Kaivot

Hyvää vettä omasta kaivosta

Viime vuosina monia vesijohtoverkostosta vetensä saavia on koskettanut talousveden laatuongelmat. Ongelmia on kuitenkin myös kiinteistökohtaisissa kaivoissa. Jo vuonna 1993 tehdyn valtakunnallisen kaivovesitutkimuksen mukaan yli puolella suomalaisten kotitalouksien omista kaivoista on veden laatuun liittyviä ongelmia. Yleinen syy heikkoon veden laatuun on kaivon huono kunto. Monissa tapauksissa ongelmat voitaisiin välttää kaivon säännöllisellä tarkkailulla, huollolla ja kunnostuksella. 

Haja-asutuksen vesihuollon koulutus- ja kehittämishanke laati viisi Hyvää vettä omasta kaivosta –aiheista posteria. Postereihin on kerätty hyvää ja käytännönläheistä tietoa oman juomaveden riskeistä, yleisimmistä kaivotyypeistä, hyvästä kaivosta, hyvän talousveden ominaisuuksista sekä kaivon huollosta ja kunnostuksesta.

Lisätietoja

Oman juomaveden riskit (pdf, 60 KB)

Yleisimmät kaivotyypit (pdf, 73 KB)

Kaivon huolto ja kunnostus (pdf, 74 KB)

Hyvä kaivo (pdf, 86 KB)

Hyvän talousveden ominaisuudet (pdf, 96 KB)

Kaivovesikilpailu 2016

Vuonna 2016 etsittiin maakunnan parasta vettä. Maakunnan paras kaivovesi 2016-kilpailu ratkesi 17.9.2016. Ween maan viljaa-markkinoilla käydyssä loppukilpailussa palkittiin yksityisten rengas- tai lähdekaivojen ja yksityisten porakaivojen kolme parasta. Maakunnan paras kaivovesi löytyi Toivakasta ja Palokasta.

Kaivovesikilpailun voittajat

Maakunnan paras kaivovesi löytyy Toivakasta ja Palokasta

Maakunnan paras kaivovesi 2016-kilpailu on ratkennut. 17.9. Ween maan viljaa-markkinoilla käydyssä loppukilpailussa palkittiin yksityisten rengas- tai lähdekaivojen ja yksityisten porakaivojen kolme parasta.

Porakaivojen sarjassa parhaaksi valittiin palokkalaisten Niina Rannin ja Marko Kiljusen omakotitalon kaivovesi, toiseksi palokkalaisen Timo Ohvanaisen omakotitalon vesi ja kolmantena petäjävetisen Seppo Rantapuskan omakotitalon vesi. Rengaskaivojen sarjassa voittajaksi valittiin Ossi Kanasen kesämökin kaivovesi Toivakasta. Toiseksi sijoittui Katariina Poudan kesämökin vesi Konnevedellä. Kolmas sija meni Palokkaan Marja-Liisa Puttosen omakotitalon kaivovedelle.

– Makuraatilaiset pitivät kaikkia vesiä tasokkaina ja laadukkaina. Voittajavesiä kehuttiin raikkaiksi ja pehmeän neutraaleiksi, Jyväskylän ammattikorkeakoulun vesineuvoja Mirja Hurskainen kertoo.

– Vedet maisteltiin huoneenlämpöisinä, joten makuerot ovat todellakin maistettuja! Porakaivovedet olivat tänä vuonna erityisen maukkaita.

Loppukilpailijat valittiin alkukarsinnassa kaivovedestä otetun vesinäytteen tutkimustodistusten perusteella. Lopullisen valinnan sijoituksista teki makuraati, johon kuuluivat Maa- ja kotitalousnaisten keskuksen puheenjohtaja, keittiömestari Maija Silvennoinen, Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisten johtokunnan puheenjohtaja Pirjo Luotola sekä JAMKin lehtori Kimmo Aho.

