DigiosaaVa

Digitaalista osaamista ja digiosallisuutta valmennuksen keinoin.

Hanke toteutettiin aikavälillä 1.10.2021-31.8.2023.

DigiosaaVa pääkuva 2

Hanke rahoitettiin Euroopan sosiaalirahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto -ohjelmasta, REACT-EU-välineestä osana unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

DigiosaaVa-hankkeella vastattiin yhteiskunnan digiloikan aiheuttamiin haasteisiin pitkään työttömänä olleille nuorille ja aikuisille. Hankkeessa edistettiin kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden digitaalisia taitoja ja yhteiskunnallista digiosallisuutta sekä työllistymisen edellytyksiä.

Hankkeessa luotiin Digivalmentajan käsikirja ja materiaalipankki.

Hankkeessa tuotettiin myös aihepiiriä käsittelevä julkaisu nimeltä Samassa digiveneessä: Digiosallisuuden arkirealismia ja ratkaisuja työllistymisen edistämisessä (Theseus).