BetsetHackathon

BetsetHackathon – Betonielementtituotannon sivuvirtojen käsittely ja hyödyntäminen

Nurmikkoa betonilla

Betonielementtituotannon sivuvirtana syntyvän betonimurskeen statusta ja hyötykäyttöä koskeva lainsäädäntö uudistuu tänä vuonna. Asetusmuutosten myötä jakeen höytykäyttö helpottuu, mikä avaa mahdollisuuksia uusien käyttökohteiden ja liiketoimintamahdollisuuksien syntymiselle betonielementtituotannon sivuvirtojen hyötykäytössä. BioPaavo lähtee yhdessä Kasvu Openin kanssa Betset Yhtiöiden toimeksiannosta hakemaan ratkaisuja, joiden avulla betonielementtituotannon sivuvirtoja voidaan käsitellä ja hyödyntää nykyistä tehokkaammin, ja sitä kautta edesauttaa resurssien tehokkaampaa käyttöä ja kiertotalousajattelua betoniteollisuudessa. 

Suomessa syntyy vuosittain noin 2,5 miljoonaa tonnia betonijätettä, mikä vastaa noin 40 000 täysperävaunuyhdistelmäkuormaa. Suomessa on noin 200 raakabetonia ja noin 50 betonielementtejä sekä muita betonituotteita valmistavaa tehdasta. Tänä vuonna on astumassa voimaan asetus, joka lopettanee betonimurskeen jätteeksi luokittelun Suomessa. Asetus avaa uusia käyttömahdollisuuksia myös tehtaiden ylijäämäbetonille. Asetuksen kriteerit läpäisevää betonimursketta ei tarvitse luvittaa käyttökohteeseen, vaan sitä voi käyttää kuten muutakin korkeatasoista kiviainesta, joten jatkossa käyttökohteita voi löytyä helpommin ja lähempää. 

Betset Oy:n betonielementtitehtailla laitteiden pesussa syntyy lietettä, joka johdetaan laskeutusaltaisiin. Laskeutusaltaista vesi poistetaan ja käytetään osittain uudelleen prosessissa. Laskeutusaltaiden pohjalta poistettava kiintoaines ja kovettunut betoni varastoidaan kasoissa tehtaalla. Tämä läjitetty materiaali käsitellään tällä hetkellä noin kerran vuodessa ja hyötykäytetään kiviaineksena esim. tienpohjissa tai maanparannusaineena, eli varsin matalalla jalostusarvolla. Jos materiaalille löytyisi käsittelytapa, jolla se pystytään murskaamaan partikkelikokoon 8-16 mm ja erottelemaan hienojae pois, voitaisiin materiaali kierrättää takaisin prosessiin ja korvata sillä murskatusta kalliosta tehtyä neitseellistä luonnon kiviainesta betonin tuotannossa.  

Läjityksen aikana materiaali kovettuu ulkotiloissa sadeveden ja hapen vaikutuksesta, mikä vaikeuttaa sen jatkokäsittelyä ja hyödyntämistä. Monilla tehtailla varastotilasta on pulaa. Materiaalin käsittely ja hyötykäyttö pitäisi siis saada ajallisesti lähemmäs toisiaan ja varastointiajat lyhyemmiksi. Tavoitteena on käyttää tämän päivän tuotannossa eilen syntyneet ylimääräiset jakeet.  

Hackathonin tavoitteena on löytää betonielementtituotannon sivuvirroille soveltuva ketterä käsittelymenetelmä, jolla nykyistä suurempi osa sivuvirroista voidaan saada hyötykäyttöön. Kierrätysmateriaaleilla voidaan korvata betonielementtituotannon neitseellisiä raaka-aineita tai hyödyntää ne muissa soveltuvissa käyttökohteissa. 

#kiertotalous #kierrätysmateriaalit #sivuvirrat #betoniteollisuus

Tervetuloa ratkaisemaan haastetta!

Mikä BetsetHackathon?

BioPaavo ja Kasvu Open avaavat yhteistyössä Betset Oy:n kanssa hackathonin, jonka tavoitteena on löytää betonielementtituotannon sivuvirroille soveltuva ketterä käsittelymenetelmä, jolla nykyistä suurempi osa sivuvirroista voidaan saada hyötykäyttöön. Kierrätysmateriaaleilla voidaan korvata betonielementtituotannon neitseellisiä raaka-aineita, tai hyödyntää se muissa käyttökohteissa.

Betset Yhtiöt on suomalainen perheyhtiö ja Suomen toiseksi betonisten rakennuselementtien toimittaja. Yritys on perustettu vuonna 1950 Kyyjärvellä, ja nykyään Betset Yhtiöillä on yhdeksän tehdasta Suomessa, sekä osakkuusyritys As Ikodor Virossa. Vuoden 2020 yhteenlaskettu liikevaihto Suomessa oli 121 miljoonaa euroa ja yhtiöt työllistivät vuonna 2020 keskimäärin 623 henkilöä.

Osallistujat

Hackathon on avoin kaikille kiinnostuneille: yrityksille, tutkimuslaitoksille, koulutusorganisaatioille ja opiskelijoille sekä muille toimijoille. Tiimisi voi koostua oman organisaatiosi edustajista tai voit muodostaa organisaatiorajat ylittävän joukkueen juuri tätä haastetta varten!