Lisätietoja:
Tuija Manerus, projektipäällikkö, 050 413 5322, etunimi.sukunimi@jamk.f sekä Mirja Hurskainen, projekti-insinööri, 040 768 6250, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti

Mistä kaivovesikilpailussa oli kyse?

Tutustu kaivovesikilpailun 2016 konseptiin täällä!

Kilpailukutsu 2016

Kilpailun järjestäjä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy
Kilpailun nimi: Maakunnan paras kaivovesi 2016
Kilpailuaika: Kilpailuun ilmoittautuminen ja asiakirjojen toimittaminen 1.8.2016 mennessä
Loppukilpailu: 17.9.2016 Ween Maan Viljaa-kala-ja elomarkkinatapahtumassa, Jyväskylän Paviljongissa

Kilpailun selostus

Kilpailulla etsitään Keski-Suomen maakunnan parasta kaivovettä. Kilpailuun voivat osallistua Keski-Suomen alueella sijaitsevien kiinteistöjen vakituiset asukkaat tai loma-asukkaat. Avoimeen kilpailuun ilmoittaudutaan viimeistään 1.8.2016, johon päivämäärään mennessä myös säännöissä mainitut asiakirjat tulee toimittaa.

Alkukarsinnan perusteella asiantuntijaraati valitsee loppukilpailuun kolme parasta molemmista sarjoista. Loppukilpailu suoritetaan makutestinä Ween Maan Viljaa kala- ja elomarkkinatapahtumassa.

Kilpailusarjat (2)

 • Yksityiset rengaskaivot tai lähdekaivot
 • Yksityiset porakaivot

Asiantuntijaraati

 • Piia Kepanen, ympäristöterveystarkastaja, Jyväskylän kaupunki, ympäristöterveydenhuolto
 • Janne Litmanen, vastaava ympäristötarkastaja, Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi
 • Tuija Manerus, projektipäällikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Nina Pimiä, projekti-insinööri, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Makuraati

 • Maija Silvennoinen, keittiömestari, Katriinan kasvisravintola
 • Pirjo Luotola, Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset johtokunnan puheenjohtaja
 • Jussi Halttunen, rehtori, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Palkinnot

Sarjojen kolme parasta palkitaan.

Kaikkien osallistujien kesken (poislukien loppukilpailuun päässeet) arvotaan 3 kpl kaivon kuntokartoituksia (Vesikaivohuolto Vipe Oy).

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Tuija Manerus, 050 413 5322 tai etunimi.sukunimi@jamk.fi
Nina Pimiä, 040 522 0394 tai etunimi.sukunimi@jamk.fi

Ilmoittautuminen sähköisellä kaavakkeella: Ilmoittautuminen suljettu

Ilmoittautuminen postitse osoitteella:
JAMK/Biotalousinstituutti
Vesikilpailu 2016
Tuumalantie 17
43130 Tarvaala

Maakunnan paras kaivovesi 2016 -kilpailun säännöt

Kilpailulla etsitään Keski-Suomen maakunnan parasta kaivovettä.

Kilpailusarjat (2 kpl): Yksityiset rengaskaivot tai lähdekaivot JA Yksityiset porakaivot

Osallistumisohjeet

Kilpailuun voivat osallistua Keski-Suomen alueella sijaitsevien kiinteistöjen vakituiset asukkaat tai loma-asukkaat. Kiinteistön talousvesi tulee saada omasta tai korkeintaan viiden (5) kiinteistön yhteisestä talousvesikaivosta. Yhteiskaivoissa yksi kiinteistö tai kaikki kiinteistöt yhdessä voivat osallistua (yksi kaivo = yksi kilpailija).

Ilmoittautuminen ja asiakirjojen toimittaminen tulee tehdä viimeistään 1.8.2016. 

