Digiryhmään ohjautuminen

Henkilö katsoo rannekelloa.

Ohjeet auttavat ammattilaista tunnistamaan erilaisia diginkäyttäjäasiakkuuksia ja valitsemaan asiakkaalle juuri sopivaa, hänen digitaalisia taitojaan vahvistavaa toimintaa.

Asiakkaan itsearviointi omasta digin käytöstä

Itsearviointi omasta digin käytöstä -kysely on nopea kartoitus asiakkaille omista digituen tarpeista. Ammattilainen voi arvioida tulosten perusteella, onko kyse tutustuvasta vai aloittelevasta asiakkuudesta ja saada tärkeää pohjatietoa ryhmän kokoamiseen.

Lataa asiakkaan itsearviointi omasta digin käytöstä -kyselylomake tästä!

Diginkäyttäjä-asiakkuuksien kuvaukset

Tutustuva käyttäjä -asiakkuuden kuvaus:

Tutustuva digin käyttäjä ei käytä juuri koskaan internetiä. Hänellä on heikot digitaidot, eikä digitaalisten laitteiden käyttäminen arjessa vielä onnistu. Hän voi omistaa älypuhelimen tai muun digilaitteen. Oma digilaite saattaa olla vanhentunut tai sitä ei ole lainkaan.

Tutustuva käyttäjä ei käytä mielellään digitaalisia palveluita ja laitteita. Hänellä ei ole tietoa tietoturvallisesta tavasta käyttää digitaalisia palveluita ja laitteita.

Tutustuva käyttäjällä saattaa olla pelkoja digitaalisten palveluiden ja laitteiden käyttämistä kohtaan.

Digiryhmässä tutustuva käyttäjä saa:

 • ensikosketusta ja tuntumaa digilaitteen käyttöön 
 • yksilökohtaista digiohjausta
 • tietoa digilaitteen perustoiminnoista
 • rohkeutta käyttää digilaitetta arjessaan
 • kokemusta netin käytöstä ja tiedonhausta
 • tietoa sähköisten palveluiden käyttämiseen
 • tietoa laitteiden ja netin tietoturvallisesta käytöstä
 • jakaa omia digikokemuksia ryhmälle.

Aloitteleva käyttäjä -asiakkuuden kuvaus

Aloitteleva käyttäjä voi käyttää internetiä päivittäin, viikoittain tai harvemmin. Hän osaa jotenkuten käyttää digitaalisia välineitä arjessaan. Hän saattaa omistaa älypuhelimen ja mahdollisesti muunkin laitteen esimerkiksi tablet-laitteen tai tietokoneen.

Aloitteleva käyttäjä ei käytä mielellään digitaalisia palveluita ja laitteita. Hän kokee ne usein vaikeaksi käyttää. Hän saattaa suhtautua myönteisesti digitaalisten palveluiden ja laitteiden käyttöön.

Aloitteleva käyttäjä osaa osittain huomioida tietoturvallisuuden digitaalisten palveluiden ja laitteiden käytössä.

Digiryhmässä aloitteleva käyttäjä saa:

 • harjoitusta digilaitteen ja sovellusten peruskäyttöön​
 • yksilökohtaista digitukea ​
 • kannustusta käyttää digilaitetta ja nettiä eri toiminnoissa ja tehtävissä​
 • harjoitusta tiedonhakuun​ ja arviointiin
 • varmuutta sähköisten palveluiden käyttämiseen​
 • harjaannusta laitteiden ja netin tietoturvallisesta käytöstä​
 • onnistumisen kokemuksia digin parissa yksin ja yhdessä muiden ryhmäläisten kanssa​.

Peruskäyttäjä-asiakkuuden kuvaus:

Digin peruskäyttäjä käyttää internetiä päivittäin. Hän omistaa älypuhelimen ja mahdollisesti myös tabletin tai/ja tietokoneen sekä muita digilaitteita. Hänellä on riittävät perustaidot tarvitsemaansa digitoimintaan ja asiointiin. Hän osaa käyttää eri digitaalisia välineitä arjessa hyvin tai melko hyvin.

Peruskäyttäjä osaa huomioida hyvin tai osittain tietoturvallisuuden käyttäessään digitaalisia palveluita ja laitteita.

Peruskäyttäjä käyttää mielellään tai melko mielellään digitaalisia laitteita ja palveluita. Digin käyttö rajautuu tiettyihin ympäristöihin ja toimintoihin.

Digiryhmässä peruskäyttäjä saa:

 • harjoitusta digilaitteen ja sovellusten monipuoliseen käyttöön eri tehtävissä ja ympäristöissä​
 • uusia ideoita käyttää digilaitetta ja nettiä eri tehtävissä ja ympäristöissä
 • varmuutta sähköisten palveluiden käyttämiseen​
 • kertausta laitteiden ja netin tietoturvallisesta käytöstä
 • kannustavaa vertaisjakamista ja -oppimista digin parissa​.

Hyötykäyttäjä-asiakkuuden kuvaus:

Hyötykäyttäjä käyttää internetiä päivittäin. Hän omistaa älypuhelimen ja mahdollisesti myös tabletin tai/ja tietokoneen sekä muita digilaitteita. Hänen digitaitonsa ovat hyvät ja hän osaa käyttää erilaisia digitaalisia välineitä arjessaan hyvin.

Hyötykäyttäjä osaa huomioida hyvin tietoturvallisuuden käyttäessään digitaalisia palveluita ja laitteita ja hän käyttää niitä mielellään. Hän näkee digitaalisuudessa monia hyötyjä.

Digiryhmätoiminnassa hyötykäyttäjä saa:

 • hyödyllisiä ja uusia vinkkejä digilaitteen ja netin käyttöön​
 • ideoita uusista sovelluksista digiarkeen
 • varmuutta tarpeen mukaan eri sähköisten palveluiden käyttöön​
 • päivitystä laitteiden ja netin tietoturvallisesta käytöstä​
 • jakaa omaa digiosaamista muille ja toimia vertaisohjaajana

Tutustu tarkemmin Digiryhmään ohjautumiseen tämän linkin takaa!