Materiaalia

Hanke tuottaa materiaalia maahanmuuttoon, seksuaaliterveyteen ja turvataitoihin liittyen maahanmuuttajille ja heidän kanssaan työskenteleville ammattihenkilöille. Uutta materiaalia esitellään tällä sivulla.

sydänkädet

Työkaluja maahanmuuttajille ja maahanmuuttajien kanssa työskenteleville

Parisuhteen mosaiikki

Parisuhteen mosaiikin tarkoitus on auttaa keskustelemaan parisuhteen ja perheen tilanteesta seksuaaliterveyden edistämiseksi sekä luoda raamit keskustelun helpottamiseksi.

Lue tästä suomeksi , englanniksi

Parisuhteen palikat

Materiaali maahanmuuttajien kanssa tehtävään parisuhdetyöhön. Materiaali sisältää pienen intron kustakin parisuhteen toimivuuteen vaikuttavasta teemasta, ja sen jälkeen kysymyksiä kyseiseen teemaan liittyen. Ohjaajan materiaali

Tutustu alkuperäisiin parisuhdepalikoihin.

Saa puhua

Opas suomeksienglanniksi,  arabiaksi ja farsin kielellä.

Saa puhua -opas johdattelee lukijan hienotunteisesti seksuaalisuuden ja seksuaaliterveyden äärelle. Opas pohjautuu seksuaalioikeuksiin ja esittelee lukijalle myös laajasti seksuaaliterveyspalveluita.
 
Jotta saat tulostettua oppaan helposti selattavaksi, valitse tulostusasetuksista booklet/kirjanen sekä lisäksi arabian- tai farsinkielistä opasta tulostaessasi asetus: binding right/sidonta oikea.
 

Turvallinen lapsuus

Opas maahanmuuttajavanhemmille lasten tunne- ja turvataidoista

Toiveena lapsi

Opas lapsettomuudesta maahanmuuttajille
suomeksi
englanniksi

Suomen seksuaalikulttuuri

Opas suomeksi
Opas englanniksi

Maahanmuuttajille suunnattu perhevalmennus

Artikkeli
Perhevalmennuksen ohjelmarunko

Maahanmuuttajaperheen kohtaaminen

Hoidon erityispiirteet vastasyntyneiden osastolla, lue tästä

Tyttöjen ympärileikkauksen ehkäiseminen

Ohjekirjanen neuvolahenkilöstölle, lue tästä

Maahanmuuttajamiesten seksuaaliterveyden edistäminen

Tutustu diaesitykseen

Arkirakkaus-parisuhdekurssi

Arkirakkaus-parisuhdekurssi on tarkoitettu pareille, jotka haluavat rikastuttaa suhdettaan ja löytää uusia vuorovaikutuksen tapoja. Kurssin voi toteuttaa viikonlopun ajan tai jakaa neljään erilliseen noin kahden tunnin mittaisiin tapaamisiin.  Tulkin käyttö on hyvä huomioida aikatauluja suunniteltaessa. Kurssistruktuuri on rakennettu niin, että jokainen ohjaaja, jolla on kokemusta monikulttuurisuudesta, ryhmien ohjauksesta ja jonkin verran tietoa sekä kiinnostusta parisuhdetematiikasta, voi kurssin toteuttaa. Suositeltavaa olisi, että kurssin ohjauksessa olisi mukana kaksi henkilöä. Kurssin struktuurissa on neljä erillistä teemaa: ryhmäytyminen, suhteen voimavarat, suhteen mahdollisuudet ja rikastuttamissopimuksen tekeminen. Kurssimateriaalista löytyy tiedot ja askelmerkit siitä, miten näitä teemoja käsitellään. Luottamuksellisen sekä turvallisen ilmapiirin luominen on tärkeää, koska monilla henkilöillä voi olla vaikeaa puhua parisuhteeseen liittyvistä asioistaan. Parien välisten harjoitusten tekemisessä on hyvä saada käyttää omaa äidinkieltään.  Ihanteellinen ryhmänkoko on 4-6 paria. Tutustu ennen ryhmän aloittamista Parisuhdekeskus Kataja ry:n toimittamaan Rikasta minua kirjaseen. Kirjasta löydät hyvää parisuhdetematiikkaan liittyvää teoriatietoa.

