artikkeli

Työhön kytkeytyvä kuntoutus työurien pidentäjänä

Työhön kytkeytyvä kuntoutus on työkykyä tukevaa monialaista toimintaa, joka kohdistuu yksilöön tai työyhteisöön, työhön ja työprosesseihin ja työympäristöön. Toimintaan voi osallistua työntekijä, työyhteisö, esihenkilö tai muu työpaikan toimija, sekä työterveyshuollon - ja kuntoutuksen palveluntuottajat.    

Kuntoutus kytkeytyy entistä tehokkaammin työhön, kun eri toimijat tekevät monialaista yhteistyötä ja yhdistävät osaamistaan. Työhön kytkeytyvän kuntoutuksen osaamista ja monialaista yhteistyötä kehitetään ESR-rahoitteisessa KUURA-hankkeessa vuosien 2020 ja 2023 välillä.   Hankkeen aikana valmistuva Työhön kytkeytyvän kuntoutus työpaikoille -tietopaketti tuottaa tietoa ja osaamista työhön kytkeytyvässä kuntoutuksesta ja toimii pohjana monialaiselle yhteistyölle.   

Kehittämisessä on mukana Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Oulun ammattikorkeakoulun, Työterveyslaitoksen ja Oulun yliopiston asiantuntijat sekä hankkeessa mukana olevat eri toimialojen erikokoiset työpaikat, joita on yhteensä 24.   

Mitä on tehty? 

KUURA-hanketta on takana kaksi vuotta, joiden aikana on toteutettu henkilöstön ja johdon kyselyt, seitsemän työpaikkojen yhteistä työpajaa, lisäksi yksi kaikille avoin työpaja monialaisesta työterveysyhteistyöstä. Kerätyn tiedon perusteella käynnistyi Työhön kytkeytyvä kuntoutus työpaikoille -tietopaketin rakentaminen.  

Työpaikoilla on myös käynnistynyt muutostiimien toiminta. Työpaikat saivat tehtäväkseen tunnistaa työpaikallaan työhön kytkeytyvään kuntoutukseen liittyvän muutostavoitteen, jota lähtivät hankeyhteistyössä työstämään tietopaketin sisällön, muutoksen tuen työvälineiden ja fasilitoinnin avulla. 

Missä mennään nyt? 

Tietopaketti 

Työhön kytkeytyvä kuntoutus työpaikoille -tietopaketti, joka koostuu viidestä osiosta:  

1.) Kehitä toimivia käytäntöjä, 2.) Edistä työkykyä, 3.) Tue varhain, 4.) Tue työhön paluuta ja työssä jatkamista ja 5.) Muokkaa työtä, on lähes valmis. 

Tietopaketin sisällöt ja materiaalit syntyivät yhteiskehittämisen tuloksena.  Työpaikkojen lisäksi myös hankkeen ohjausryhmä antoi palautetta tietopaketista.   Keinoina olivat johdon ja henkilöstön kyselyt, muutostiimien haastattelut ja työpajat, joiden teemoina olivat esimerkiksi, työn suunnittelu ja ergonomia, varhainen tuki ja työn muokkaus. 

Videot 

Videoanimaatio työn muokkauksen toimintamallista ja video työhön kytkeytyvästä kuntoutuksesta ovat valmiina. Syksyllä valmistuu kolmas video, joka kokoaa työpaikojen kokemuksia yhteiskehittämisestä ja työpaikoilla toteutuneista kehittämisen tuloksista. 

Syksyllä tapahtuu

Keväällä 2022 Oulussa käynnistynyt Työssä palautumisen kiertue jatkuu. Seuraava tapahtuma on 7.9. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan tämän linkin takaa! 

2.11.2022 klo 12.00-14.00 julkaistaan Työhön kytkeytyvä kuntoutus työpaikoille -tietopaketti. Hybriditapahtuma järjestetään Helsingissä. Tapahtuman ohjelma ja paikka tarkentuu syksyllä.  

Sähköinen Työn muokkauksen toimintamallin opas ja suunnittelulomake valmistuu vuoden vaihteessa 2022- 2023. 

Seuraa KUURA-hankkeen toteutumista osoitteessa www.jamk.fi/kuura

Koko tiimin puolesta aurinkoista ja hyvää kesää! Palaamme lomilta elokuun puolivälissä.