Surface Technology

Jamkin CAMS-ympäristön yhtenä, kansainvälisesti ainutlaatuisena osana toimii pintateknologian sovelletun tutkimuksen ympäristö. Pintateknologia on keskeinen osa jokaisen arkea, mutta usein se merkittävyys jää huomioimatta. Silti valmistusteknologioissa on huomioitava yhä tarkemmin pintojen mekaaniset ominaisuudet (karheus, kovuus, kulumiskestävyys), mutta myös niiden kemialliset likaantumiseen ja hygieniaan liittyvät ominaisuudet.

Ohutkalvopinnoitusta on mahdollista toteuttaa CAMS-ympäristössä sekä PVD- (Physical Vapour Deposition) että ALD-menetelmillä (Atomic Layer Deposition). Pinnoitettavat materiaalit voivat olla metalleja (PVD) tai niiden oksideja tai keraameja (PVD, ALD). Paikallaan olevan, staattisen kappaleen pinnoitusta on mahdollista toteuttaa sekä PVD-, että ALD-teknologioilla, jolloin esim. ALD-pinta on mahdollista tehdä nanomerimittakaavassa hyvin pinnan muotoa noudattavaksi, tiiviiksi pinnaksi.

Maailmanlaajuisesti ainutlaatuisena ympäristönä CAMS tarjoaa jatkuvan, liikkuvan radan ALD-pinnoituksen, jolla voidaan testata ohuiden mutta suurten metalli-, polymeeri- ja kuitumateriaalien pinnoitusta rullalta-rullalle menetelmällä.

ALD-pinnoitusta tehdään läheisessä yhteistyössä Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksen kiihdytin- ja materiaalilaboratorion sekä Nanotiedekeskuksen kanssa ALD CoCampus-yhteistyönä. Tämä yhteistyö tarjoaa mahdollisuuden viimeisimpien, huipputeknologiaa edustavien pintojen analysointi- ja mittausmenetelmien hyödyntämiseen.