Löydä omat keinosi palautumiseen

Lähteet

Chen MJ. 2013. The neurobiology of depression and physical exercise. Handbook of physical activity and mental health. London: Routledge, 2013:169-84

Jorm AF., Christensen H., Griffiths KM. ym. 2002. Effectiveness of complementary and self-help treatments for depression. Med J Aust 2002;176 Suppl:S84-96

Liikunta. Käypä hoito -suositus. 2016. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Käypä hoito -johtoryhmän asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Viitattu 24.1.2023. Saatavilla internetissä: www.käypähoito.fi

Mammen G., Faulkner G. 2013. Physical activity and the prevention of depression: a systematic review of prospective studies. Am J Prev Med 2013;45:649-57

Unettomuus. Käypä hoito -suositus. 2023. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Unitutkimusseura ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Viitattu 27.1.2023. Saatavilla internetissä: www.käypähoito.fi