AlvaHackathon

AlvaHackathon – Uudet teknologiaratkaisut huoneistokohtaiseen veden- ja lämmönkulutuksen etäluentaan ja tiedonsiirtoon

Iso maapalloa kuvaava vesipisara kämmenellä

Veden- ja lämmönkulutuksen etäluenta on tärkeä osa siirtymisessä kohti resurssiviisasta energia- ja vesitehokasta asumista ja toimintaa. On tutkittu, että vedenkulutus vähenee usein jopa 30 %, kun siirrytään kulutuksen mukaiseen laskutukseen, ja samalla myös lämpimän veden käyttö pienenee. Huoneistokohtainen veden- ja lämmönkulutuksen etäluenta ja teknologiariippumaton datankeräys ovat tärkeitä kehityssuuntia, joilla energia- ja vesiyhtiöt pyrkivät ohjaamaan asiakkaita kohti digitalisaatiota, datan hyödyntämistä ja sitä kautta resurssiviisaampaa kulutusta. Pullonkaulana on usein se, miten pystytään toteuttamaan tiedonsiirto huoneistokohtaiselta kulutusmittarilta energiayhtiölle mahdollisimman toimintavarmasti ja kustannustehokkaasti. Erityisen kiinnostavan haasteesta tekee globaali komponenttipula, eli mittauslaitteiden saatavuus on tällä hetkellä haastavaa, ja sillä on merkittäviä vaikutuksia valittuun tiedonsiirtoteknologiaan. 

Vuosi sitten voimaan tulleen energiatehokkuusdirektiivin myötä uusissa rakennuksissa on velvoitettu huoneistokohtaiseen vedenkulutuksen etäluentaan ja kulutukseen perustuvaan laskutukseen. Kulutukseen perustuvan laskutuksen myötä vedenkulutuksen ja lämpimän veden käytön on todettu pienenevän merkittävästi.  

Alva-yhtiöt on kehittänyt yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa asiakkaille helppoa ja kustannustehokasta, pilvipalveluun perustuvaa ratkaisua reaaliaikaiseen huoneistokohtaiseen vedenkulutuksen seurantaan. Ratkaisun kilpailuetuja ovat mm. langattomuus ja siitä aiheutuvat kustannussäästöt. Ratkaisu palvelee samalla myös isännöitsijää, joka näkee pilvipalvelusta keskitetysti kiinteistön kaikkien huoneistojen vedenkulutustiedot, erilaiset raportit, sekä saa käyttöönsä monipuoliset vuotovahdit. 

Alva-yhtiöt hakee nyt yhteistyökumppaneita ja innovatiivisia teknologisia ratkaisuja huoneistokohtaisten veden ja lämmön kulutusmittausten toteuttamiseen ja tiedonsiirtoon huoneistokohtaisilta mittareilta energiayhtiölle. Valittavaan mittausteknologiaan ja tiedonsiirtoratkaisuun tulee huomioida mittauslaitteiden saatavuus ja kohtuullinen toimitusaika. Jatkoon valittavien tiedonsiirtoratkaisujen tulee olla toimintavarmoja ja kustannustehokkaita ja tarjota mahdollisimman laaja valtakunnallinen kattavuus. Huomioitavia asioita ovat siis mm. valittavan teknologian kattavuus, sisäkuuluvuus, käytettävä datayhteys (2G, 3G, 5G), yhteyden muodostaminen kulutusmittarilta lähtien, sekä tarvittavien laitteiden ja anturien saatavuus. 

#digitalisaatio #tiedonsiirto #reaaliaikainenkulutuksenseuranta #etäluenta #vedenkulutus #lämmönkulutus #resurssiviisaus #energiatehokkuus  

Tervetuloa ratkaisemaan haastetta!

Mikä AlvaHackathon?

 BioPaavo ja Kasvu Open avaavat yhteistyössä Alva-yhtiöt Oy:n kanssa Hackathonin, jonka tavoitteena on löytää yhteistyökumppaneita ja innovatiivisia teknologisia ratkaisuja huoneistokohtaisten veden ja lämmön kulutusmittausten toteuttamiseen, datan keräämiseen ja tiedonsiirtoon huoneistokohtaisilta mittareilta energiayhtiölle. Tarvittava ratkaisu voi löytyä esimerkiksi joltain toiselta toimialalta, jossa jo käyttöönotettu etäluenta- ja tiedonsiirtoratkaisu voidaan adaptoida ja valjastaa luotettavasti myös energia- ja vedenkulutusmittausten tiedonsiirtoon. 

Alva-yhtiöt Oy on vesi- ja energiapalveluiden tulevaisuuden tekijä. Jo vuosikymmeniä olemme tarjonneet osaamistamme vesi- ja energiapalveluihin Jyväskylän alueella. Tänä päivänä tarjoamme näitä ratkaisuja valtakunnallisesti, osin kansainvälisestikin. Tavoitteemme on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. 

Osallistujat 

Hackathon on avoin kaikille kiinnostuneille: yrityksille, tutkimuslaitoksille, koulutusorganisaatioille ja opiskelijoille sekä muille toimijoille. Tiimisi voi koostua oman organisaatiosi edustajista tai voit muodostaa organisaatiorajat ylittävän joukkueen juuri tätä haastetta varten! 

