Yritysesimerkki: Pasrea Oy

Kompostoinnista lämpöenergia talteen

Piesalantila on Petäjävedellä toimiva 350 uuhen tila. Tilalla kasvatetaan suomenlampaita. Jalostuseläinten lisäksi tuotteina ovat taljat ja villa monessa eri muodossa.

Pasrea Oy on 2016 perustettu ympäristöbiotekniikan start-up -yritys, joka kehittää ja kaupallistaa uutta kuivikelannan kompostointijärjestelmää.

Tehostamisen mahdollisuus

Piesalantilalla tuli pohdittavaksi kiinteistön lämmityksen uusiminen sukupolvenvaihdoksen jälkeen. Koska tilalta tulee paljon kuivikelantaa, syntyi idea hyödyntää lantaa lämmittämisessä vaihtoehtoisten menetelmien (hake, maalämpö, biokaasu, öljy) sijaan. Lämmitysvaihtoehtoa lähdettiin pohtimaan uudella tavalla oman ongelman ratkaisemisen näkökulmasta.

Toimenpiteet

  • Kompostoitumisen vapauttamaa lämpöenergiaa haluttiin hyödyntää lämmitykseen ja lähdettiin suunnittelemaan tilakokoon sopivaa järjestelmää. Perustettiin Pasrea Oy.
  • Järjestelmän rakennettavuutta, toimintaa, tehoja sekä kustannustehokkuutta tutkittiin Pasrea Oy:n toteuttamassa hankkeessa
  • Järjestelmä perustuu lampolan lattiapohjan kerrosmaiseen rakenteeseen. Ontelolaatalle on levi-tetty hakekerros, jonka päälle kuivikelanta kerääntyy ja kompostoituu. Kompostoitumista tehos-tetaan imemällä ilmaa kompostoituvan kuivikelantakerroksen läpi. Samalla kompostoinnissa syn-tyvä lämpö johdetaan ontelolaattoja pitkin lämmönvaihtimiin ja kosteus poistuu kondenssivete-nä.
  • Prosessissa on mahdollista kerätä myös ammoniakki talteen.

Lataa pdf -esite

Tulokset

Järjestelmä on skaalattavissa eri tilakokoluokkiin kuivikelantapatjaa käyttäville eläimille. Kompostoinnissa kuivikelannan määrä vähenee 1/3 alkuperäisestä, ravinnemäärät säilyvät ja levitettävyys pelloille on hel-pompaa. 350 lampaan tilalla lämmityskustannussäästöt voivat yltää vuositasolla 10 000 euroon. Pasrea Oy kehittää ja myy kompostointijärjestelmän suunnittelu- ja konsultointiapua kuivikelantaa tuottavaien koti-eläintalouksien tarpeisiin.

Lisätietoja:

Eemeli Piesala, 040 703 9301, eemeli.piesala(at)gmail.com, www.pasrea.bio