ADDVA - Lisäarvoa uudistuvalla teollisuudella

Ihmishahmo virtuaalilasit päässä

Keski-Suomeen on rakentumassa uudistuvan teollisuuden osaamiskeskittymä ja TKI-ympäristö, jossa pk-yritykset voivat kehittää omaa osaamistaan ja digitaalista kyvykkyyttään. Ympäristöä rakennetaan ja kehitetään useista hankkeista koostuvassa hankekokonaisuudessa.

ADDVA-hankekokonaisuudessa pk-yritykset oppivat hyödyntämään robotiikkaa ja moderneja tekoälyratkaisuja eri tavoin mm. koulutuksen ja testauksen keinoin. Pk-yritykset voivat tulla kehittämään TKI-ympäristöön omaa osaamistaan, saamaan kontakteja ja parantamaan omaa liiketoimintaansa.

Data ja sen käyttöä tehostavan tekoälyn arvioidaan tuottavan jatkossa yhä useamman toimialan ja yrityksen arvonluonnista 20–30 % (Digitaalisen alustatalouden tiekartasto). Digitaalisten ratkaisuiden keskeinen tavoite on nostaa tuotteiden ja palveluiden laatua sekä toiminnallisuutta, tehostaa niiden tuotantoa ja vähentää tuotantokustannuksia. Toisin sanoen digitaalisilla ratkaisuilla haetaan lisäarvoa (added value) kaikkeen tuottavaan toimintaan. Lisäarvo puolestaan tarkoittaa parempaa (liiketoimintaa) katetta ja vahvempaa kansallista sekä kansainvälistä markkina-asemaa yrityksille.

Kokonaisuus liittyy Jyväskylän kaupungin ja TEM:in väliseen ekosysteemisopimukseen, jossa tavoitteena on rakentaa alueelle ADDVA TKI-ympäristö uudistuvan teollisuuden tarpeisiin.

Miksi mukaan - mikä hyöty hankkeista on yritykselleni?

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Matti Kurki

Johtava tutkija, Principal Researcher
Uudistuvan teollisuuden instituutti, Institute of New Industry
Teknologia, School of Technology
+358405482230

Ari Kuisma

Lehtori, Senior Lecturer
IT, Institute of Information Technology
Teknologia, School of Technology
+358406305086

Kati Valpe-Ojala

Projektipäällikkö, Project Manager
Uudistuvan teollisuuden instituutti, Institute of New Industry
Teknologia, School of Technology
+358504716888

Elja Kallberg

Vanhempi asiantuntija, Senior Advisor
Uudistuvan teollisuuden instituutti, Institute of New Industry
Teknologia, School of Technology
+358504273078

Tero Tuovinen

Vanhempi tutkija, Senior Researcher
Uudistuvan teollisuuden instituutti, Institute of New Industry
Teknologia, School of Technology