Mieli liikkeelle -projektin pilottihankkeet

Mieli liikkeelle -hankekokonaisuudessa oppilaitokset pyrkivät kehittämään opiskelijoiden mielen hyvinvointia ja liikkumista lisääviä toimenpiteitä omista lähtökohdistaan. Pilottihankkeina mukana ovat Helsingin kaupunki, Oulun kaupunki, Koulutuskuntayhtymä OSAO, Turun kaupunki ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk. Kokonaisuudessaan pilottihankkeet käsittävät lähes 30 000 opiskelijaa ja 2 300 työntekijää.

Hyvinvoiva opiskelija ja opiskeluyhteisö

Siltakuvio havainnollistaa, miten Mieli liikkeelle -hankkeessa edistetään mielen hyvinvointia ja opiskelukykyä tukevaa toimintakulttuuria.

Oppilaitokset voivat vahvistaa mielen hyvinvointia ja opiskelukykyä tukevaa toimintakulttuuria
parhaiten omista lähtökohdistaan käsin.

Mielen hyvinvointia ja opiskelukykyä tukevan toimintakulttuurin edistämisen perustana on strateginen ja tutkittu tieto. Opiskelijoiden mielen hyvinvointia lisätään liikkumisen, toiminnallisuuden ja kehollisuuden keinoin. Läpileikkaavina teemoina ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja osallisuus. Hyvinvointia tukevan toimintakulttuurin vahvistaminen ja vakiinnuttaminen vaatii poikkisektoraalista yhteistyötä, opiskelijalähtöisyyttä ja johdon ja henkilöstön sitoutumista toimintaan.

Opiskelukykyä ja mielen hyvinvointia opiskelijoille liikunnallisin keinoin

Hankkeen toteuttaja: Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 
Ajankohta: 1.1.2022-31.12.2022 
Keskeisimmät toimenpiteet: Liikuntacoach-toimintamallin jalkauttaminen

 • ryhmä- ja yksilöohjaukset opiskelijoille ja henkilöstölle 
 • liikkumisen puheeksi ottaminen opiskelijoiden ja henkilöstön kanssa 
 • liikuntacoachit osaksi opiskeluhuoltoryhmää 
 • liikuntacoachit osaksi liikkumisen palvelupolkua 
 • liikuntatutoreiden kouluttaminen ja toiminnan tukeminen oppilaitoksissa 
 • liikkumisvälituntien ja liikuttavien tapahtumien järjestäminen yhdessä opiskelijoiden kanssa 

Hankkeen helmi: Liikuntacoachit osaksi liikkumisen palvelupolkua 
Yhteystiedot: Hanna Kietäväinen-Sirén (FT, projektipäällikkö/strategiset hankkeet), etunimi.sukunimi@hel.fi

Liikuttavan palauttava lukioarki

Hankkeen toteuttaja: Oulun kaupunki 
Ajankohta: 1.7.2022–30.6.2023 
Keskeisimmät toimenpiteet:  

 • opiskelupäivän aikaisen palautumisen lisääminen 
 • yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittäminen 
 • liikunta-agenttitoiminnan edelleen kehittäminen 
 • lukiolaisen hyvinvointiopintojakson kehittäminen 
 • jaksamisen ja mielen hyvinvoinnin puheeksi ottaminen; ”lukioklovni”  

Hankkeen helmi: Liikkuminen ja mielen hyvinvointi näkyväksi osaksi oppilaitosten toimintakulttuuria 
Yhteystiedot: Projektikoordinaattori Ismo Miettinen, etunimi.sukunimi@ouka.fi

Liikkuen opiskelukykyä

Hankkeen toteuttaja: Koulutuskuntayhtymä OSAO 
Ajankohta: 15.12.2021–31.12.2022 
Keskeisimmät toimenpiteet: Liikkuminen ja mielen hyvinvointi osaksi rakenteita 

 • liikkumisen puheeksi ottaminen henkilöstössä koulutuksen keinoin 
 • liikkuminen osaksi erityistä tukea tarvitsevien ryhmien toimintaa  
 • liikkumisen lisääminen osaksi ammatillisia opintoja 
 • opiskelijoiden mieltä ja hyvinvointia tukeva omaopettajan toimintamalli 
 • opiskelijoiden osallisuuden lisääminen erilaisilla tapahtumilla 

Hankkeen helmi: Oppilaitoksen ajattelutapojen ja tottumusten myllääminen 
Yhteystiedot: Heidi Niemisalo-Sorila (lehtori, projektipäällikkö), etunimi.sukunimi@osao.fi 
Verkkosivut: Klikkaa OSAO:n hankkeen verkkosivuille tästä

Opiskelukykyä ja mielen hyvinvointia opiskelijoille liikunnallisin keinoin

Hankkeen toteuttaja: Turun kaupunki 
Ajankohta: 1.7.2022-30.6.2023  
Keskeisimmät toimenpiteet: Liikkumista edistetään opiskelijoiden osallisuutta, ryhmätoimintaa ja opiskeluhuollon yhteistyötä lisäämällä.   

 • Liikuttava kuraattori/opiskeluhuolto -toiminta  
 • Hyvinvointitutor-toiminnan kehittäminen  
 • matalan kynnyksen liikunta- ja hyvinvointiryhmät: Hyvinvointistartti, Liikuttava kuraattori -toiminta ja muu ryhmäyttävä toiminta 
 • Firstbeat-mittaukset terveystiedon kurssilla 
 • elämänhallintakoulutukset ja -työpajat 

Hankkeen helmi: Ryhmämuotoinen toiminta, joka kannustaa liikkumaan ja lisää yhteisöllisyyttä sekä luo mahdollisuudet onnistumisen kokemuksille. 
Yhteystiedot: Sofia Hilska (projektikoordinaattori), etunimi.sukunimi@turku.fi 
Verkkosivut: Klikkaa Turun hankkeen verkkosivuille tästä

Äxöniä korkeakouluun

Hankkeen toteuttaja: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk
Ajankohta: 16.12.2021-31.5.2023 
Keskeisimmät toimenpiteet:  

 • liikkumisen lisääminen kaikilla kampuksilla yhdenvertaisesti 
 • opiskeluympäristön liikunnallistaminen 
 • opiskelijat edistämässä liikkumista osana opintojaan 

Hankkeen helmi: Opiskelijoiden osaamiseen luottaminen  
Yhteystiedot: Essi Kähkönen (projektipäällikkö), p. 040 537 4085, etunimi.sukunimi@xamk.fi 
 Verkkosivut: Klikkaa Xamkin hankkeen verkkosivuille tästä