Materiaaleja ja tarinoita

Aluekohtaiset SOTE-kuvaukset julkaistu

Aluekohtaiset SOTE-kuvaukset on laadittu hankkeen kohdealueille: Joutsa, Luhanka, Toivakka; Keuruu, Multia; Muurame ja Jämsä.

Kuvauksissa tuodaan esiin yksityisen palvelutuotannon asemaa kohdealueilla. Esimerkiksi palveluseteleitä ei ole kaikilla alueilla käytössä. Suurin osa yksityisistä palveluista on asumispalveluja.

Nämä helpottavat yrittäjiä ja palvelujen käyttäjiä hahmottamaan oman kunnan palveluverkostoa. Kunnat ovat hyödyntäneet sotekuvauksia liittämällä ne oman kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen nettisivuille kuten esimerkiksi Joutsassa on tehty.

Tutustu kuvauksiin tarkemmin ja lataa ne pdf-muodossa alta:

27.10. SOTE-palveluyrittäjänä uudessa normaalissa -loppuseminaari järjestettiin verkossa

Digiklinikka yrittäjille Joutsassa

Joutsassa 11.3.2020 järjestettyyn digiklinikkaan osallistui reilut 10 yrittäjää usealta eri elinkeinoalalta.

Joutsan elinkeinokoordinaattori Petri Kaitamäki tervetulotoivotuksessaan korosti Joutsan alueen yrittäjien digitaitojen kehittämisen merkitystä. Pienyrittäjien tulee olla tänä päivänä aktiivisia myös sosiaalisen median markkinoinnissaan. Hyvää yhdessä ja Digisti kylässä -hankkeet vastaavat osaltaan myös tähän tarpeeseen.

Monenlaisia kysymyksiä oli osallistujilla mielessä. Miten saan juuri oman yritykseni asiakkaitteni huomion? Opinko itse tekemään yritykselleni houkuttelevat Facebook sivut ja miten aika riittää niiden päivittämiseen? Kannattaako hyödyntää maksullista markkinointia lisäämään oman yrityksen näkyvyyttä somessa?

Asiantuntijamme Tuukka Kivioja Jamkista perehdytti erilaisiin somen saloihin. Yrittäjät saivat kotiin viemisiksi ison nipun materiaalia ja infoa. Yleisen keskustelun lisäksi digiklinikka illassa sai myös henkilökohtaista ohjausta Tuukalta ja Digisti kylässä -hankkeen projektipäälliköltä Susanna Nurmekselalta.

Kehittämisklinikka sotehy-alan yrittäjille Keuruulla

Hyvää yhdessä hankkeen kehittämisklinikka kokosi sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan yrittäjiä, ja kunnan sekä Keulinkin ja JAMK:n edustajia Keuruulle 10.3.2020.

Illan aikana luotiin katsausta Keuruun sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalveluihin ja siellä yrittäjän mahdollisuuksiin palvelujen tuottajana. Perusturvajohtaja Tuija Koivisto valotti yhteistyömahdollisuuksia yksityisten sotehy-palvelutuottajien kanssa.

”Emme pärjää ilman yksin yrittäjiä tai mikroyrittäjiä, me hankimme ostopalveluina osan ja hyödymme myös palvelusetelimahdollisuuksia, näin saamme laadukkaita palveluja varsinaisille käyttäjille, kuntalaisille. Euromääräisesti palvelusetelituotanto on vielä pientä, mutta tärkeää”, Tuija korosti. Kunta toivoo yrittäjien kanssa yhä aktiivisempaa yhteistyötä ja tässä voisi olla hyvä yhteistyön paikka yrittäjien kesken.

”Palvelujen alihinnoittelu on yleistä sosiaali- ja terveysalalla. Yrittäjän tulisi elää, pitää ansaittuja lomia ja samalla kehittää omaa yritystoimintaansa sekä varautua tulevaan kuten Koronapandemiaan nyrkit savessa työnteon lisäksi”, kiteytti Keski-Suomen hankinta-asiamies Veli Puttonen Keski-Suomen Yrittäjistä kertoessaan hinnoittelusta ja palvelusetelin käyttömahdollisuuksista.

