Menetelmät ja aineistot

Tutkimusmenetelmät ovat seuraavat:

Vanhempien web-kysely sisältää strukturoituja kysymyksiä vanhempien työoloista, perheen arjesta, työn ja perheen yhteensovittamisesta, vanhemmuudesta, lasten hyvinvoinnista sekä lasten hoidon järjestämisestä. Kyselyssä kartoitetaan 500 vanhemman kokemukset eri puolilla Suomea. Kysely toteutetaan syksyllä 2012. Kysely toteutetaan suomen lisäksi Hollannissa ja Iso-Britanniassa (200 vastaajaa /maa). 

Lisätietoja: Kaisa Malinen ja Ulla Teppo, etunimi.sukunimi@jamk.fi

Vanhempien haastattelut keräävät noin kahdenkymmenen epätyypillisinä aikoina työskentelevän vanhemman kokemuksia ja näkemyksiä perheen arjesta, työn ja perheen yhteensovittamisesta ja vanhemmuudesta. Haastattelut toteutetaan vuoden 2012 aikana.

Lisätietoja: Kaisa Malinen, etunimi.sukunimi@jamk.fi

Web-kysely päiväkodin työntekijöille kartoittaa työntekijöiden näkemyksiä vuorohoidon haasteista sekä hyvistä käytänteistä. Useilla paikkakunnilla suoritettava kysely toteutetaan syksyllä 2012. 

Lisätietoja: Ulla Teppo, etunimi.sukunimi@jamk.fi

Ympärivuorokautinen sähköinen päiväkirja, Postia Illiltä!, on erityisesti lapsille suunniteltu älypuhelinsovellus, jonka kautta noin kymmenen lasta kertoo tunteistaan ja päivän tapahtumista. Sähköinen päiväkirja tuottaa tietoa vuorohoitolasten päivittäisestä hyvinvoinnista ja vuorovaikutuksesta. Useilla paikkakunnilla toteutettava aineistonkeruu toteutetaan keväällä 2012.

Lisätietoja: Anna Rönkä anna.ronka(at)jyu.fi, Timo Hintikka, timo.hintikka(at)jamk.fi ja Eija Sevón, eija.sevon(at)jyu.fi

Lasten kokemusten kartoittaminen. Lasten kokemusten keräämiseksi kehitellään lapsen kuulemiseen soveltuvia menetelmiä ja sovelletaan erilaisia lasten tutkimiseen käytettäviä tekniikoita, kuten havainnointia, tarinankerrontaa ja videokuvausta. Lasten kokemuksia kerätään vuosien 2012 ja 2013 aikana.

Lisätietoja: Marja-Leena Laakso, marja-leena.laakso(at)jyu.fi, Piia Manninen, piia.m.manninen(at)jyu.fi ja Eija Salonen, eija.p.salonen(at)jyu.fi