Ilmoittautumiskaavakkeen lisäksi tulee toimittaa kaivovedestä otetun vesinäytteen tutkimustodistus, joka saa olla kaivovesikilpailun avaamisajankohtana 1.3.2016 korkeintaan 3 vuotta vanha (tutkimustodistuksen päiväyksen tulee olla 1.3.2013 tai tämän ajankohdan jälkeinen).

Kaivon rakenteista tulee toimittaa kolme (3) korkeintaan viisi (5) kuvaa alla olevan ohjeen mukaan.  Kilpailumateriaalia ei palauteta.  Materiaalia voidaan käyttää nimettömänä tutkimustarkoituksessa.

Tutkimustodistuksen sisältö

 • Rengaskaivoista tai lähdekaivosta on osoitettava seuraavien muuttujien tutkimustulokset: Escherichia coli, koliformiset bakteerit, ulkonäkö, haju, maku, pH, KMnO4-luku, rauta ja nitraatti.
 • Porakaivosta on osoitettava seuraavien muuttujien tutkimustulokset: Escherichia coli, koliformiset bakteerit, ulkonäkö, haju, maku, pH, KMnO4-luku, rauta, mangaani ja nitraatti.  Lisäksi porakaivosta tulee osoittaa tutkimustulos seuraavista muuttujista, joiden tutkimustulos saa olla 3 vuotta vanhempi): Arseeni, radon, fluoridi.

Kaivon rakenteiden kuvat

Kaivon rakenteista tulee toimittaa 3 – 5 kuvaa, joissa tulee näkyä seuraavat kaivon rakenteet:

 • ulkokuva, jossa näkyy kansirakenteet ja jos mahdollista maaston muotoilu
 • kuva kaivosta välittömästi kannen aukaisun jälkeen
 • kuva kaivosta mahdollisen välikannen poistamisen jälkeen ja jossa toivotaan pohjan olevan näkyvissä

Sähköisesti lähetettävien kuvien koko saa olla korkeintaan 1 Mt. Kuvat nimetään ilmoittajan nimellä (esim. siiri.suomalainen1, siiri.suomalainen2 jne.)
Kaivon rakenteiden mallikuvia löydät sivun alareunasta.

Asiantuntijaraadin alkukarsinta ja sen arvosteluperusteet

Vesinäytteen tutkimustulosten arviointi perustuu ns. pikkuvesiasetukseen (STMa 401/2001). Tutkimustulosten lisäksi arvioidaan kaivon rakenne kuvien perusteella ja arvosteluperusteena on Hyvä kaivo – esite (Suomen ympäristökeskus)

Alkukarsinnan perusteella asiantuntijaraati valitsee viisi (5) rengaskaivoa, jotka käydään arvioimassa paikanpäällä ja joista valitaan kolmen (3) kaivon vedet loppukilpailuun. Porakaivojen sarjasta asiantuntijaraati valitsee suoraan kolmen (3) porakaivon vedet loppukilpailuun. Loppukilpailuun valituille ilmoitetaan ohjeet vesinäytteenotosta ja vesinäytteen toimittamisesta kilpailupaikalle.
Asiantuntijaraati varaa oikeuden osallistujamäärästä riippuen tarvittaessa yhdistää kilpailusarjat tai olla tekemättä kaivojen arviointikäyntejä.

Loppukilpailu

Loppukilpailu suoritetaan kolmihenkisen makuraadin makutestinä Ween Maan Viljaa kala- ja elomarkkinatapahtumassa 17.9.2016. Tulokset julkistetaan ja voittajavedet palkitaan loppukilpailupaikassa makuraadin ratkaisun jälkeen. Kilpailusarjojen kolme parasta palkitaan kunniakirjalla ja palkinnoin.

Kaikkien osallistujien kesken (poislukien loppukilpailuun päässeet) arvotaan 3 kpl kaivon kuntokartoituksia (Vesikaivohuolto Vipe Oy). Kaivon kuntokartoitusarvonta suoritetaan loppukilpailun yhteydessä.