Tietoa DigiosaaVa-projektista

DigiosaaVa - Digitaalista osaamista ja digiosallisuutta valmennuksen keinoin

DigiosaaVa - Digitaalista osaamista ja digiosallisuutta valmennuksen keinoin

Hanke toteutetaan ajalla 1.10.2021-31.8.2023

Hanketta rahoitetaan Euroopan sosiaalirahasto Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.

Toimintalinja: 9. REACT-EU ESR -toimenpiteet

Erityistavoite: Digitaalisten taitojen parantaminen

Hankkeen toteuttaa Jyväskylän ammattikorkeakoulu yhdessä Sovatek- säätiön kanssa.

Hankkeen toimenpiteitä toteutetaan osatoteuttaja Sovatek- säätiön lisäksi Kaski Valmennus Jyväskylän toimipisteessä, Viitasaaren kaupungin työllisyysyksikössä sekä Visio -säätiöllä Saarijärvellä.

DigiosaaVa -hankkeella vastataan yhteiskunnan digiloikan aiheuttamiin haasteisiin pitkään työttömänä olleille nuorille ja aikuisille. Hankkeessa edistetään kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden digitaalisia taitoja. Digitaalisessa asioinnissa tarvittavien taitojen oppimisen kautta asiakkaiden yhteiskunnallinen digiosallisuus lisääntyy ja heidän työllistymisen mahdollisuutensa paranevat. Kuntouttavan työtoiminnan ammattilaisten digitaalista ohjausosaamista vahvistetaan eri tavoin oppivien asiakkaiden huomioimiseksi digitaalisessa valmennuksessa.

Asiakkaiden ja ammattilaisten kanssa yhteisissä työpajoissa tarkastellaan valmennuksessa hyödynnettävän materiaalien kognitiivista saavutettavuutta. Yhdessä etsitään ja kokeillaan digitaalista asiointia ja osallistumista helpottavia keinoja. Kuntouttavan työtoiminnan ammattilaisten digitaalista ohjausosaamista vahvistetaan työparityöskentelyn, mentoroinnin ja webinaarien kautta.

Hankkeessa luodaan digitaalisten taitojen parantamisen ryhmävalmennuksen menetelmäpaketti ja käsikirja.

Tarkat tiedot sekä laajempi kuvaus hankkeesta löytyvät eura2014- järjestelmästä hankekoodilla: S22653