Lue tarkemmat osallistumissäännöt.

Tuomaristo

Tuomaristoon kuuluvat edustajat Betset Yhtiöiltä, BioPaavo by JAMK:sta, Kasvu Openista sekä edustajat kahdesta asiantuntijaorganisaatiosta.

Miksi kannattaa osallistua?

  • Löydät uusia liiketoimintamahdollisuuksia
  • Pääset verkostoitumaan muiden osallistujien kanssa
  • Finalistina saat asiantuntijat sparraajiksesi ratkaisujen hiomisessa ja yhteistyön rakentamisessa
  • Sinulla on mahdollisuus pitkäkestoiseen yhteistyöhön ja kehittyvään liiketoimintaan toimeksiantajayrityksen kanssa

Aikataulu

  • Ilmoita ideasi ja tiimisi mukaan viimeistään su 6.3.2022. Alustavan ehdotuksen tulee kuvata ratkaisu pääpirteissään sekä arvio sen toteutettavuudesta ja siihen tarvittavista yhteistyökumppaneista ja resursseista.
  • Jatkoon valitut ideat ja tiimit julkaistaan viimeistään pe 11.3.2022.
  • Kickoff -tilaisuus järjestetään to 17.3.2022, jolloin osallistujatiimit tapaavat toisensa ja toimeksiantajayrityksen edustajat. Tilaisuuteen voi osallistua BioPaavossa Saarijärvellä tai verkon kautta. 
  • Hackathon-päivä järjestetään ke 13.4.2022, ja päivän päätteeksi valitaan voittaja(t). Tilaisuuteen voi osallistua BioPaavossa Saarijärvellä tai verkon kautta.

Kick-off tilaisuuden aikataulu 17.03.2022 klo 13:00 - 15:30 

12.45 

Zoom-linkki auki sekä kahvitarjoilu BioPaavossa paikalla olijoille 

13:00 

Tervetuloa 

• Annimari Lehtomäki, johtava asiantuntija, Jamk BioPaavo 

• Minna Lappalainen, johtaja, Jamk Biotalousinstituutti  

13.15 

Toimeksiantajan esittely sekä toimeksiannon tarkempi kuvaus

13.45 

Tiimit esittäytyvät (7-10min, riippuen tiimien määrästä) 

15.00 

Kysymyksiä ja keskustelua 

15.20 

Jatkotyöskentelyohjeet, Annimari Lehtomäki 

15.30 

Tilaisuus päättyy 

Ilmoittaudu mukaan!

Ilmoittautuminen on päättynyt 6.3.2022.

https://link.webropolsurveys.com/S/ADB71A49434E58A2

Lisätietoja

Annimari Lehtomäki, Johtava Asiantuntija, BioPaavo: [email protected], puh. 050 464 2563

Harri Bergholm, Kehitysjohtaja, Betset Yhtiöt:  [email protected], puh. 040 3434 329

Järjestäjä

BioPaavo by JAMK on biotalouden yrityskiihdyttämö, jonka tavoitteena on synnyttää uutta liiketoimintaa ja globaalisti merkittäviä ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi kansainvälisessä biotalouden toimintaympäristössä. BioPaavon keskeisinä tehtävinä ovat biotalousliiketoiminnan kehittäminen ja uusiin innovaatioihin perustuvan kestävän liiketoiminnan synnyttäminen, uusien teknologioiden ja digitalisaation hyödyntäminen, kykyjen ja osaamisen kehittäminen sekä yritysverkostojen ja ekosysteemien rakentaminen. BioPaavo on Keski-Suomen liiton rahoittama hanke Euroopan aluekehitysrahaston tuella. 

Yhteistyössä

Kasvu Open Oy on Keski-Suomen kauppakamarin voittoa jakamaton yleishyödyllinen tytäryhtiö, jonka ydinajatus on kohtauttaa kasvuyrityksiä ja huippuasiantuntijoita. Kasvu Open on valtakunnallinen kasvuyritysten sparrausohjelma. Kasvu Openin sparrausprosessi on sovellettu Jyväskylän yliopiston kasvuyritystoiminnan professori Marko Sepän ja hänen tiiminsä kehittämästä Kasvun Kiitorata -metodista.Biotalouden yrityskiihdyttämö Saarijärvelle –hanketta toteuttaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti, ja sitä rahoittaa Keski-Suomen liitto Euroopan aluekehitysrahaston tuella sekä Sitra ja Saarijärven kaupunki. Hankkeen aikana järjestämme hackathoneja pilotoidaksemme ja kehittääksemme kiihdyttämön palveluita, joten niihin osallistuminen on maksutonta niin toimeksiantajille kuin osallistujille.

Lataa kutsu pdf-tiedostona: Betset Hackathon kutsu.pdf

Kyyjärveläiset löysivät toisensa BioPaavon hackathonissa: Tulostekniikka voitti BetsetHackathonin

Jyväskylän ammattikorkeakoulun yrityskiihdyttämö BioPaavon ja Kasvu Openin järjestämässä innovaatiokilpailussa etsittiin betonivalmistaja Betsetille ketterää käsittelymenetelmää betonielementtituotannon sivuvirroille.