Pyöräilyn olosuhteet Suomen kunnissa

Henkilö pyöräilee sillalla.

Pyöräily on monelle helposti saavutettava ja edullinen kulkutapa mutta myös terveysliikuntaa, joka tuottaa hyvinvointia yksilölle, yhteiskunnalle ja ympäristölle. Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen kiinnittyy poikkihallinnollisesti tärkeisiin tavoitteisiin, kuten vähäpäästöiseen ja sujuvaan liikenteeseen, viihtyisään ja turvalliseen kaupunkiympäristöön, väestön terveyden kannalta riittävään fyysiseen aktiivisuuteen sekä matkailun ja muiden elinkeinojen edellytysten kehittämiseen.

Pyöräilyn olosuhteet ovat merkittävässä roolissa pyöräilyn lisäämisessä. Sujuvat pyöräily-yhteydet, laadukkaat pyöräväylät, säännöllinen talvikunnossapito ja turvallisen pyöräpysäköinnin järjestäminen vaikuttavat kuntalaisten pyöräilyaktiivisuuteen selvästi. Myös pyöräilyn olosuhteiden seuraaminen ja käyttäjäpalautteen hyödyntäminen ovat pyöräilyn lisääntymisen kannalta järkeviä toimia kunnan viranhaltijoilta.

 

Pyöräilyn olosuhteet Suomen kunnissa 2023

Vuoden 2023 Pyöräilyn olosuhteet Suomen kunnissa -selvitys toteutetaan yhteistyössä Likesin, Pyöräilykuntien verkoston, liikenne- ja viestintäministeriön sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kanssa. Selvityksen toteutuksen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Selvitys toteutetaan vuoden 2023 aikana. Kysely on auki helmi-maaliskuun ajan ja tulokset julkaistaan loppuvuodesta 2023. Kysely lähetetään kaikkiin Manner-Suomen kuntiin ja vastaajiksi kutsutaan kuntien pyöräilyn olosuhteista vastaavat työryhmät ja henkilöt.
 

Pyöräilyn olosuhteet Suomen kunnissa 2010 ja 2018

Ensimmäinen Pyöräilyn olosuhteet Suomen kunnissa -selvitys toteutettiin kyselytutkimuksena keväällä 2010. Kyselyn tarkoituksena oli kerätä perustietoa pyöräilyn olosuhteista erikokoisissa kunnissa. Ennen tätä valtakunnan laajuista tietoa pyöräilyn olosuhteista ei ollut olemassa.

Toisen kerran selvitys toteutettiin keväällä 2018, jolloin kyselyä päivitettiin vastaamaan sen hetkistä kehityskulkua kuntien pyöräilyinfrassa, päätöksenteossa ja hankinnoissa. Molemmista ensimmäisistä selvityksistä vastasi Kunnossa kaiken ikää -ohjelma (nykyisin Liikkuva aikuinen -ohjelma).

Pyöräilyn olosuhteet Suomen kunnissa 2018 -selvityksen päätuloksia olivat muun muassa:

  • Kunnista 25 prosentilla oli pyöräilyn edistämisohjelma tai vastaava. Osuus oli 14 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuonna 2010.
  • Kunnista 48 prosentissa oli tehty poliittisia päätöksiä pyöräilyn edistämiseksi viimeisen viiden vuoden aikana. Osuus oli yli tuplaantunut vuodesta 2010.
  • Kunnista ainoastaan 7 prosenttia ilmoitti seuraavansa säännöllisesti kuntansa pyöräpysäköintipaikkojen käyttöastetta ja 11 prosenttia niiden laatua.
  • 15 prosenttia kunnista ilmoitti joko suunnittelevansa kaupunkipyöräjärjestelmän käyttöönottoa tai olemassa olevan järjestelmän laajentamista tai päivittämistä.
  • 22 prosenttia kunnista oli selvittänyt pyöräilyn kulkumuoto-osuutta kunnassaan ja 14 prosenttia näistä viimeisen viiden vuoden aikana.
  • Kunnista 46 prosenttia ilmoitti keräävänsä asukkailtaan palautetta pyöräväyliensä olosuhteista ja toimivuudesta. Suuressa osassa vastauksia kyse oli kuitenkin yleisestä kuntalaispalautekanavasta, ei erityisesti pyöräilyn palautekanavasta.

Lisätietoja

Marianne Turunen

Tutkija, Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504759522

Kuva: Liikkuva aikuinen / Jussi Judin

 

Pyöräilyn olosuhteet Suomen kunnissa 2023 -tietosuojaseloste