Yrittäjät verkostoitumaan ja osaamista lisäämään

Hyvinvointiyrittäjä – valmiina soteen?

Sote-palvelujen tuottaminen on muutoksessa. Mitä erilaisia palveluntuottamisen mahdollisuuksia sosiaali- ja terveysalan mikro- ja pienyrityksille on soten nykytilassa ja tulevaisuudessa?

Muuttuvan sote-toimintaympäristön tuomat haasteet mikro- ja pienyrityksille on tunnistettava ja luotava näihin ratkaisumalleja ennakoivasti. Muutoksessa mukana pysyminen edellyttää myös osaamisen kehittämistä, sillä muuttuviin palveluihin ja toimintatapoihin liittyy uusia osaamistarpeita.

Hyvää yhdessä -hanke tukee hyvinvointipalveluiden tuottajia muuttuvassa sote-toimintaympäristössä:

Mukaan tuleville hyvinvointiyrityksille tehdään osaamistarpeiden tunnistus yrityskohtaisena haastatteluna ja sen pohjalta suunnitelma osaamisen kehittämiseen.

Kootaan alueelliset hyvinvointipalveluita tuottavien yrittäjien verkostot vuoropuhelua ja vertaistukea edistämään.

Järjestetään alueellisia työpajatyyppisiä kehittämisklinikoita, joissa lisätään ammatillista ja liiketoimintaosaamista yhteiskehittämisen menetelmin sekä käsitellään esiin nousseita haasteita ja mahdollisuuksia alueen sote-yritysten näkökulmasta.