FUDIX - Future Digiexperts

Oivaltavaa digimarkkinoinnin opetusta kehittämässä

FUDIX future is creative teksti seinässä

FUDIX-projekti uudistaa digimarkkinoinnin opetusta ja tuo opiskelijoille entistä paremmat taidot alan työtehtäviin. Projektissa innovoidaan ja muotoillaan uudenlainen, innostava digitaalisen markkinoinnin oppimisympäristö, joka vastaa nopeasti muuttuvan alan osaamisvaatimuksiin.

FUDIX-projektin vaiheet: tutkimus, kokeilut, kehitystyö, konseptointi

FUDIX-projektin vaiheet: tutkimus, kokeilut, kehitystyö, konseptointi

Muutosvauhti haastaa

Markkinoinnin alan osaamisvaatimukset ovat muutoksessa. Muutosvauhti haastaa opettajat, opiskelijat sekä alan asiantuntijat jatkuvaan oppimiseen. Teknologian, digitalisaation ja kulutuksen muutosten pyörteissä markkinoinnin koulutus on tärkeiden kysymysten äärellä. Millaisia taitoja ja kyvykkyyksiä markkinoinnin alalla tarvitaan lähitulevaisuudessa? Kuinka pysyä kehityksen aallonharjalla? FUDIX-projektin kehitystyö vastaa tähän jatkuvaan oppimis- ja osaamishaasteeseen.

Uudenlainen opetusmalli ja innovatiivinen oppimisympäristö antavat opiskelijoille entistä paremmat valmiudet markkinoinnin työtehtäviin.

Moniosaaja ja tiimipelaaja

Tämän päivän markkinointi vaatii monenlaista taitoa: tietoa, ymmärrystä ja työkalujen hallintaa. Asiantuntijan on tunnettava asiakkaansa, osattava hyödyntää teknologiaa ja dataa, ymmärrettävä suuri kuva ja kyettävä luovaan ongelmanratkaisuun. Työ on usein verkostojen johtamista ja tiimityötä.

Erityisesti teknologian kehitys haastaa jatkuvaan oppimiseen. Markkinoinnin ammattilaisen on seurattava alansa kehitystä ja ennakoitava tulevaa. Ura markkinoinnin alalla vaatii joustavuutta ja avoimuutta opetella ja oppia uutta. Markkinoinnin työ on elinikäistä oppimista.

FUDIX kokeilee ja kehittää

FUDIX-projekti käynnistyy tutkimuksella, joka kartoittaa laajasti digitaalisen markkinoinnin opetusta oppilaitoksissa sekä yritysten osaamistarpeita. Tutkimus huomioi myös opiskelijoiden palautteet oppimiskokemuksistaan.

Kehitystyö ja palvelumuotoilu toteutetaan tiiviissä yhteistyössä verkoston kanssa. Innovatiivisia opetusmenetelmiä kokeillaan ja testataan pienimuotoisissa opetuspiloteissa. FUDIX – Future Digiexperts -projekti tähtää oivaltavaan, vuorovaikutteiseen oivaltavaan oppimiseen ja tulevaisuuden digiosaajien valmentamiseen.

Projektin tiedot

FUDIX - Future Digiexperts on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama projekti, joka käynnistyi 1.3.2021 ja kestää vuoden 2023 elokuun loppuun saakka. Kohderyhminä ovat liiketalouden alan opiskelijat, yhteistyöoppilaitosten opettajat sekä alueen pk-yritykset. Yhteistyöverkoston jäsenet osallistuvat opetusmallien ja -konseptin kehittämiseen workshopeissa ja opetuskokeiluissa. Projektin toteuttavat Jyväskylän ammattikorkeakoulun asiantuntijat.

Aikataulu

Projekti etenee huolellisesta kartoitus- ja tutkimustyöstä pilotointi- ja innovointivaiheeseen, joka toteutetaan yhteistyössä verkoston kanssa. Projektissa konseptoidaan uudenlainen, innostava digimarkkinoinnin oppimisympäristö.

FUDIX projektin toimenpiteet aikajanalla