Yritysesimerkki: FM Timber Team Oy

Omat puuvirrat hyötykäyttöön

FM Timber Team Oy on vuonna 1997 perustettu Pihtiputaalla toimiva saha-alan konserni. Yhtiö on perheyhtiö, joka on reilun vuosikymmenen aikana kasvanut merkittäväksi sahatavaran ja bioenergian tuottajaksi. Konsernin sahatavaran tuotanto on yhteensä 140 000 m3, josta kuivataan 120 000 m3. Sivutuotteita syntyy noin 50 % käytetyn raakapuun tilavuudesta, joten ne ovat merkittävässä roolissa yrityksen toiminnassa.

Tehostaminen mahdollisuudet ja toimet

Sahalla syntyvien puupohjaisten sivutuotteiden hyödyntäminen on resurssitehokkuuden ja talouden kannalta hyvin tärkeää. Timber Teamin tytäryhtiö Timber Lämpö Oy tuottaa kahdella lämpökeskuksellaan sahan sivutuotteena syntyvällä kuorella sahan prosessilämmön ja lämpöä kunnan kaukolämpöverkkoon. Vuonna 2000 tehdyn kattilainvestoinnin myötä käynnistyi kaukolämmön tuotanto oman puutavaran kuivaukseen ja Rupon teollisuusalueen yritysten tarpeisiin. Pihtiputaan taajaman kaukolämpöverkko liitettiin mukaan vuonna 2006. Suuremmassa Rupon lämpökeskuksessa toimintaa on tehostettu savukaasupesurilla, jolloin savukaasujen lauhdelämmöstä saadaan otettua lämpöenergia talteen ja lämpöä saadaan lisää 20 %.

Myös muiden sivutuotteiden osalta Timber Teamin resurssitehokkuus on korkealla tasolla. Puhdas hake menee selluteollisuuteen ja puru toimitetaan brikettivalmistajalle sekä myyntiin energiaksi lämpölaitoksille. Syntynyt tuhka puolestaan käytetään sahan alueella maanrakentamiseen ja savukaasupesurin kalkkipi-toinen neste käy maanparannusaineeksi. Metalliromu, kuten vanteet myydään Kuusakoski Oy:lle. Ainoas-taan sahan toimistolla syntyy vähän normaalia yhdyskuntajätettä, jota yritys ei itse hyödynnä.

Mitä on saavutettu

Suomalaiset sahat ovat edelläkävijöitä raaka-aineiden ja resurssien tehokkaassa hyödyntämisessä: ne hyödyntävät raaka-aineet tehokkaasti ja tuottavat runsaasti uusiutuvia raaka- ja polttoaineita toisille aloille. Hyödyntämättömiä sivutuotteita ja jätteitä syntyy hyvin vähän. Resurssitehokkuus ja kiertotalous ovat päivän sana, mutta sahat ovat harjoittaneet näitä jo vuosikymmeniä.

Omien puusivuvirtojen hyödyntämisen ansiosta sahat ovat energian suhteen omavaraisia ja säästävät valtavat summat rahaa. Ylijäävien sivuvirtojen, puhtaan hakkeen ja purun, myynti ulkopuolelle tuo merkittäviä tuloja. Pihtiputaalla säästetään vuosittain 1,5 - 2 miljoonaa euroa verrattuna siihen, että sahan ja keskustaajaman lämpö tuotettaisiin öljyllä. Kaukolämmön myynti on yritykselle tärkeää liiketoimintaa ja samalla kunta saa kaukolämmön edullisemmin, mikä näkyy myös kuntalaisten ja yritysten kaukolämmön hinnassa. Timber Team on myös selvittänyt ulos myytävien puusivutuotteiden laajempaa hyödyntämistä omassa toiminnassaan, kuten sähkön ja puupellettien tuotannossa.

Tulokset

Lähtötilanne: Uusiutuvia puupohjaisia sivutuotteita syntyy runsaasti, noin 50 % käytetyn puun tilavuudesta, ja niiden hyödyntäminen on resurssitehokkuuden ja talouden kannalta tärkeää.
Toimet: Syntyvä kuori hyödynnetään sahan prosessilämmön ja kunnan kaukolämmön tuotannossa. Savukaasupesuri tehostaa tuotantoa ja pienentää päästöjä.

Tulos: Saha on energian suhteen omavarainen ja tuottaa myös keskustaajaman kaukolämmön. Ylijäävien sivuvirtojen, puhtaan hakkeen ja purun, myynti ulkopuolelle tuo merkittäviä tuloja. Hyödyntämättömiä sivutuotteita ja jätteitä syntyy hyvin vähän.

Jatko: Jatkuva ja kokonaisvaltainen resurssitehokkuus on taloudellisen toiminnan perusta. Yritys on myös selvittänyt ulos myytävien puusivutuotteiden hyödyntämistä omassa toiminnassaan

Lataa pdf -esite

Lisätietoja:

FM Timber Team Oy, Rupontie 68, FI-44800 Pihtipudas, +358 14 561 801, www.fmtimberteam.fi