Materiaalia

Hanke tuottaa materiaalia maahanmuuttoon, seksuaaliterveyteen ja turvataitoihin liittyen maahanmuuttajille ja heidän kanssaan työskenteleville ammattihenkilöille. Uutta materiaalia esitellään tällä sivulla.

sydänkädet

Työkaluja maahanmuuttajille ja maahanmuuttajien kanssa työskenteleville

Parisuhteen mosaiikki

Parisuhteen mosaiikin tarkoitus on auttaa keskustelemaan parisuhteen ja perheen tilanteesta seksuaaliterveyden edistämiseksi sekä luoda raamit keskustelun helpottamiseksi.

Parisuhteen palikat

Materiaali maahanmuuttajien kanssa tehtävään parisuhdetyöhön. Materiaali sisältää pienen intron kustakin parisuhteen toimivuuteen vaikuttavasta teemasta, ja sen jälkeen kysymyksiä kyseiseen teemaan liittyen. Ohjaajan materiaali

Tutustu alkuperäisiin parisuhdepalikoihin.

Saa puhua

Saa puhua -opas johdattelee lukijan hienotunteisesti seksuaalisuuden ja seksuaaliterveyden äärelle. Opas pohjautuu seksuaalioikeuksiin ja esittelee lukijalle myös laajasti seksuaaliterveyspalveluita.
 
Jotta saat tulostettua oppaan helposti selattavaksi, valitse tulostusasetuksista booklet/kirjanen sekä lisäksi arabian- tai farsinkielistä opasta tulostaessasi asetus: binding right/sidonta oikea.
 

Turvallinen lapsuus

Toiveena lapsi

Suomen seksuaalikulttuuri

Maahanmuuttajille suunnattu perhevalmennus

Maahanmuuttajaperheen kohtaaminen

Tyttöjen ympärileikkauksen ehkäiseminen

Maahanmuuttajamiesten seksuaaliterveyden edistäminen

Arkirakkaus-parisuhdekurssi

Arkirakkaus-parisuhdekurssi on tarkoitettu pareille, jotka haluavat rikastuttaa suhdettaan ja löytää uusia vuorovaikutuksen tapoja. Kurssin voi toteuttaa viikonlopun ajan tai jakaa neljään erilliseen noin kahden tunnin mittaisiin tapaamisiin.  Tulkin käyttö on hyvä huomioida aikatauluja suunniteltaessa. Kurssistruktuuri on rakennettu niin, että jokainen ohjaaja, jolla on kokemusta monikulttuurisuudesta, ryhmien ohjauksesta ja jonkin verran tietoa sekä kiinnostusta parisuhdetematiikasta, voi kurssin toteuttaa. Suositeltavaa olisi, että kurssin ohjauksessa olisi mukana kaksi henkilöä. Kurssin struktuurissa on neljä erillistä teemaa: ryhmäytyminen, suhteen voimavarat, suhteen mahdollisuudet ja rikastuttamissopimuksen tekeminen. Kurssimateriaalista löytyy tiedot ja askelmerkit siitä, miten näitä teemoja käsitellään. Luottamuksellisen sekä turvallisen ilmapiirin luominen on tärkeää, koska monilla henkilöillä voi olla vaikeaa puhua parisuhteeseen liittyvistä asioistaan. Parien välisten harjoitusten tekemisessä on hyvä saada käyttää omaa äidinkieltään.  Ihanteellinen ryhmänkoko on 4-6 paria. Tutustu ennen ryhmän aloittamista Parisuhdekeskus Kataja ry:n toimittamaan Rikasta minua kirjaseen. Kirjasta löydät hyvää parisuhdetematiikkaan liittyvää teoriatietoa.

Ohjaajan materiaali

Käsikirja maahanmuuttajien seksuaaliterveyden edistämiseen

Tarvittaessa voit ladata ja muokata lisämateriaalia lisämateriaalia seksuaalisuudesta.

Artikkelit ja julkaisu

Mauste-hankkeen loppujulkaisu

Maahanmuuttajien seksuaaliterveyden- ja turvataitojen edistämisen hankkeen (MAUSTE-hanke 2015–2016) kehittämistyön lähtökohtana ovat olleet ihmis- ja seksuaalioikeudet sekä voimavaralähtöinen työskentely. Globaalisti oikeudet nähdään perusteena kaikelle seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen työlle. MAUSTE-hankkeessa selvitettiin maahanmuuttajien näkemyksiä seksuaaliterveyden edistämisetä. Saatuja tuloksia huomioiden toteutettiin asiantuntijoiden suunnittelema koulutus ammattihenkilöille, jotka toimivat maahanmuuttajien parissa. Hankkeessa toteutettiin myös naisten-, miesten, ja nuorten ryhmiä, joissa käytettiin voimavaralähtöisiä ja kokemuksellisia menetelmiä. Uusia materiaaleja tuotettiin niin maahanmuuttajille kuin ammattihenkilöille ohjaukseen.