Vinkkejä kehittäjille

Hankkeen tavoitteena oli kehittää työttömien terveyttä, hyvinvointia sekä työ- ja toimintakykyä edistävä toimintamalli. Se on kuvattu sivustolla kohdassa Hyvinvointikioskin toimintamalli.

Maakunnallisesti hankkeen aikana pohdittiin hyvinvointitupien toimintamallia. Yhteistyössä Yhdessä ei olla yksin-hankkeen kanssa tuotettiin yhdessä kolme matalan kynnyksen mallia ja ’hyvinvointitupatoiminnan’ palveluvalikoima, josta alueen ja asukkaiden toiveiden mukaisesti kootaan toimiva ja hyvinvointia tukeva ratkaisu.

Terveyttä, hyvinvointia ja osallisuutta edistävä matalan kynnyksen toiminta perustuu:

  • yhteisyöhön maakunnan, kunnan, järjestöjen välillä
  • avoimuuteen
  • alueen tarpeiden tunnistamiseen.

Tutustu terveyden, hyvinvoinnin ja osallisuuden tukemisen 'palveluvalikoimaan':

Hyvinvointikioskin palveluvalikoima

Hyvinvointia edistävät matalan kynnyksen toimintamallit

Maakunnan hyvinvointikioski

Maakunnan hyvinvointikioski tarjoaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten voimin matalan kynnyksen vastaanottotoimintaa: ohjausta ja neuvontaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi, elämäntapamuutosten ja omahoidon tueksi erityisesti kunnan aikuisväestölle. Kunnan toimintoja Hyvinvointikioskilla voisivat esimerkiksi olla liikuntaneuvonta ja erilaiset liikunta- ja kulttuuriryhmät.

Hyvinvointikioskin infopisteeltä saa tietoa terveyden edistämiseksi sekä palveluohjausta maakunnan ja kunnan palveluista. Omahoitopisteellä puolestaan sujuu verenpaineen mittaus. Hyvinvointikioskin yhteistyö järjestöjen kanssa tuo kioskille vertaistoimintaa, teemapäiviä ja tapahtumia.

Kunnan Hyte-keskus (hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keskus)

Kunnan HYTE-keskuksen tehtävä on kaikenikäisten kuntalaisten toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistaminen. HYTE-keskus on alueen sydän, toiminnan mahdollistaja ja koordinoija. Sen toiminnasta voisi vastata esimerkiksi kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi. HYTE-keskus hyödyntää toiminnassaan olemassa olevia tiloja, esimerkiksi kirjastoa tai kouluja.

Hyte-keskus ei hiljene iltaisin eikä viikonloppuisin, sillä toimintaa järjestetään yhteistyössä asukkaiden ja järjestöjen kanssa. Keskus vahvistaa toiminnallaan alueen yhteisöllisyyttä ja hyödyntää olemassa olevia yhteistyöverkostoja. Hyte-keskuksessa asukas voi käydä kuntosalilla, osallistua erilaiseen ryhmätoimintaan (esim. kulttuuri- ja liikunta, kädentaidot), saunoa, pestä pyykit ja osallistua vaikkapa yhteisöruokailuun.

Maakunnan sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen voi tavata keskuksessa muutaman kerran viikossa sekä saada ohjausta ja neuvontaa esimerkiksi sosiaaliohjaajalta, fysioterapeutilta tai terveydenhoitajalta. Hyte-keskuksessa on tiloja asukkaiden ja järjestöjen tilaisuuksille ja tapahtumille.

Kohtaamispaikka

Kolmannen sektorin kohtaamispaikassa kynnys ei ole koskaan liian korkea, sillä kaikille avoin olohuone tarjoaa mahdollisuuden vapaamuotoiseen oleskeluun sekä tulla kuulluksi ja kohdatuksi. Kohtaamispaikka lievittää yksinäisyyttä ja tarjoaa osallisuuden kokemuksia sekä kodikkaan paikan tavata muita ihmisiä.

Kohtaamispaikka on vertaistuen ja vapaaehtoistoiminnan sydän ja sieltä saa aina apua ja ohjausta – ihmiseltä ihmiselle. Sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaiset sekä kunnan työntekijät jalkautuvat Kohtaamispaikkaan tarpeen mukaan.

Työmuotoina ovat esimerkiksi palveluohjaus, neuvonta sekä asiantuntijaluennot. Kohtaamispaikassa toimii kahvila ja se tarjoaa kokoontumispaikan kuntalaisille ja järjestöille.

Teksti: Outi Teittinen

Lue lisää Hyvinvointikioskin loppujulkaisusta.