewerbungswebsite zu erstellen. Die Arbeitsblattsammlung hat den gleichen Aufbau wie das SENEL Bewerbungsprofil als Websitevorlage.
  • soll Ihnen dabei helfen, sich darüber Gedanken zu machen, was Sie einem Arbeitgeber über sich persönlich erzählen möchten.
  • gibt Ihnen einen äußeren Rahmen dafür, Ihre bisherigen schulischen Stationen und Qualifikationen aufzuzählen.
  • bietet Ihnen einen äußeren Rahmen, um Ihre beruflichen Erfahrungen aufzulisten.
  • bietet Ihnen die Möglichkeit sich mit Ihren Stärken und Schwächen auseinanderzusetzen.

O3_Mein Bewerbungsprofil – eine Arbeitsblattsammlung.pdf

Für Lehrkräfte und andere Personen, die junge Menschen mit Förderbedarf und Behinderungen begleiten und unterstützen: Wie hilft das SENEL Bewerbungsprofil meinen Schülern (…) sich mit ihren Kompetenzen zu bewerben?

Das SENEL Bewerbungsprofil ist eine Vorlage für eine eigene Bewerbungswebsite. Damit soll jungen Menschen mit Förderbedarf der Übergang auf den Arbeitsmarkt erleichtert werden. Es dient dazu, dass sich junge Menschen mit ihren Kompetenzen bei Arbeitgebern bewerben können. Gleichzeitig sollen sie sich durch das Erstellen ihres Bewerbungsprofils weiterentwickeln. Ein Plan für die eigene berufliche Zukunft soll entstehen. Dafür ist es wichtig, um seine Stärken und Schwächen zu wissen, seine eigenen Fähigkeiten richtig einzuschätzen, zu wissen welche beruflichen Qualifikationen man mitbringt, wie entscheidungsfreudig man ist…

Das SENEL Bewerbungsprofil baut auf den unterschiedlichen Kompetenzbereichen auf, wie Sie im folgenden Bild dargestellt sind:

Laakkonen (2016)
https://ilonalaakkonen.wordpress.com

Die Stärken und Kompetenzen jedes Einzelnen sind der Grund dafür, dass das SENEL Bewerbungsprofil in dieser Form entstanden ist. Im Bewerbungsprofil sind dabei auch die Freizeitaktivitäten und Interessen berücksichtigt.

Die im oberen Bild dargestellten Themenbereiche wurden im SENEL Bewerbungsprofil in vereinfachter Form berücksichtigt:

  1. Meine Person
  2. Schulbildung
  3. Berufserfahrung
  4. Kompetenzen
 

Czech Republic

Osobní a profesní profil

Co je osobní a profesní profil?

V SENEL Osobním a profesním profilu můžeš představit své dovednosti a zájmy případnému zaměstnavateli, u kterého se ucházíš o zaměstnání. Tento SENEL profil si můžeš vytvořit pomocí Google Sites a rovnou ho sdílet na internetu se zaměstnavateli.

Tvorbou profilu tě provedou otázky, které ti pomůžou objevit a prozkoumat tvé silné stránky a odborné znalosti. Také ti pomůžou představit tvé schopnosti zaměstnavatelům.

Do profilu můžeš o sobě psát nebo se představit fotkami. Popřípadě můžeš nahrát video či jiný elektronický materiál.

V následujícím videu najdeš více informací o SENEL Osobním a profesním profilu

 

Portfolio

Osobní a profesní profil si můžeš vytvořit zde. Manuál k tvorbě svého profilu najdeš v  uživatelské příručce níže.

Chceš-li si vytvořit životopis, můžeš použít šablonu pro CV, kterou najdeš níže. Svůj životopis můžeš také připojit k profilu.

Uživatelská příručka

CV šablona
   

Pro učitele/lektory: Jak může Osobní a profesní profil pomoci mým studentům prezentovat jejich schopnosti a nadání?

SENEL Osobní a profesní profil ukazuje mladým lidem, jak můžou představit zaměstnavatelům své odborné znalosti. Současně rozvíjí jejich dovednosti v plánování své profesní dráhy, včetně sebepoznání, pracovního know-how, schopnosti rozhodování a metakognitivních dovedností.

Osobní a profesní profil je založen na různých aspektech kompetencí, které jsou uvedeny na následujícím obrázku

 

Laakkonen (2016)
https://ilonalaakkonen.wordpress.com

Individuální silné stránky a kompetence každého člověka byly výchozím bodem pro vytvoření SENEL Osobního a profesního profilu. Velký prostor je věnován také volnočasovým aktivitám a zájmům, protože mladí lidé ještě nemusí mít dostatek pracovních zkušeností.

Osobní a profesní profil je rozdělen do sekcí podle témat uvedených na obrázku výše. Tyto sekce obsahují otázky, které mladým lidem usnadní představení svých kompetencí a odborných znalostí.

 

 

Finland

Osaamispassi

Mikä osaamispassi on?

Osaamispassi auttaa sinua työnhaussa. Voit kertoa osaamisestasi ja sinua kiinnostavista asioista työnantajalle osaamispassissa. Voit tehdä osaamispassin Google Sites –palvelussa ja antaa valmiin passin työnantajille katsottavaksi Internetin välityksellä.

Osaamispassissa on kysymyksiä, jotka auttavat sinua löytämään omia vahvuuksiasi ja hahmottamaan osaamistasi. Ne auttavat sinua myös esittelemään osaamistasi työnantajalle.

Voit esitellä osaamistasi kirjoittamalla ja kuvilla. Voit myös linkittää osaamispassiin esimerkiksi videoita tai muita sähköisiä materiaaleja, jotka esittelevät osaamistasi.

Katso seuraava video, joka kertoo sinulle mikä osaamispassi on.

 

Löydät osaamispassin tästä. Saat ohjeita passin luomiseen seuraavasta käyttöohjeesta.

Lisämateriaalit

Alla on tulostettava versio osaamispassista.

Porttfolio

Jos haluat tehdä myös CV:n voit käyttää apuna alla olevaa CV-dokumenttia. Voit liittää CV:n osaamispassiisi.

Ohjeet passin käyttöön

Dokumentti CV:n tekemistä varten

   

Ohjaajalle: Kuinka osaamispassi auttaa opiskelijaani osoittamaan osaamistaan?

Osaamispassi on sähköinen portfolio, joka tukee erityistä tukea tarvitsevien nuorten siirtymistä työhön. Se auttaa nuoria osoittamaan osaamistaan työnantajalle ja samalla myös kehittämään urasuunnitteluvalmiuksia eli itsetuntemusta, koulutus- ja ammattitietoa, päätöksentekotaitoja ja metakognitiivisia taitoja.

Osaamispassin laadinnassa on hyödynnetty osaamisen eri osa-alueita, jotka on havainnollistettu seuraavassa kuvassa.

Osaamiskäsi

Laakkonen (2016)
https://ilonalaakkonen.wordpress.com

Yksilön vahvuudet ja osaaminen ovat olleet osaamispassin laatimisen lähtökohtia. Vapaa-ajan tekemiselle ja harrastuksille kuten myös kiinnostuksen kohteille on myös annettu paljon tilaa, koska nuorille ei välttämättä ole vielä kertynyt paljon työkokemusta.

Osaamispassi on jaoteltu osioihin, jotka noudattelevat edellä olevassa kuvassa esitettyjä teemoja ja auttavat nuoria esittämään osaamistaan esimerkiksi kysymyksiin vastaamalla.