DigosaaVa materiaalipankki

Tälle sivulle keräämme DigiosaaVa-projektissa tuotetut ja projektin kannalta oleelliset sisällöt. 

DigiosaaVa-projektin esittely

Kognitiivinen saavutettavuus digitaalisissa toimintaympäristöissä

Kokemuksia digiosallisuuden edistämisestä

Työikäisten oppimisen esteet digitaalisissa ympäristöissä

DigiosaaVa-aloitusseminaarin loppukoonti