KEXRI 2 - Monialaista XR-osaamista keskisuomalaiseen työelämään

Kehitämme monialaista XR-osaamista keskisuomalaisissa yrityksissä, oppilaitoksissa ja kehittämisyhtiöissä, jotta uusia teknologioita pystytään hyödyntämään tarkoituksenmukaisesti ja sujuvasti. 

Kokeiluja ja kehittämistä yrityksissä

18

yritystä on mukana tutkimassa XR.n mahdollisuuksia räätälöidysti
Jalkaudumme 18 keskisuomalaiseen yritykseen keskustelemaan XR:n mahdollisuuksista juuri heidän liiketoiminnassaan. Toteutamme myös pienen teknisen kokeilun jokaisen yrityksen kanssa. Yritys saa pallotella XR:n hyödyntämismahdollisuuksia asiantuntijoidemme kanssa ja me hankkeessa saamme tietoa siitä, miten etenkin pk-yritykset näkevät XR-teknologiat toiminnassaan.

3 + 2

yrityksille toteutettua XR- pilottia
Toteutamme hankkeessa 3 pienempää ja kaksi suurempaa XR-teknologioita hyödyntävää pilottia eri alojen yritysten kanssa.

4

Pähkimöä joissa tuotetaan uutta tietoa
Järjestämme 4 tapahtumaa, joissa jaetaan tietoa XR:n käyttömahdollisuuksista, esitellään käytännön sovelluksia, rakennetaan alan tulevaisuudennäkymiä ja paneudutaan uusiin teknologioihin liiketoiminnan ja koulutuksen näkökulmista.

Toteuttajat ja yhteistyökumppanit

Jyväskylän ammattikorkeakoulu koordinoi projektia. Muina toteuttajina ovat Jyväskylän yliopisto, Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä POKE, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia ja Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy. Yhteistyökumppaneina toteutuksessa ovat Äänekoski ja Maavoimat. 

Ajankohtaisia uutisia ja materiaaleja XR-osaamisen kehittämisestä: 

Uutinen

Jyväskylän ammattikorkeakoulu kehittää monialaista XR-osaamista keskisuomalaisessa työelämässä

Laajennetun todellisuuden teknologiat tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia yrityksille ja koulutusorganisaatioille. Uudessa hankkeessa kehitetään monialaista XR-osaamista keskisuomalaisissa yrityksissä, oppilaitoksissa ja kehittämisyhtiöissä.

XR-toimijan käsikirja ja infokortit

Mikä XR? Miten sitä hyödynnetään? Tutustu XR-toimijan käsikirjaan ja lataa itsellesi infokortit.

Ota yhteyttä:

Ilona Laakkonen

Asiantuntija, Specialist
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358406207177

Kehittämisprojekti

XR-osaamisen monialainen hyödyntäminen keskisuomalaisessa työelämässä

Toteutusaika: 1.10.2023 - 31.3.2026

Yksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Rahoitusohjelma: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Kehittämisprojekti

KEXRI - Keskisuomalainen XR-osaamisen innovaatioekosysteemi

Toteutusaika: 1.5.2021 - 30.6.2023

Yksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Rahoitusohjelma: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)