KUURA

Työhön kytkeytyvä kuntoutus työurien pidentäjänä

Kaksi työntekijää katsoo tietokonetta

KUURA-hankkeessa on tuettu työkykyä ja pidempiä työuria kehittämällä työhön kytkeytyvän kuntoutuksen osaamista yhdessä työpaikkojen ja työterveyshuoltojen kanssa. Toteuttajina ovat olleet Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Työterveyslaitos, Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu. Lisäksi hankkeen toteutukseen osallistuivat työeläkelaitokset Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Keva. Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto. 

Ajankohtaista KUURA-projektissa

Artikkeli

Työhön kytkeytyvä kuntoutus työurien pidentäjänä – Mitä saimme aikaan?

Kuntoutuksella voidaan vaikuttaa työ- ja toimintakykyyn. Kuntoutus kohdentuu kuitenkin usein liiaksi yksilöön. Työhön, työyhteisöön ja työpaikan toimintakulttuuriin on pyritty vaikuttamaan kuntoutuksen keinoin vain vähän.

Artikkeli

Uusi tietopaketti antaa työkaluja työkyvyn tukemiseen työuran eri vaiheissa

Työhön kytkeytyvä kuntoutus -tietopaketti tarjoaa toimintamalleja ja keinoja, joilla voi tukea työkykyä työuran eri vaiheissa. Maksuton tietopaketti perustuu tutkimustietoon, asiantuntijoiden näkemyksiin ja 24 työpaikan kokemuksiin.

Artikkeli

Työhön kytkeytyvä kuntoutus -tietopaketti tukee yhteistoimintaa -artikkeli julkaistu Työterveyslääkäri-lehdessä

KUURA-projektiin linkittyvä Työhön kytkeytyvä kuntoutus -tietopaketti tukee yhteistoimintaa -artikkeli julkaistu Työterveyslääkäri-lehdessä ja Terveysportissa.

Osallistujat

Kehittämistyöhön osallistuivat työpaikkojen johdon edustajat, esihenkilöt ja työsuojelun asiantuntijat sekä työterveyshuollon edustajat ja hankkeen asiantuntijat. Kehittämisryhmät tuottivat ja pilotoivat uusia käytänteitä omissa organisaatioissaan.

Hankkeeseen osallistuivat myös työeläkelaitokset, jotka motivoivat työhön kytkeytyvän kuntoutuksen kehittämisestä kiinnostuneita asiakasyrityksiä ja -organisaatioita mukaan toimintaan.