Digivalmentajan käsikirja

Henkilöitä veneessä kalastamassa kaloina kuvattuja digivälineitä ja asiointisivustoja

Johdanto

Tämän digitaalisen käsikirjan tarkoitus on auttaa valmentajaa edistämään valmentautujan digitaalisia taitoja digiminäpystyvyyttä vahvistavalla tavalla. Käsikirja on suunniteltu käytettäväksi pienryhmässä, mutta sitä voi hyödyntää myös yksilöohjauksessa. Käsikirjan teemat ja niihin liittyvät materiaalit auttavat ohjaajaa ja valmentajaa saattelemaan valmentautujaa digitaalisuuden maailmaan erityisesti mobiililaitteen käytön näkökulmasta. Mutta monet teemat pätevät yleensäkin digimaailmassa.

Käsikirja auttaa valmentajaa huomioimaan eri tavoin oppivat valmentautujat sekä kompensoimaan erilaisia digitaitojen oppimisen esteitä. Oppimisen esteillä tarkoitetaan erilaisia henkilön ominaisuuksia ja tilannetekijöitä, jotka voivat vaikeuttaa oppimista. Näitä ovat esimerkiksi vaikeudet lukemisessa, kirjoittamisessa, keskittymisessä, muistamisessa ja ymmärtämisessä. Käsikirja tarjoaa ohjaajalle keinoja auttaa valmentautujaa löytämään itselleen soveltuvia digitoiminnan tapoja.

Tässä käsikirjassa huomioidaan erityisesti digitaalisuuteen ja sen mahdollisuuksiin vasta tutustuvat käyttäjät sekä aloittelevat digin käyttäjät. Käsikirjan teemoista löytyy erilliset sisällöt tutustuville käyttäjille ja aloitteleville käyttäjille. Katso kuvaukset erilaisista digin käyttäjä -asiakkuuksista sekä ohjeet ryhmän kokoamiseen tästä linkistä: DigiosaaVa-toimintaan ohjautuminen: Ohjeet ammattilaiselle.

Digivalmennuksen teemat

Teemat sisältävät harjoitteita erilaisista aiheista. Voit edetä teemoissa itse valitsemassasi järjestyksessä, ja valita harjoituksista omaan käyttöösi sopivat.