Jätemateriaalien vastaanottajat

Erkki Salminen Oy

Jämsän seudulla toimiva jätehuolto- ja kierrätyspalveluita tarjoava yritys. Yrityksen toimintaan kuuluu jätemateriaalin vastaanotto, tuotteistus ja toimitus jatkokäyttöön. 

Yhteystiedot: Myllyharjuntie 18, 42300 Jämsänkoski, 020 710 9750, erkkisalminen(at)erkkisalminen.fi

Jämsän Jätehuolto

Liikelaitos vastaa jätehuollosta Jämsässä ja Kuhmoisissa. Liikelaitos vastaa pääasiallisesti asumisessa syntyvistä jätteistä ja niiden keräilystä. Liikelaitos ylläpitää aluekeräyspisteitä, vastaa hyötyjätteiden kierrätyksestä ja vaarallisen jätteen jätehuollosta sekä neuvoo jätehuoltoon liittyvissä kysymyksissä. Rakennusjätteitä vastaanotetaan jäteasemilla Länkipohjassa, Hallissa, Kuhmoisissa ja Jämsänkoskella (Erkki Salminen Oy). Erkki Salminen Oy vastaanottaa yrityksissä syntyvät suuremmat jätemateriaalierät.

Yhteystiedot: Asiakaspalvelu, Esankatu 6, 42100 Jämsä, 040 182 0446 (arkisin klo 9 – 11 ja 12 – 15), jatehuolto(at)jamsa.fi

Karjalaisen Nostokuljetus Oy

Karjalaisen Nostokuljetus Oy:n Laukaan Leppävedellä sijaitsevassa jätteenkäsittelykeskuksessa murskataan betonijätteet maanrakennusaineeksi sekä haketetaan puujätteet biopolttoaineeksi sitä edelleen hyödyntäviin laitoksiin. Huopajätteet kuljetetaan jatkojalostukseen asfaltiksi. Kuljetukset muiden jätteiden osalta hyödyttävät yhteiskuntaa ja ympäristöä jätteiden päätyessä entistä tehokkaammin jätepenkan sijaan uusiokäyttöön. Jätteenkäsittelykeskukseen tulevat jäte-erät kuljetetaan yrityksen omalla kuljetuskalustolla pääasiassa vaihtolavakuljetuksina.

Yritys ottaa vastaan ja käsittelee vaihtolavapalvelua tilanneiden rakennusalan yritysten rakennus- ja purkujätettä. Kohteita ovat mm. erilaiset rakennustyömaat kuten purkutyömaat, kotitalouksien remontit ja yritysten varastot, joihin asentajat tuovat jätteet työkohteilta päivän päätteeksi. Käsittelyn myötä yli 96 % jätteistä päätyy uusiokäyttöön.

Keskus ei ole ns. avoin jäteasema ja tällä hetkellä ulkopuolisilta toimijoilta jätettä ei oteta vastaan.

Lassila & Tikanoja Oyj

Monitoimialainen palveluyritys, jonka yhtenä toimialana on kierrätyspalvelut ja jätehuolto. L&T tarjoaa palveluita yrityksille ja kotitalouksille. Toimialaan kuuluu erilaisten jätemateriaalien keräys, kuljetus sekä prosessointi ja toimitus jatkokäyttöön. Yli 90 % L&T:n käsittelemästä jätteestä päätyy hyötykäyttöön.

L&T kerää ja kierrättää kattavasti rakentamisen jätemateriaaleja. Keski-Suomessa L&T:n jätteiden vastaanottopisteitä eli pienkierrätysasemia on Jyväskylässä, Joutsassa, Keuruulla ja Äänekoskella. Ne on tarkoitettu kotitalouksien ja pienyritysten käyttöön. Ne palvelevat erityisesti talonrakentajia ja remontoijia. Asemille voi tuoda pieniä määriä kierrätettäviä materiaaleja ja jätettä. Yhteystiedot, aukioloajat ja vastaanotettavat materiaalit.

Isommille rakennustyömaille L&T:n palveluna on jätehuoltosuunnitelman tekeminen, jossa määritellään mm. työmaalla lajiteltavat jätemateriaalit ja keräysvälineet. Rakennusjätteestä kannattaa lajitella erikseen puujäte ja puiset kuormalavat, betoni ja tiili, metalli, pahvit ja muovit, kipsijäte, eristevilla, energiajäte, vaaralliset jätteet, työmaatoimiston sekä sosiaalitilojen jätteet.

