ADDVA - Lisäarvoa uudistuvalla teollisuudella

Ihmishahmo virtuaalilasit päässä

Keski-Suomeen on rakentumassa uudistuvan teollisuuden osaamiskeskittymä ja TKI-ympäristö, jossa pk-yritykset voivat kehittää omaa osaamistaan ja digitaalista kyvykkyyttään. Ympäristöä rakennetaan ja kehitetään useista hankkeista koostuvassa hankekokonaisuudessa.

ADDVA-hankekokonaisuudessa pk-yritykset oppivat hyödyntämään robotiikkaa ja moderneja tekoälyratkaisuja eri tavoin mm. koulutuksen ja testauksen keinoin. Pk-yritykset voivat tulla kehittämään TKI-ympäristöön omaa osaamistaan, saamaan kontakteja ja parantamaan omaa liiketoimintaansa.

Kokonaisuus liittyy Jyväskylän kaupungin ja TEM:in väliseen ekosysteemisopimukseen, jossa tavoitteena on rakentaa alueelle ADDVA TKI-ympäristö uudistuvan teollisuuden tarpeisiin.

Ajankohtaista

Uutinen

Keski-Suomi vetytalouden toimintaympäristönä – arvoketjussa olisi tilaa tekijöille

Vetytalouden investointien sijoittuminen pääosin Suomen etelä- ja länsirannikoille jättää Keski-Suomen paitsioon vetytalouden osalta. Millaisia mahdollisuuksia Keski-Suomella voisi olla vetytaloudessa?

Uutinen

Tuotekehitykseen ja kilpailukyvyn kehittämiseen vauhtia Jyväskylän tutkimus- ja teknologiapalveluilla

Jyväskylän ja ammattikorkeakoulu ja yliopisto ovat yhdistäneet voimansa tarjotakseen huippuluokan teknologiaa ja asiantuntemusta yrityksille. Palvelutarjoaman kehittämiseen kutsutaan mukaan yhteistyöstä kiinnostuneita yrityksiä.

Artikkeli

Laskennallisten ja insinööritieteiden yhdistelmästä syntyi kirja materiaalien mekaaniseen käyttäytymisen mallinnusmenetelmistä

Jamkista löytyy syvällistä matemaattista osaamista, jonka tutkimus keskittyi 2023 erityisesti lisäävään valmistukseen. Tutkimuksesta syntyi kirja, joka selventää mitkä asiat ovat prosessissa oleellisia materiaalin käyttäytymisen kannalta.

Digitaalisilla ratkaisuilla lisäarvoa tuottavaan toimintaan

Data ja sen käyttöä tehostavan tekoälyn arvioidaan tuottavan jatkossa yhä useamman toimialan ja yrityksen arvonluonnista 20–30 % (Digitaalisen alustatalouden tiekartasto). Digitaalisten ratkaisuiden keskeinen tavoite on nostaa tuotteiden ja palveluiden laatua sekä toiminnallisuutta, tehostaa niiden tuotantoa ja vähentää tuotantokustannuksia. Toisin sanoen digitaalisilla ratkaisuilla haetaan lisäarvoa (added value) kaikkeen tuottavaan toimintaan. Lisäarvo puolestaan tarkoittaa parempaa (liiketoimintaa) katetta ja vahvempaa kansallista sekä kansainvälistä markkina-asemaa yrityksille. 

Käynnissä oleva tutkimus- ja kehitystoiminta edistää digitaalista ja vihreää siirtymää

Tutkimusprojekti

gH2ADDVA - Lisäarvoa uusilla vihreillä vetyteknologioilla energiantuotantoon, siirtoon ja hyödyntämiseen

Toteutusaika: 1.1.2024 - 30.6.2026

Yksikkö: Teknologia

Rahoitusohjelma: Oikeudenmukainen siirtymä (JTF)

Kehittämisprojekti

TKI-Telakointi

Toteutusaika: 1.1.2023 - 31.3.2025

Yksikkö: Teknologia

Rahoitusohjelma: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) 2021-2027

Mikä hyöty tutkimus- ja kehitystoiminnasta on yritykselleni - toteutetut projektit 

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Matti Kurki

Johtava tutkija, Principal Researcher
Uudistuvan teollisuuden instituutti, Institute of New Industry
Teknologia, School of Technology
+358405482230

Ari Kuisma

Lehtori, Senior Lecturer
IT-Instituutti, Institute of Information Technology
Teknologia, School of Technology
+358406305086

Kati Valpe-Ojala

Projektipäällikkö, Project Manager
Uudistuvan teollisuuden instituutti, Institute of New Industry
Teknologia, School of Technology
+358504716888

Elja Kallberg

Vanhempi asiantuntija, Senior Advisor
Uudistuvan teollisuuden instituutti, Institute of New Industry
Teknologia, School of Technology
+358504273078

Tero Tuovinen

Vanhempi tutkija, Senior Researcher
Uudistuvan teollisuuden instituutti, Institute of New Industry
Teknologia, School of Technology

Eeva Pöykkö

Asiakkuuspäällikkö, Key Account Manager
Uudistuvan teollisuuden instituutti, Institute of New Industry
Teknologia, School of Technology
+358503254415