Ohjaajan materiaali

Käsikirja maahanmuuttajien seksuaaliterveyden edistämiseen

Seksuaalikasvatusmateriaali nuorille maahanmuuttajille, lataa käsikirja

Tarvittaessa voit ladata ja muokata lisämateriaalia tästä.

Verkostopäivät

Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta Suomessa 9.5.2016

Verkostopäivän  ohjelma

Materiaalit

Helsingin Tyttöjen Talo, maahanmuuttajataustaiset ja monikulttuuriset tytöt ja seksuaaliväkivaltatyö. Lue tästä
Seksuaalisen väkivallan taustat ja siihen syyllistymisen ehkäisy seksuaalineuvonnassa. Lue tästä
Teko, tekijä ja uhri seksuaalirikosten rikosoikeudellisessa kontekstissa. Lue tästä

Mauste-hankkeen loppuseminaari 12.12.2016

Loppuseminaarin ohjelma
Mauste-hankkeen tuloksia, Riitta Ala-Luhtala. Lue tästä
Seksuaaliterveys maahanmuuttajan näkökulmasta, Anjana Hundal. Lue tästä
Maahanmuuttajien näkemyksiä ja tarpeita seksuaaliterveyden edistämiseksi -tutkimuksen esittely, YAMK-opiskelija Iiris Inkinen, JAMK. Lue tästä
Seksuaalisuuden ammatillinen kohtaaminen monikulttuurisessa kontekstissa, asiantuntija ja seksuaalikasvattaja Jonna Roos. Lue tästä
Seksuaalisuuden puheeksiottaminen monikulttuurisuuden näkökulmasta, asiantuntija Asta Suomi, JAMK. Lue tästä
Maahanmuuttajien seksuaaliterveyden puheeksiottaminen neuvolatyössä, Päivi Ylinen. Lue tästä
Maahanmuuttajatytöille ja -pojille suunnatut ryhmät, Tiinu Ristinen ja Panu Räsänen. Lue tästä
Maahanmuuttajille suunnattu perhevalmennus Kuopion neuvolassa, Päivi Hoffrén. Lue tästä

 

Artikkelit ja julkaisu

Mauste-hankkeessa edistetään maahanmuuttajien ja heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten seksuaaliterveyden ja turvataitojen osaamista

Lue tästä

Mauste-hankkeen loppujulkaisu

Maahanmuuttajien seksuaaliterveyden- ja turvataitojen edistämisen hankkeen (MAUSTE-hanke 2015–2016) kehittämistyön lähtökohtana ovat olleet ihmis- ja seksuaalioikeudet sekä voimavaralähtöinen työskentely. Globaalisti oikeudet nähdään perusteena kaikelle seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen työlle. MAUSTE-hankkeessa selvitettiin maahanmuuttajien näkemyksiä seksuaaliterveyden edistämisetä. Saatuja tuloksia huomioiden toteutettiin asiantuntijoiden suunnittelema koulutus ammattihenkilöille, jotka toimivat maahanmuuttajien parissa. Hankkeessa toteutettiin myös naisten-, miesten, ja nuorten ryhmiä, joissa käytettiin voimavaralähtöisiä ja kokemuksellisia menetelmiä. Uusia materiaaleja tuotettiin niin maahanmuuttajille kuin ammattihenkilöille ohjaukseen. Lue tästä

Aiheeseen liittyvää

Maahanmuuttajien psyykkistä hyvinvointia ja mielenterveyttä edistävät tekijät ja palvelut

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Lue tästä

Maahanmuuttajat Väestöliiton sivuilla

Lue tästä

Seksuaalisuudesta selkokielellä

Seteke-projekti

Raskaudesta ja synnytyksestä

Naistalo.fi