Mauste

Maahanmuuttajien seksuaaliterveyden ja turvataitojen edistäminen - Maahanmuutto Suomeen kasvaa

pelinappuloita rivissä
Maahanmuuttajista suurin osa on fertiili-ikäisiä, ja heillä on seksuaali- ja lisääntymisterveyden ongelmia enemmän ja aihealueen tietoa vähemmän kuin kantaväestöllä. Hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä maahanmuuttajien seksuaali- ja lisääntymisterveyden ongelmia tehostamalla ammattilaisten monikulttuurista seksuaaliterveyden osaamista.

Hankkeen tavoitteet ja tuotokset

Mauste-hankkeessa pyritään kaventamaan väestöryhmien välisiä terveyseroja vahvistamalla maahanmuuttajien seksuaaliterveyden tietoja ja taitoja sekä turvataito-osaamista. Samalla halutaan kasvattaa lisääntymisikäisten maahanmuuttajanaisten seksuaaliterveyspalvelujen käyttöä ja erityisesti maahanmuuttajamiesten osallistumista palvelujen käyttöön.

Hankkeessa kehitetään seksuaaliterveyskoulutus ammattihenkilöille, malli seksuaaliterveyspalveluista neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon, seksuaaliterveyteen ja turvataitoihin liittyviä ryhmiä maahanmuuttajille, innovatiivista seksuaaliterveysmateriaalia ohjaustyön tueksi, aihepiirin alueellinen ja kansallinen verkostofoorumi sekä kotimaisia ja kansainvälisiä julkaisuja hankkeen tuotoksista.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä toteutettava Mauste-hanke, Maahanmuuttajien seksuaaliterveyden ja turvataitojen edistäminen, on kaksivuotinen (2015–2016) ja rahoitus tulee sosiaali- ja terveysministeriön terveyden edistämisen määrärahoista. Hankkeessa on mukana laaja maahanmuuttajien kanssa työskentelevä sosiaali- ja terveysalan sekä opetusalan ammattilaisten verkosto Jyväskylässä ja Kuopiossa.

Kysy asiantuntijalta

Palvelu on tarkoitettu kaikille maahanmuuttajanuorille ja -aikuisille. Voit lähettää seurusteluun, parisuhteeseen ja seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä, joihon pyrimme vastaamaan kahden viikon kuluessa. Voit kysyä anonyymisti. Julkaisemme kysymykset vastauksineen.

Lisätietoja

Päivi Hoffrén

TtM, lehtori, Senior Lecturer, seksuaalineuvoja
Savonia-ammattikorkeakoulu, terveysala
+358447856474
etunimi.sukunimi@savonia.fi