Palvelut maaseutuyrittäjille: Mentorointi

TEKRI-projektissa luodaan maaseutuyrittäjien mentorointimalli, tehdään yrityskäyntejä sekä toteutetaan työnohjauksellisia ryhmäkonsultaatioita.

Mentorointimallin luominen

Projektissa kehitetään maaseutuyrittäjien tarpeita vastaava ryhmässä tapahtuvaa mentorointimalli. Valmennus- ja mentorimallista tehdään myös opaskirjanen.

Mentorointi on hyvien käytäntöjen, kokemusten, osaamisen ja ns. hiljaisen tiedon siirtämistä henkilöltä toiselle. Mentorointi on osaamisen kehittämisprosessi, joka auttaa suunnittelemaan / varautumaan tulevaisuuteen ja saavuttamaan tulevaisuuden suunnitelmia.

Kokenut maaseutuyrittäjä (mentori) auttaa kokenutta tai aloittelevaa maaseutuyrittäjää (aktori) kehittämään tämän osaamista ja kehittymistä tukevaa tietoa, kokemusta ja näkemystä.

Rohkaisee aktoria ”löytämään” oman tiensä sekä lisää itseluottamusta ja itsenäisyyttä.

Mentorointi on tavoitteellinen vuorovaikutussuhde, jota leimaa avoimuus, luottamus ja sitoutuneisuus.

Mentori ja aktori tapaavat yhdessä sopimansa aikataulun mukaisesti.

Mentorointi ylläpitää ja jalostaa maaseutuyrittäjille kertynyttä osaamista.

Mentorien valmennukset vapaaehtoisille yrittäjille

Valmennetaan yhteensä 20 henkilöä neljällä paikkakunnalla, joista vähintään 10 henkilöä toimisivat pilotoitavassa mentorointimallissa mentoreina.

Valmennuksissa (2 päivää) käsitellään mm. seuraavia teemoja: Maaseutuyrittäjien liiketoiminta- ja johtamisosaamisen edistäminen ja erottaminen siviilielämästä, työkyvyn edistäminen ja tukeminen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja tukeminen, kriisityön perusteet ja psykososiaalinen tuki sekä mentoroinnin työtavat ja vertaistoiminta. Mentoreiden tueksi järjestetään oma työnohjaus.

Mentoroitavia teemoja:

Tavoitteena on saada mentoroitaviksi 100 maaseutuyrittäjää kymmenellä paikkakunnalla.

Yritystoiminnan ja alkavan yrityksen eri muodot ja myös sukupolven vaihdoksen haasteet ja prosessi, yrittäjyyden arki ja haasteelliset ratkaisut, työn ja yksityiselämän erottaminen, oman kokonaiskuntoisuuden hoitaminen, yrityksen laajentaminen, yrityksen lakkauttaminen, konkurssi.

Luodaan mentorointimalli, jossa kehitetään yrittäjien keskinäisiä vertaistuen muotoja ja valmentamisen tapoja yritystoiminnan tueksi ja kokonaiskuntoisuuden lisäämiseksi.

Mentoreiden valinta, laadukas koulutus ja työnohjaus tehdään huolella. Teemme yhteistyötä Keski-Suomen kauppakamarin kanssa.

Mentorointimalli yrittäjän tukena