Ajankohtaista

Ajankohtaista KUURA-projektissa

Artikkeli

Työhön kytkeytyvä kuntoutus työurien pidentäjänä – Mitä saimme aikaan?

Kuntoutuksella voidaan vaikuttaa työ- ja toimintakykyyn. Kuntoutus kohdentuu kuitenkin usein liiaksi yksilöön. Työhön, työyhteisöön ja työpaikan toimintakulttuuriin on pyritty vaikuttamaan kuntoutuksen keinoin vain vähän.

Artikkeli

Uusi tietopaketti antaa työkaluja työkyvyn tukemiseen työuran eri vaiheissa

Työhön kytkeytyvä kuntoutus -tietopaketti tarjoaa toimintamalleja ja keinoja, joilla voi tukea työkykyä työuran eri vaiheissa. Maksuton tietopaketti perustuu tutkimustietoon, asiantuntijoiden näkemyksiin ja 24 työpaikan kokemuksiin.

Artikkeli

Työhön kytkeytyvä kuntoutus -tietopaketti tukee yhteistoimintaa -artikkeli julkaistu Työterveyslääkäri-lehdessä

KUURA-projektiin linkittyvä Työhön kytkeytyvä kuntoutus -tietopaketti tukee yhteistoimintaa -artikkeli julkaistu Työterveyslääkäri-lehdessä ja Terveysportissa.

Artikkeli

Miten kehittää työkyvyn tukemista työpaikoilla? -artikkeli

KUURA-projektiin linkittyvä Miten kehittää työkyvyn tukemista työpaikoilla? -artikkeli julkaistu Työterveyslääkäri-lehdessä ja Terveysportissa.

Artikkeli

Työhön kytkeytyvä kuntoutus työurien pidentäjänä

KUURA-hanketta on takana kaksi vuotta, joiden aikana on toteutettu henkilöstön ja johdon kyselyt, seitsemän työpaikkojen yhteistä työpajaa, lisäksi yksi kaikille avoin työpaja monialaisesta työterveysyhteistyöstä.

Artikkeli

KUURA-projektin järjestämä Työstä palautumisen kiertue käynnistyy!

KUURA-hanke järjestää Työstä palautumisen kiertueen vuoden 2022 aikana.

Artikkeli

Työhön kytkeytyvä kuntoutus -paneelikeskustelun materiaalit julkaistu!

KUURA-projektin puitteissa järjestetyn paneelikeskustelun puhujien materiaalit on julkaistu KUURA-projektin verkkosivuilla.

Artikkeli

Paneelikeskustelu: Työhön kytkeytyvä kuntoutus – Työterveysyhteistyön tukena moniammatillinen toiminta

Tervetuloa seuraamaan paneelikeskustelua, jonka aiheena on Työhön kytkeytyvä kuntoutus – Työterveysyhteistyön tukena moniammatillinen toiminta.

Artikkeli

Blogi: Vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen työpaikalla

Puheeksi ottaminen koetaan usein hankalaksi. Sitä vältellään, se tuo mukanaan epämiellyttäviä tunteita, eikä haluta ilmaista epäilyä tai loukata. On kuitenkin aina parempi kysyä kuin olettaa.

Artikkeli

Blogi: Onnistuneesti takaisin töihin aivoverenkiertohäiriön jälkeen

Blogi: Onnistuneesti takaisin töihin aivoverenkiertohäiriön jälkeen

Artikkeli

Blogi: Tunteenpurkaus voi käynnistää kuntoutuksen

Blogi: Tunteenpurkaus voi käynnistää kuntoutuksen

Artikkeli

Haemme mikro- ja pk-yrityksiä mukaan KUURA-hankkeen pilotointivaiheeseen

Haemme mikro- ja pk-yrityksiä mukaan KUURA-hankkeen pilotointivaiheeseen

Artikkeli

Blogi: Toimintamalli madaltaa kynnystä työn muokkaukseen

Blogi: Toimintamalli madaltaa kynnystä työn muokkaukseen

Artikkeli

Blogi: Työhön kytkeytyvällä kuntoutuksella pidennetään työuria

Blogi: Työhön kytkeytyvällä kuntoutuksella pidennetään työuria

Artikkeli

JAMKin hallinnoima yhteistyöhanke panostaa työurien pidentämiseen yli miljoonalla eurolla

JAMKin hallinnoima yhteistyöhanke panostaa työurien pidentämiseen yli miljoonalla eurolla

Artikkeli

KUURA-hanke on käynnistynyt!

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on käynnistänyt yhdessä Työterveyslaitoksen, Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston kanssa valtakunnallisen Työhön kytkeytyvä kuntoutus työurien pidentäjänä - KUURA-hankkeen.