Lue tarkemmat osallistumissäännöt

Tuomaristo 

Tuomaristoon kuuluvat edustajat Alva-yhtiöt Oy:sta, BioPaavo by JAMK:sta, KasvuOpenista sekä edustajat kahdesta asiantuntijaorganisaatiosta. 

Miksi kannattaa osallistua? 

  • Löydät uusia liiketoimintamahdollisuuksia 
  • Pääset verkostoitumaan muiden osallistujien kanssa 
  • Finalistina saat asiantuntijat sparraajiksesi ratkaisujen hiomisessa ja yhteistyön rakentamisessa 
  • Sinulla on mahdollisuus pitkäkestoiseen yhteistyöhön ja kehittyvään liiketoimintaan toimeksiantajayrityksen kanssa 

Aikataulu 

  • Ilmoita ideasi ja tiimisi mukaan viimeistään su 6.3.2022. Alustavan ehdotuksen tulee kuvata ratkaisu pääpirteissään sekä arvio sen toteutettavuudesta ja siihen tarvittavista yhteistyökumppaneista ja resursseista. 
  • Jatkoon valitut ideat ja tiimit julkaistaan pe 11.3.2022
  • Kickoff -tilaisuus järjestetään to 17.3.2022, jolloin osallistujatiimit tapaavat toisensa ja toimeksiantajayrityksen edustajat. Tilaisuuteen voi osallistua BioPaavossa Saarijärvellä tai verkon kautta.  
  • Hackathon-päivä järjestetään to 7.4.2022, ja päivän päätteeksi valitaan voittaja(t). Tilaisuuteen voi osallistua BioPaavossa Saarijärvellä tai verkon kautta. 

Kick-off tilaisuuden aikataulu 17.03.2022 klo 9.00 - 11.30

 8.45 

Zoom-linkki auki sekä kahvitarjoilu BioPaavossa paikalla olijoille 

9.00 

Tervetuloa! 

• Annimari Lehtomäki, johtava asiantuntija, Jamk BioPaavo 

• Minna Lappalainen, johtaja, Jamk Biotalousinstituutti 

09.15 

Toimeksiantajan esittely sekä toimeksiannon tarkempi kuvaus 

09.45 

Tiimit esittäytyvät 

11.00

Kysymyksiä ja keskustelua

11.20  

Jatkotyöskentelyohjeet, Annimari Lehtomäki 

11.30  

Yhteinen lounas

12.30

Tilaisuus päättyy

Ilmoittaudu mukaan! 

Ilmoittautuminen on päättynyt 6.3.2022.

https://link.webropolsurveys.com/S/2DC68768631F6990

Lisätietoja 

Annimari Lehtomäki, Johtava Asiantuntija, BioPaavo: [email protected], puh. 050 464 2563 

Mirva Pietilä, myyntipäällikkö, [email protected], puh. 040 623 2815

Järjestäjä 

BioPaavo by JAMK on biotalouden yrityskiihdyttämö, jonka tavoitteena on synnyttää uutta liiketoimintaa ja globaalisti merkittäviä ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi kansainvälisessä biotalouden toimintaympäristössä. BioPaavon keskeisinä tehtävinä ovat biotalousliiketoiminnan kehittäminen ja uusiin innovaatioihin perustuvan kestävän liiketoiminnan synnyttäminen, uusien teknologioiden ja digitalisaation hyödyntäminen, kykyjen ja osaamisen kehittäminen sekä yritysverkostojen ja ekosysteemien rakentaminen. BioPaavo on Keski-Suomen liiton rahoittama hanke Euroopan aluekehitysrahaston tuella.  

Yhteistyössä 

Kasvu Open Oy on Keski-Suomen kauppakamarin voittoa jakamaton yleishyödyllinen tytäryhtiö, jonka ydinajatus on kohtauttaa kasvuyrityksiä ja huippuasiantuntijoita. Kasvu Open on valtakunnallinen kasvuyritysten sparrausohjelma. Kasvu Openin sparrausprosessi on sovellettu Jyväskylän yliopiston kasvuyritystoiminnan professori Marko Sepän ja hänen tiiminsä kehittämästä Kasvun Kiitorata -metodista. 

Biotalouden yrityskiihdyttämö Saarijärvelle –hanketta toteuttaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti, ja sitä rahoittaa Keski-Suomen liitto Euroopan aluekehitysrahaston tuella sekä Sitra ja Saarijärven kaupunki. Hankkeen aikana järjestämme hackathoneja pilotoidaksemme ja kehittääksemme kiihdyttämön palveluita, joten niihin osallistuminen on maksutonta niin toimeksiantajille kuin osallistujille.

Lataa kutsu pdf-tiedostona: ALVAHackathon kutsu.pdf

Tekoälyn avulla veden- ja energiankulutusdatasta asiakaslähtöiseen tiedolla johtamiseen: AI Kiinteistödata AlvaHackathonin voittajaksi

Jyväskylän ammattikorkeakoulun yrityskiihdyttämö BioPaavon ja Kasvu Openin toteuttamassa AlvaHackathonissa haettiin uusia teknologiaratkaisuja huoneistokohtaiseen veden- ja lämmönkulutuksen etäluentaan.