Keskeiset käsitteet

Henkilö käyttämässä tablet laitetta rennosti pöydän ääressä juomaa nauttien

Digiminäpystyvyydellä tarkoitetaan tässä käsikirjassa rohkeutta hyödyntää digitaalisuutta omassa arjessaan. Se on luottamusta omiin taitoihin ja mahdollisuuksiin digin käyttämisessä. Vahvan digiminäpystyvyyden omaava henkilö uskoo, että digin käyttäminen tulee onnistumaan myös tulevaisuudessa. Digiminäpystyvyyteen liittyy myös kyky käsitellä digitaalisuuden herättämiä tunteita, sekä sietää digin parissa koettuja epäonnistumisia ja toipua niistä.

Digiminäpystyvyyden vahvistumiseksi keskeistä on tunnistaa aiempia kokemuksia, jakaa kokemuksia vertaisten kanssa sekä saada kannustusta ja rohkaisua niin ohjaajilta kuin vertaisiltakin. Myös oman edistymisen huomaaminen on tärkeää. Se on mahdollista oppimisprosessin tiedostamisen, juuri sopivan pienten haasteiden ottamisen sekä sopivan etenemistahdin kautta.

Digitaalisilla taidoilla tarkoitetaan erilaisia teknisiä, tiedollisia ja taidollisia valmiuksia ja taitoja, joita me jokainen tarvitsemme omassa arjessamme voidaksemme tehdä asioita digitaalisesti. Digitaalisia taitoja ovat esimerkiksi mobiililaitteen käyttö ja hallinta, digitaalisuuteen liittyvät peruskäsitteiden ja kuvakkeiden tunnistaminen ja niiden merkityksen ymmärtäminen, internetin käyttäminen sekä taidot, joita tarvitaan turvalliseen toimintaan internetissä. Digitaalisten taitojen harjoitusmateriaalit ja ohjeet löytyvät teemojen sisältä linkkeinä sekä erillisinä kuvakkeina myös Materiaalipankista.