artikkeli

KUURA-hanke on käynnistynyt!

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on käynnistänyt 1.3.2020 alkaen yhdessä Työterveyslaitoksen, Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston kanssa valtakunnallisen STM:n tukeman ja Euroopan sosiaalirahaston osarahoittaman kolme vuotisen Työhön kytkeytyvä kuntoutus työurien pidentäjänä, KUURA-hankkeen.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on käynnistänyt 1.3.2020 alkaen yhdessä Työterveyslaitoksen, Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston kanssa valtakunnallisen STM:n tukeman ja Euroopan sosiaalirahaston osarahoittaman kolme vuotisen Työhön kytkeytyvä kuntoutus työurien pidentäjänä, KUURA-hankkeen.

Tarkoituksenamme on kehittää työpaikan toimijoiden, työterveyshuollon, kuntoutuksen palveluntuottajien ja terveydenhuollon ammattilaisten joustavaa moniammatillista yhteistyötä ja työhön kytkeytyvän kuntoutuksen osaamista. Tällä pyritään vaikuttamaan myönteisesti työntekijöiden työurien pituuteen.