Palvelut ammattilaisille

Vahvistamme TEKRI-projektissa myös ammattilaisten varhaisen tuen ja kriisityön osaamista.

Varhaisen tuen malli kriisitilanteisiin

Lomittajat, Melatoimijat, työterveyshuolto, Perheasiainneuvottelukeskus, Välitä Viljelijästä-projekti, Kriisikeskus Mobile sekä muut maaseutuyrittäjille merkitykselliset toimijat ovat mukana matalan kynnyksen ja varhaisen tuen mallin rakentamisessa.

Tuen antajat valmennetaan varhaisen tuen tarpeen tunnistamiseen, puheeksi ottamiseen ja eteenpäin ohjaamiseen.

Valmennus järjestetään 1-2 päivää kestävillä tilaisuuksissa 5 paikkakunnalla yhteensä 50:lle ammattilaiselle ja vapaaehtoisille kylätoimijoille.

Kylillä järjestetään 10:llä paikkakunnalla erilaisia teemailtoja, jonka tavoitteena on vahvistaa mm. luontevaa naapuriapua, talkoohenkeä jne. Osallistujatavoitteena on 70 henkilöä.

Teema: Miten pidetään tämä kylä elinvoimaisena ja tuetaan kylällä viihtymistä ja naapuriapua.