L&T tarjoaa yrityksille myös vaarallisten jätteiden nouto- ja kierrätyspalvelua, jolloin jätteestä jalostetaan raaka-ainetta teollisuudelle. Palveluun kuuluu vaarallisten jätteiden syntypaikkojen, määrien ja laadun kartoitus. Kierrätettäviä vaarallisia jätteitä ovat esim. nestemäiset öljyt ja jäteöljyt, kiinteät öljyiset jätteet ja muut öljyiset jätteet, maalit, lakat, liimat ja liuottimet, lyijyakut ja muut akut, jarru- ja jäähdytinnesteet sekä kytkinnesteet, hapot, emäkset ja vanhentuneet kemikaalit, aerosolit, lääkkeet, loisteputket, paristot ja sähkö- ja elektroniikkaromut eli SER-romut.
Yritysasiakkaiden asiakaspalvelu 010 636 7000, Paikalliset yhteystiedot

Mustankorkea Oy

Jyväskylässä sijaitseva kunnallinen jätehuoltoyhtiö. Omistajakuntia ovat Jyväskylä, Laukaa, Muurame ja Toivakka. Mustankorkea kerää, käsittelee ja kierrättää lähes kaikki toiminta-alueella syntyvät jätteet.

Mustankorkean lajittelupihalle voi tuoda pienkuormia, jotka mahtuvat auton peräkonttiin, normaaliin peräkärryyn tai pakettiautoon. Lajittelupihan kartta ja vastaanotettavien jätemateriaalien lavat.

Jätekeskuksessa on myös rakennusjätteen lajitteluhalli, jossa voidaan lajitella rakennusjätekuormista hyödynnettävät jätejakeet hyötykäyttöön. Lajittelun suorittaa urakoitsija Bimu Oy. Kuormista lajitellaan erilleen metallit, puujätteet, tiilet ja betonit sekä energiajätteeksi soveltuvat muovit sekä likaiset pahvit ja kartongit. Lisäksi kuormissa olevat vaaralliset jätteet (esim. maalit, lakat, öljyt) ja sähkölaitteet lajitellaan pois ja siirretään oikeaan varastoon. Jäljelle jäävä hyötykäyttöön kelpaamaton rakennusjäte seulotaan vielä mahdollisesti eroteltavien hyötyjätteiden erilleen saamiseksi.

Yhteystiedot: Ronsuntaipaleentie 204, 40500 Jyväskylä, Asiakaspalvelu 010 325 3900, asiakaspalvelu(at)mustankorkea.fi

OK-Yhtiöt Oy

Yhtiö tekee energiapuuaineksen haketuspalvelua ja myy hakkeen edelleen lämpölaitoksille. Haketukseen sopivat puunjalostukseen sopimaton puu, hakkuutähteet ja kannot sekä sahateollisuuden sivutuotteet ja kuormalavat ym. vastaava puuaines. Yritys tekee tapauskohtaisesti ostopäätöksen puuainestyypin mukaan. OK-Yhtiöt Oy:n omistajina on lähes 40 metsä-, lämpö-, maanrakennus- ja turveyrittäjää. Yrityksellä on oma kaukolämpöä tuottava hakelämpölaitos Hankasalmella.

Yhteydenotot nettisivujen kautta.

Sammakkokangas Oy

Saarijärvellä sijaitseva kahdeksan kunnan omistama jätehuoltoyhtiö. Omistajakuntia ovat Äänekosken, Saarijärven ja Viitasaaren kaupungit sekä Pihtiputaan, Karstulan, Uuraisten, Kinnulan, Kannonkosken ja Kivijärven kunnat. Sammakkokankaan jätekeskus Saarijärvellä ottaa vastaan lähes kaikkea yhdyskunta– ja rakennusjätettä. Jätekeskuksen lisäksi Sammakkokankaan ylläpitämät jäteasemat ovat Karstulassa, Kinnulassa, Kannonkoskella, Kivijärvellä, Pylkönmäellä, Uuraisilla sekä Äänekoskella Konginkankaalla ja Sumiaisissa.

Isommissa rakennuskohteissa ennen rakennus- ja purkutöiden aloittamista kannattaa olla yhteydessä Sammakkokankaan henkilökuntaan, joilta saa opastusta jätehuollon hoitamiseen.

Jätekeskukseen tuotaessa rakennusjätteet on lajiteltava erilleen muusta jätteestä sekä toisistaan. Lajiteltavia rakennusjätteitä ovat vaarallinen jäte, puujäte, betoni- ja tiilijäte, maa-ainekset, asfaltti, metalli, puhdas pahvi ja sähkölaitteet. Asbestipitoiset rakennusjätteet on tuotava hyvin suojattuna omana kuljetuksenaan.

