Tiedote tutkimuksesta nuorille

Pyydämme sinua osallistumaan tähän tutkimukseen, koska olet hakemassa NUOTTI-valmennukseen. Tutkimme valmennukseen hakemiseen liittyvää puhelinhaastattelua vuorovaikutuksen näkökulmasta. Tarkoituksena on tukea Kelan etuuskäsittelijöiden työtä tuottamalla tietoa siitä, mikä haastattelutilanteessa toimii ja mikä ehkä kaipaa kehittämistä. Tutkimuksen rahoittaa Kela, ja sen toteuttaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun Kuntoutusinstituutti.

Tämä tiedote kuvaa tutkimusta ja sitä, mitä osallistuminen siihen tarkoittaa. Perehdyttyäsi tähän tiedotteeseen voit esittää kysymyksiä tutkimuksesta, ja niin halutessasi, antaa suostumuksen tutkimukseen osallistumisesta.

Osallistumisen vapaaehtoisuus

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Ennen haastattelusi alkamista Kelan etuuskäsittelijä kysyy sinulta, haluatko osallistua tutkimukseen. Tällöin voit halutessasi antaa suostumuksesi tutkimukseen osallistumisellesi suullisesti.

Voit keskeyttää tutkimukseen osallistumisesi tai peruuttaa suostumuksesi missä tahansa tutkimuksen vaiheessa. Sinun ei tarvitse kertoa mitään syytä osallistumisen keskeyttämiselle tai suostumuksen peruuttamiselle. Kummassakaan tapauksessa sinulle ei myöskään koidu mitään haittaa tai jatkotoimenpiteitä. Jos haluat keskeyttää osallistumisesi haastattelun aikana, pyydä etuuskäsittelijää keskeyttämään nauhoitus. Tällöin haastattelua ei käytetä tutkimuksessa, ja tutkijat huolehtivat nauhoitteen tuhoamisesta. Jos päätät perua suostumuksesi myöhemmin, voit ilmoittaa siitä milloin tahansa ottamalla tutkijoihin yhteyttä (ks. yhteystiedot alla). Tällöin sinua koskevia tunnisteellisia tutkimusaineistoja ei enää käytetä tutkimuksessa ja ne tuhotaan.

Tutkimuksen toteuttaminen ja raportointi

Jos päätät osallistua tutkimukseen, sinua haastatteleva Kelan etuuskäsittelijä nauhoittaa puhelinhaastattelunne. Haastattelu itsessään toteutetaan normaalisti.

Tutkimusaineisto (eli nauhoitetut puhelinhaastattelut) kerätään keväällä 2022. Pyrimme saamaan tutkimukseen mukaan Kelasta noin 2–5 etuuskäsittelijää. Heiltä kultakin pyritään nauhoittamaan 1–2 haastattelua.

Tutkimuksessa analysoimme puhelinhaastatteluiden nauhoituksia vuorovaikutuksen näkökulmasta. Kaikki tieto eritavoin sujuneista haastatteluista on tutkimukselle arvokasta. Tutkimuksen tuloksia julkaistaan Kelan julkaisemassa loppuraportissa sekä tieteellisissä ja yleistajuisissa teksteissä ja esitelmissä. Tuloksia hyödynnetään myös koulutusmateriaalien valmistamisessa.

Tutkimukseen liittyvät hyödyt ja haitat

Tutkimuksessa tarkastellaan puhelinhaastattelua, johon osallistuisit tutkimuksesta riippumatta. Tutkimukseen osallistuminen tai osallistumatta jättäminen eivät vaikuta saamiisi palveluihin, Kelan etuuksiin tai kohteluun Kelassa.

Tutkimus lisää ymmärrystä haastattelun vuorovaikutuksesta ja mahdollistaa näin haastattelutilanteiden kehittämisen. Tutkimukseen osallistumisesta ei ole yksittäisille osallistujille suoraa hyötyä. Osallistumisesta ei makseta palkkiota.

Luottamuksellisuus ja tietosuoja

Tutkijat käsittelevät aineistoja luottamuksellisesti tietosuojalainsäädännön mukaisesti.  He allekirjoittavat vaitiolositoumuksen ja säilyttävät aineistoa tietoturvallisesti Jyväskylän ammattikorkeakoulun palvelimella. Äänitallenteet kirjoitetaan tekstitiedostoiksi vaitiolovelvollisessa tutkimuspalveluihin erikoistuneessa yrityksessä. Tutkijat käyttävät tulosten raportoinnissa otteita tekstimuotoisesta haastatteluaineistosta. Raportointi tehdään siten, ettei yksittäisiä tutkittavia voida tunnistaa.

Tutkimuksen kesto koostuu 1) projektin rahoituskaudesta 1.2.2022–31.1.2023, 2) projektin raportoinnin loppuunsaattamiseen kuluvasta ajasta sekä 3) mahdollisesta samaan tutkimustarkoitukseen liittyvästä jatkotutkimuksen ajasta. Näin määriteltynä tutkimus kestää kokonaisuudessaan korkeintaan tammikuuhun 2026 asti. Tämän jälkeen aineistot tuhotaan.

Tutkimusaineisto sisältää henkilötiedoiksi luokiteltavia tietoja, esimerkiksi nimesi sekä äänesi sekä todennäköisesti myös arkaluontoisia tietoja (kuten terveyttäsi koskevat tiedot). Henkilötietojen asiallisesta ja lainmukaisesta käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä tutkimuksessa on Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Olemme kuvanneet henkilötietojen käsittelyä ja säilytystä erillisessä tietosuojailmoituksessa.

Tieto tutkimuksesta myös huoltajallesi/huoltajillesi

Jos olet alle 18-vuotias, pyydämme sinua kertomaan huoltajallesi/huoltajillesi, mikäli olet osallistumassa tutkimukseen. Löydät täältä huoltajille suunnatun tiedotteen tutkimuksesta.

Lisätiedot

Voit milloin tahansa ottaa puhelimitse tai sähköpostilla yhteyttä alla mainittuihin tutkijoihin ja kysyä lisätietoja tästä tutkimuksesta, sen toteuttamisesta, osallistumisesta tutkimukseen ja henkilötietojen käsittelystä tutkimushankkeessa.

Vastuututkija                                                                                                                            

Sanni Tiitinen
Yhteiskuntatieteiden tohtori, vanhempi tutkija
Kuntoutusinstituutti
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
p.050 568 9330
etunimi.sukunimi@jamk.fi      

Tutkija

Emmi Ritvos
Terveystieteiden maisteri
Kuntoutusinstituutti
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
p. 050 409 8259
etunimi.sukunimi@jamk.fi