CAMS - Soveltavan materiaalitutkimuksen keskus

CAMS on JAMKin sovelletun tutkimuksen keskus, jossa yhdistyy kone- ja materiaalitekniikan uusin huippuosaaminen. CAMS-keskuksessa toteutetaan yrityslähtöisiä tutkimusprojekteja, joiden tavoitteena on tuottaa uutta tietoa ja synnyttää tuotekehityksen kautta uutta liiketoimintaa.

Erilaisia pintoja metallipaloilla

CAMSin toiminta perustuu yritysten tarpeisiin sekä teknologisen osaamisen täydentämiseen Keski-Suomen alueella. CAMSin ytimessä on EduFutura-pohjainen yhteistyö Jyväskylän yliopiston kanssa.

CAMS-kokonaisuus

CAMS on aito laboratorioympäristö, joka muodostuu kolmesta toisiaan tukevasta osa-alueesta. Kaikkia osa-alueita yhdistää soveltava tutkimus, nopeista kokeiluista ponnistava yritysyhteistyö sekä ajasta ja paikasta riippumaton koulutus.

CAMS lyhyesti

  • soveltavan tutkimuksen ympäristö
  • nopeat kokeilut mahdollistava laboratorioympäristö
  • kone- ja materiaalitekniikan uusinta huippuosaamista
  • tutkimusprojekteja, yritysyhteistyötä, ajasta ja paikasta riippumatonta koulutusta

Gear Academy

Kuormitustestausta arktisissa ja kuumissa olosuhteissa, uuden sukupolven voimansiirtoratkaisut, tutkimuksellinen liiketoiminta konetekniikan ja koneenosien pitkälle edistynyt sovellettu tutkimus.

Additive Manufacturing

3D-tulostukseen kytkeytyvien valmistusteknologioiden sekä suunnittelumetodologioiden kehitys, konetekniikan virtuaaliopinnot yritysten tarpeisiin, hankesuunnittelu: muodon optimointi 3D- ja 4D-tulostuksessa ja -suunnittelussa.

Surface Technology

Pintateknologiaa soveltavan tutkimuksen kehittäminen, ALD-teknologian käyttöönotto ja sovelluskohteiden kehittäminen, EduFutura yhteistyö Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksen, Informaatioteknologian tiedekunnan ja Nanotiedekeskuksen kanssa.

Palvelut yrityksille

Tuotekehitys, testaus ja analysointi

Väsymistestaus

Meillä Jamkissa voit testauttaa tuotteiden rakenteiden ja materiaalien dynaamista kuormituskestävyyttä.

Tuotekehitys, testaus ja analysointi

Kemian tuotekehityspalvelut

Kemian tuotekehityspalveluitamme palvelee monipuolinen kemian laboratorio. Laaja laitekantamme mahdollistaa erilaiset ja vaativatkin laboratoriotestaukset ja -tutkimukset.

Tuotekehitys, testaus ja analysointi

Prototyyppien kehityspalvelut

Tarjoamme monipuolisen ympäristön niin tuotekehitykseen kuin uusien ideoiden testaamiseenkin. Tilamme, laitteemme ja osaamisemme ovat sekä yritysten että opiskelijoiden käytössä.

Kilpailukykyä ja kasvua ALD-pintateknologialla

ALD CoCampus on Jamkin ja Jyväskylän yliopiston EduFutura-yhteistyöhön perustuva kokonaisuus, jonka tarkoituksena on kehittää yrityksille ALD- eli atomikerroskasvatusmenetelmään pohjautuvia sovelluskohteita. ALD-menetelmällä saavutetaan erittäin tasaisia kerrosrakenteita, jotka mukautuvat pinnan muotoihin äärimmäisen tarkasti. Kalvosta voidaan rakentaa oikean paksuinen jopa yhden atomin tarkkuudella.

ALD-teknologian avulla yritysten on mahdollista kehittää uusia ja entistä kilpailukykyisempiä tuotteita. Ainutlaatuinen menetelmä mahdollistaa innovatiivisia, aktiivisesti toimivia pinnoite- ja materiaaliominaisuuksia, joita ei voida saavuttaa millään muilla tavoin, samalla kustannustehokkuudella.

Sovelluskohteita
  • metsäteollisuus
  • terveysteknologia
  • pakkausteollisuus
  • tekstiiliteollisuus

Yhteistyössä: JAMK, Jyväskylän yliopiston Nanotiedekeskus (NSC), fysiikan laitos (materiaalifysiikka) ja Informaatioteknologian tiedekunta (spektrikuvantamislaboratorio)

Moventas-yritysyhteistyö

Parempia vaihteistokomponentteja tuulivoimaloihin

Tuulivoimalaitosten vaihteita valmistava Moventas Gears Oy ja CAMS tekevät tuotekehitykseen keskittyvää yhteistyötä, jonka tavoitteena on kehittää tuulivoimaloihin entistä parempia vaihteistokomponentteja. Yritysyhteistyön kautta teknologiaa päästään testaamaan JAMKille täysin uudella tavalla ja tutkimusta voidaan hyödyntää suoraan opetukseen. Lue lisää

Lisätietoja: Johtava tutkija Matti Kurki, 040 548 2230, etunimi.sukunimi(at)jamk.fi

Lisätietoja

Matti Kurki

Johtava tutkija, Principal Researcher
Uudistuvan teollisuuden instituutti, Institute of New Industry
Teknologia, School of Technology
+358405482230

Tero Tuovinen

Vanhempi tutkija, Senior Researcher
Uudistuvan teollisuuden instituutti, Institute of New Industry
Teknologia, School of Technology

Elja Kallberg

Vanhempi asiantuntija, Senior Advisor
Uudistuvan teollisuuden instituutti, Institute of New Industry
Teknologia, School of Technology
+358504273078