NEEFO

Network for Educated European Forest Owners - Infokortit metsänomistajille

Vinkkejä metsänhoitoon

NEEFO -hankkeessa tuotettujen infokorttien tarkoituksena on täydentää jo olemassa olevaa laajaa ja monipuolista metsänomistajille suunnattua metsänhoidon opetusmateriaalia metsänomistajilta kootuilla hyvillä käytänteillä. Lisäksi korttisarjassa tuodaan esille metsänomistajia kiinnostavia, uusia metsänhoidon suuntauksia sekä metsänomistajien itse tehtäviksi sopivia toimenpiteitä.

Infokortit on suunnattu uusille, omatoimisuudesta kiinnostuneille metsänomistajille, jotka haluavat vaikuttaa metsiensä hoitoon ja käsittelyyn sekä varmistaa itselle tärkeiden tekijöiden, kuten luonto-, kulttuuri- ja retkikohteiden huomioon ottamisen ulkopuolisten toteuttamissa metsätöissä. Korteilla pyritään antamaan ideoita perhemetsätalouden harjoittamiseen pienelläkin metsätilalla ilman suuria investointeja tai ammattiosaamista. Yhdessä tehden voimme siirtää metsien käytön perinnettä sukupolvelta toiselle.

Hankkeen aikana tehtiin myös laskuri, jonka avulla voit arvioida tavallisimpien metsänomistajan itse tehtävien metsänhoitotoimenpiteiden ajanmenekkiä ja kustannuksia.

Laskurin ja infokortit on koostanut Jyväskylän ammattikorkeakoulu osana NEEFO "Network for Educated European Forest Owners" -hanketta, jota on osarahoittanut EU:n Erasmus+ -ohjelma.

Laskurin ja kortteja voi ladata, tulostaa ja levittää vapaasti muokkaamattomina eteenpäin.

Metsänomistajan omatoimilaskuri

Excel -pohjaisella laskurilla voit vertailla omatoimisesti tehtyä tai ammattilaisen tekemää metsänhoitotoimenpidettä keskenään. Laskurin tulokset ovat arvioita.

Lataa laskuri

Yhteystiedot

Laura Vertainen

Lehtori, Senior Lecturer
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358504389280