Postia Illiltä

Osana Perheet 24/7 – tutkimushanketta kartoitetaan vuorohoidossa olevien lasten ja heidän perheittensä arkea ja hyvinvointia älypuhelimien avulla. Tutkimukseen osallistuvat perheet, joiden lapsi on vuorohoidossa. 

Kännykkätutkimuksen toteutus

Tietoa lasten hyvinvoinnista kerätään älypuhelimien avulla. Lapsille ja heidän perheilleen annetaan viikon ajaksi lainaan älypuhelin, joka kulkee lapsen mukana myös päivähoitopaikkaan. Satuhahmo ”Illi” ohjaa lapsia vastaamaan kysymyksiin (Illin sivut lapsille –linkki tästä). Lisäksi vanhemmat ja päiväkotihenkilöstö vastaavat muutamiin kysymyksiin. Älypuhelimeen tulee kolme kertaa päivässä vastauspyyntö, johon lapset vastaavat tarvittaessa aikuisen avustuksella. Lapset voivat vastata kysymyksiin, vaikka eivät osaa lukea tai kirjoittaa (Katso esimerkki tästä). Kännykkätutkimus toteutetaan maalis-toukokuussa 2012 eri päiväkodeissa.

Satuhahmo Illi

Satuhahmo Illillä on omat leikkisät internet sivut, jotka löytyvät täältä: Illin sivut lapsille
Illi on säveltänyt oman laulun (kuuntele ja katsele tästä) ja kertoo oman tarinansa lapsille. Sivuilta voi myös tulostaa Illin oman värityskuvan lapsille. 

Yhteystiedot

Tutkimusta toteuttavat Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sekä Utrechtin yliopisto Hollannista ja Manchesterin yliopisto Iso-Britanniasta.
Tutkimusprojektin jäsenet antavat mielellään lisätietoja:

Anna Rönkä, email: anna.ronka(at)jyu.fi
Timo Hintikka, email: timo.hintikka(at)jamk.fi
Eija Sevón, eija.sevon(at)jyu.fi