Yrittäjän kriisituki

Yrityskäynnit

Maaseudulla asuvien yrittäjien kokonaiskuntoisuuden, elämänhallinnan, terveyden edistämisen sekä yritystoiminnan kohentamista koskevan yrityskäyntitoiminnan vahvistaminen ja vakiinnuttaminen.

Toimenpiteet: Yrityskäynnit ja kriisityön Pop Up -vastaanotot esimerkiksi kylätaloilla.

Kehitetään YKSISSÄ-hankkeen luomaa tilakäynnit työparina – toimintamallia.

TEKRI-projektissa keskitytään yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa erityisesti

  • kriisitilanteiden aikaiseen tunnistamiseen
  • tuen saamisen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa
  • eskaloituneisiin kriisitilanteisiin
  • pitkittyneisiin ja paikallaan juuttuneisiin kriiseihin ja hyvinvointia vahingoittaviin toimintatapoihin

Pilotoidaan ja mallinnetaan nopean vasteen ja matalan kynnyksen toiminta. Mallissa kuvataan toimintaa mallia koskevat prosessikuvaukset ja eri toimijoiden roolitukset ja kriisityöhön liittyvät erityiskysymykset.

Yrityskäynnit-malli kriisitilanteisiin

Moniammatillinen malli kriisitilanteisiin