Additive Manufacturing

JAMKin lisäävän valmistuksen ympäristössä on mahdollista uudenlaisen valmistusteknologian testaaminen ja kehittäminen. Lisäävä valmistus (”3D-tulostus”) luo uudet mahdollisuudet erilaisten kappaleiden valmistukseen materiaalitehokkaasti, mutta asettaa samalla uusia vaatimuksia valmistettavien tuotteiden suunnittelulle. Siirryttäessä perinteisistä valmistusteknologioista lisäävään valmistukseen, suunnittelu muuttuu valmistusmahdollisuuksia tukevaksi ja tällöin mm. muodon optimoinnille avautuu uusia mahdollisuuksia.

Lisäävänä valmistuksen CAMS-ympäristössä on mahdollista perinteisen, PLA- ja ABS-pohjainen polymeeritulostus, mutta myös 3D-litografia, jota hyödyntämällä on mahdollista päästä hyvin suureen tulostuslaatuun ilman perinteistä, tulostuksen kerroksellisuudesta johtuvaa pinnan karheutta.

JAMKin lisäävän tulostuksen kärkenä on metallien 3D-tulostusympäristö, jossa on mahdollista erilaisten, 3D-jauhepetiteknologiaa (Laser Powder Bed Fusion, LPBF) hyödyntävien rakenteiden tulostus. Ympäristössä on mahdollista tehdä normaaleiden tulosteen jälkikäsittelyn lisäksi tarkkuusleikkaus valmistetuille kappaleille.

Valmistettavien kappaleiden mahdollisuudet sekä muodon että ominaisuuksien suhteen ovat pitkälti yhtä laajat kuin polymeeritulosteilla, metallitulostuksella on mahdollista kuitenkin saavuttaa yli kaksinkertaisia lujuuksia normaaleihin, lämpökäsiteltyihin rakenteisiin verrattuna. Tämä antaa uusia mahdollisuuksia tuotteiden kehittämiseen erityisesti hybridirakenteissa, joissa tulostus toteutetaan esim. olemassa olevaan toiseen rakenteeseen kiinnittyen.