Yritysesimerkki: Siparila Oy

Raaka-aineen hyvä laatu minimoi hukkia

Siparila Oy valmistaa valmiiksi käsiteltyä ulkoverhoilulautaa, puulistoja sekä sisustuslevyjä. Yrityksellä on kolme tuotantolaitosta, jotka sijaitsevat Vaajakoskella, Parkanossa ja Kajaanissa. Yrityksen liikevaihto on n. 20 M€. Vuosittainen puunkäyttö on 60 000 m3, josta sivuvirran osuus on 20 %.

Puun hukkapätkiä käytetään mm. välipuina, mutta pääasiassa puru ja muu puinen sivuvirta jalostetaan pelletiksi Vaajakosken tehtaan yhteydessä yhteistyökumppanin toimesta. Vaajakosken tehtaalla on pieni lämpökeskus, jossa pellettiä käytetään lähinnä kesäisin puun kuivaukseen. Muutoin Vaajakosken tehdas lämpiää kaukolämmöllä. Muilla tehtailla on omat lämpökeskuksensa (1 MW ja 2 MW), joissa hyödynnetään oman tuotannon sivuvirtoja. Tuotannon puhtaille puusivuvirroille on mietitty myös muita hyötykäyttömuotoja, kuten komposiitit, mutta toistaiseksi sopiva ratkaisu puuttuu. Ylijäänyt maalattu lauta hyödynnetään myymällä se paikallisille pienasiakkaille rakennuskäyttöön.

Tehostamisen mahdollisuus

Merkittävin haaste on nestemäinen jätemaali, joka joudutaan toimittamaan Ekokemille. Nestemäisen jätemaalin määrä on vähäinen ja siitä aiheutuva vuosittainen kustannus on n. 10 000 euroa. Yrityksen maalaustoiminta tapahtuu Vaajakoskella, jossa yritys on investoinut pesuveden kiintoaineen talteenottoon (kemiallinen käsittely n. 30 000 eur ja mekaaninen käsittely n. 5000 - 6000 eur). Käsitelty pesuvesi johdetaan kunnalliseen puhdistamoon. Vuosittainen vedenkäyttö on melko vähäistä (n. 400 m3). Muu tuotannossa syntyvä hukka on melko vähäistä (pakkausmuovit, vanteet, tyhjät maalipurkit, vaihtolavat) ja ne toimitetaan kierrätykseen. Muovit lajitellaan laaduittain, jolloin niistä saadaan korvaus.

Toimenpiteet

Yritys on pyrkinyt systemaattisesti kehittämään toimintaansa ja saamaan asioita kuntoon. Tuotekehitykseen haetaan aktiivisesti ulkopuolisten kontaktien kautta uusia ratkaisuja. Samalla pyritään kehittämään omaa tuotantotoimintaa entistä tehokkaammaksi - resurssiviisaammaksi. Yrityksen tavoitteena on saada osasta sivuvirtoja tuottoa ja huolehtia, ettei lopuista aiheudu suuria kustannuksia. Vastuu resurssitehokkuudesta jakautuu toimitusjohtajan, tuotannon ja myynnin kesken.

Tulokset

  • Toimintaa kehitetään systemaattisesti; tavoitteena on saada osasta sivuvirroista tuottoa ja minimoida loppujen kuluja.
  • Puusivuvirrat jalostetaan pelletiksi yhteistyökumppanin toimesta. Maalatut ylijäämälaudat myydään pienasiakkaille. Muovilaadut lajitellaan. Kiintoaine otetaan talteen pesuvesistä.
  • Tuotot, kustannussäästöt ja ekologisuus.
  • Toimintaa parannetaan jatkuvasti, toimittajaverkosto on laaja ja tarkoin valikoitu, hyvä yhteistyö urakoitsijoiden ja muiden kumppaneiden kanssa.

Lataa pdf-esite

Lisätietoja

Siparila Oy Vaajakoski, Varaslahdentie 1, 40800 Vaajakoski, 010 4242 000, www.siparila.fi