Vesiosuuskunnat

Vesihuollon varautuminen koronaviruksen aiheuttamassa tautiepidemiassa

Maa- ja metsätalousministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat antaneet vesihuoltolaitoksille, niitä valvoville kunnan terveydensuojeluviranomaisille ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille suositukset vesihuoltopalveluiden turvaamiseksi koronavirusepidemian aikana. Pääset ohjeisiin tämän linkin kautta. 

Maaseudun infraisännöinti -selvitys

Selvityksen painopisteenä olivat vesiosuuskunnat, mutta tarkasteluun otettiin melko laajasti myös yksityisteiden isännöinti ja suppeasti ojitusisännöintikoulutus. Selvitys tehtiin Suomen Kuntaliiton hallinnoiman Maaseudun INFRA -verkoston tilauksesta. Raportti on ladattavissa tämän linkin kautta.

Vesiosuuskuntien uudet mallisäännöt julkaistu

VVY on julkaissut uudet mallisäännöt vesiosuuskunnille. Säännöt on uudistettu yhteistyössä Osuustoimintakeskus Pellervon kanssa. Mallisäännöt löydät täältä.

Opas vesihuoltotoimintojen yhdistämiseen

Vesihuoltolaitosten yhdistyessä on monta mutkaa matkassa. Prosessissa on huomioitava erilaisia asioita, jotta yhdistäminen sujuu jouhevasti. Tämä opas auttaa asiassa eteenpäin. Oppaan löydät tämän linkin kautta.

Alueellisten perusmaksujen määritysperusteet

Opas vesihuoltolaitoksen alueellisten perusmaksujen määrittämiseen on saatavilla vesilaitosyhdistyksen sivuilta. Mikäli vesihuoltopalvelun tuottamiskustannukset jollakin alueella ovat suuremmat kuin toisilla alueilla, voi laitos määritellä alueille erisuuruiset perusmaksut. Oppaan voi ladata maksutta täältä.

Vesihuoltolaitosten kirjanpito, tilinpäätös ja verotus -opas

Opas on suunnattu erityisesti vesiosuuskunnille ja muille pienille vesihuoltolaitoksille. Maksuttoman julkaisun voit ladata täältä.

Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät 2023 

Vuoden 2022 tapahtuma siirtyi pidettäväksi 3. - 4.2.2023.

Selvitys pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarpeesta ja saatavuudesta Keski-Suomessa on valmistunut

Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa pienten vesihuoltolaitosten  ostopalveluiden tarvetta ja käyttöä, palveluiden saatavuutta sekä palveluita tarjoavia yrityksiä. Lisäksi selvitettiin pienten vesihuoltolaitosten valmiutta vastata lainsäädännön syksyllä 2014 kiristyneisiin vaatimuksiin.

Selvityksen tulokset ovat nyt valmistuneet. Raportti on ladattavissa ja luettavissa tästä linkistä. Tuloksia esiteltiin valtakunnallisilla vesiosuuskuntapäivillä tammikuussa 2016.

Selvityksen rahoitti Maa- ja vesitekniikan tuki ry. Kiitos kaikille selvitystyön mahdollistaneille tahoille.

Vesihuoltolakiopas on julkaistu

Vesihuoltolakiopas 2015 on nyt saatavilla MMM:n verkkosivuilta. Oppaassa avataan uuden vesihuoltolain säädöksiä ja kerrotaan sen  soveltamisesta käytäntöön.

Vesihuoltolain ja talousvesiasetuksen muutokset tulivat voimaan 1.9.2014

Muutokset koskevat myös vesiosuuskuntien toimintaa. Oleelliset muutokset talousvesiasetuksessa koskevat desinfiointivalmiusvelvoitetta talousvettä toimittavilla laitoksilla.

Vesihuoltolakiin tuli muutoksia mm. liittymisvelvollisuuteen toiminta-alueilla sekä toiminnan avoimuuteen ja julkisuuteen. Jatkossa vesihuoltolaitosten tulee julkaista monia eri tietoja tietoverkossa. Sellaisten vesihuoltolaitosten asema, joilla ei ole kunnan vahvistamaa toiminta-aluetta, muuttui myös oleellisesti.