Tiili- ja betonijätteet lajitellaan puhtaisiin betoni- ja tiilijätteisiin sekä haitallisia aineita sisältäviin betoni- ja tiilijätteisiin. Kustannusten kannalta jäteveroton betoni- ja tiilijäte, jonka raekoko on alle 15 cm, kannattaa tuoda eri kuormassa.

Jätepuu voi olla pintakäsiteltyä tai käsittelemätöntä. Myös erilaiset kalustelevyt ovat sopivia puujätteeseen. Puu ei saa sisältää tekstiiliä, metallia, lasia tai muita epäpuhtauksia, mutta kuitenkaan nauloja tai sitä pienempiä metallikappaleita ei tarvitse poistaa.

Sammakkokankaalla on mahdollista saada myös lajittelemattomien tai huonosti lajiteltujen rakennusjätekuormien koneellista lajittelupalvelua. Lajittelemattoman jätteen vastaanottohinnat ovat huomattavasti lajiteltua korkeammat.
Kuntien jäteasemamme ottavat maksutta vastaan puuta, pahvia, metallia ja vaarallisia jätteitä. Kaikilla muilla jäteasemilla paitsi Konginkankaalla ja Sumiaisissa otetaan maksutta vastaan myös sähkölaitteita.

Jäteasemien yhteystiedot
Yhteystiedot: Sammakkokankaan jätekeskus, Kannonkoskentie 1134, 43100 Saarijärvi, 044 468 5502, info(at)sammakkokangas.fi

Talentti Tuuma

Raksamyymälään  otetaan vastaan lahjoituksena uusia tai käytettyjä rakennusmateriaaleja, -tarvikkeita ja kalusteita rakennustyömailta ja kotitalouksilta. Talentti Tuumasta on mahdollista tilata tavaroille myös noutopalvelu. Ennen toimittamista tai noutopalvelun tilaamista kannattaa selvittää vastaavalta voidaanko kyseistä materiaalia ottaa vastaan. Myymälässä erityyppisten materiaalien määrät vaihtelevat tilanteen mukaan. Myymälään vastaanotetaan LVI-tarvikkeita, WC-istuimia, hanoja, lavuaareja ym., keittiökalusteita, ovia, ikkunoita ja kaappeja. Vastaanottavien rakennustarvike-erien määrien tulisi olla kohtuulliset, että niitä voidaan käyttää rakentamiseen. Myös sähkölaitteita, kuten kodinkoneita otetaan vastaan. Sähkölaitteet testataan ennen myyntiin asettamista. Myymälässä voi tehdä myös edullisia ostoksia.

Yhteystiedot: Kankitie 10, 40320 Jyväskylä, 044 723 8512
Toimintojen vastaava: Kari Kaskilahti, 044 759 0933

Kuusakoski Oy

Kuusakoski Oy:n ydinosaamista on metallien kierrätys. Yritys käsittelee ajoneuvoja, akkuja, teollisesta tuotannosta syntyneitä metallijätteistä, jalometallipitoisia jätteitä sekä painolevyjä ja kehitteitä. Yritys ottaa vastaan ja kierrättää myös muita materiaaleja: auton renkaat, sähkö- ja elektroniikkalaitteet, kierrätysmuovit, rakennusjätteet, puujätteet ja energiajätteet. Kuusakoski Oy:n keräämästä materiaalista yli 90 prosenttia menee kierrätykseen tai hyötykäyttöön. Kierrätykseen tuotavat toimistolaitteet kunnostetaan uudelleen käyttöä varten tai puretaan osiin ja hyödynnetään kierrätysraaka-aineina. Yritys huolehtii tietoturvallisuudesta ja tyhjentää laitteiden muistit.

Lisätietoja: www.kuusakoski.com

Stena Recycling Oy

Stena Recycling Oy kerää ja jalostaa yritysten tuotannossa ja muussa toiminnassa syntyvät jätemateriaalit. Yritys vastaanottaa rautaa ja metallia, vaarallisia jätteitä, sähkö- ja elektroniikkalaitteita, muovia, paperia, orgaanista jätettä, puuta ja rakennusmateriaaleja. Stena Recycling myy kierrättämiään materiaaleja uusiksi raaka-aineiksi eri aloille kautta maailman esimerkiksi teräs- ja metallitehtaille, valimoihin, sulattoihin sekä paperi- ja muoviteollisuuteen.

Lisätietoja: www.stenarecycling.fi