”Ota yhteyttä, voimme monessa asiassa auttaa yrittäjiä eteenpäin”, kannusti aluekehittämisyhtiö Keulinkin suunnittelija Ritva Pohjoisvirta.

”Yrittäjien, kunnan ja kehittämisyhtiön välinen vuoropuhelu on tärkeää ja näitä tilaisuuksia kannattaa jatkaa tulevaisuudessakin”, korosti Hyvää yhdessä hankkeen projektipäällikkö Merja Kurunsaari.

Suomen Yrittäjät julkaisi sote-linjauksensa

Suomen Yrittäjät julkaisi omat sote-linjauksensa seminaarissaan Helsingissä 7.2.2020. Kansallismuseon auditoriossa olivat paikalla mm. ministeri Krista Kiuru sekä kansanedustajat Sari Sarkomaa ja Anu Vehviläinen.

Seminaarin puheenjohtajana toiminut Talouselämä-lehden päätoimittaja Jussi Kärki totesi alkuun, menossa on soten viides tuotantokausia – jaksaa jaksaa!, kuului seminaariväen joukosta.

Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen jatkoi, että sote kyllästyttää jo kaikkia, mutta samalla se on Suomalaisen yhteiskunnan keskeinen haaste, mihin ratkaisu on vain löydettävä.

Seminaarin pääalustaja, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru, totesi omassa puheenvuorossaan, että sote-veteraaneja on Suomessa on tarpeeksi, uusi ei enää haluta.

Suomen Yrittäjät julkaisi seminaarissa oman näkemyksensä siitä, miten ongelma ratkaistaan.

Suomen yrittäjät tiivistää oman sotensa esitykset kuuteen kohtaan:

  • Jokaista sote-järjestäjää pitää velvoittaa laatimaan palvelustrategia, missä linjataan toimivista palveluntuottajamarkkinoista.
  • Julkista sektoria pitää velvoittaa käyttämään yhtä yhtenäistä kustannuslaskennan mallia palvelutuotannossaan, jotta kustannuksia on mahdollista vertailla.
  • Asiakkaan valinnanvapaus tulee toteuttaa palvelusetelin ja henkilökohtaisen budjetin muodossa. Palvelusetelin käyttöä tulee lisätä, hinnoitteluperusteet pitää luoda valtakunnallisesti ja niiden tulee seurata kustannuskehitystä.
  • Palvelujen järjestämisen ja tuottamisen erottaminen tulee sallia, tulee edistää reilua kilpailua eri palveluntuottajien kesken ja pienten palveluntuottajien heikompi neuvotteluasema tulee huomioida.
  • Palvelusetelin hinnoittelun tulee seurata vastaavan julkisen palvelun tuotantokustannuksia.
  • Pitää luoda aito monituottajamalli niin, että palveluja tuottaa julkinen, yksityinen ja kolmas sektori ja tämä tulee turvata lainsäädännöllä.

Yrittäjien soteen voi tutustua lisää täältä: https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kunnat-ja-yrittajyys/a/sote-618067

Terveisin, Hyvää yhdessä -hankkeen asiantuntijat Kari Jaatinen & Merja Kurunsaari

Hyvää yhdessä -hankkeen aloitustapahtumat

Projektipäällikön esitys aloitustapahtumissa: Hanke-esittely Ulla Teppo

Sote-palvelujen nykytilakatsaus Perusturvajohtaja Tuija Koivisto, Keuruu

Sote-yritykset palveluntuottajina Tapio Mäkelä, asiantuntija, JAMK

Sote-palvelujen Jämsän nykytilakatsaus Leena Rauhamäki ja Erkki Kainulainen, Jämsä

Jämsän terveys & Jokilaakson sairaala Rita Ruohomäki, palvelupäällikkö, Jämsän Terveys

Kuntoutuksen palveluseteli Susanna Antikainen, Suomen Kuntoutusyrittäjät ry