Palvelut maaseutuyrittäjille: Työnohjaukselliset konsultaatiot

TEKRI Työnohjaukselliset konsultaatiot yrittäjille esite

Työnohjaukselliset ryhmäkonsultaatiot maaseutuyrittäjille

Maaseutuyrittäjien työnohjauksellisissa ryhmäkonsultaatioissa teemoina voivat olla esim. työhön ja yrittäjyyteen liittyvien kysymysten ja kuormittavien tilanteiden tarkastelu.

Ohjaajina toimivat työnohjaajapätevyyden omaavat hanketyöntekijät.

Työnohjauksellisilla konsultaatioilla vahvistetaan maaseutuyrittäjyyden ammatillisuutta ja ammattimaisuutta, jotka sisältävät työnohjauksellisia metodeja, elämäntapaohjausta sekä sparrausta.

Työnohjauksellisia konsultaatiotapaamisia järjestetään 5 paikkakunnalla (a` 6 kokoontumiskertaa). Ryhmän koko on 6 osallistujaa. Osallistujatavoitteena on yhteensä 30 osallistujaa x 6 kertaa.

Luodaan 6 kerran prosessi, missä yrittäjät voivat luottamuksellisessa ilmapiirissä käsitellä työhön, työhyvinvointiin ja työnjohdollisiin haasteisiin liittyviä teemoja.

Tavoitteena myös työnohjauksellisia konsultaatioita koskevan tunnettavuuden lisääminen ja juurtuminen osaksi maaseutuyrittäjien työhyvinvointia ja johtamisosaamista. Prosessi mallinnetaan opaskirjaseksi.