Asiakaskokemuksia

Hyvinvointikioskin toimenpiteiden onnistumisesta kerättiin palautetta mm. haastattelemalla eri tilaisuuksiin ja toimintoihin osallistuneita. Tarkoituksena oli selvittää, mikä merkitys toimenpiteisiin osallistumisella oli henkilöiden terveyskäyttäytymiseen ja hyvinvointiin. Haastateltavia oli 13.

Hyvinvointikioskin tapahtumiin osallistumisen merkitys haastateltavalle

Lähes kaikkien haastateltavien mielestä merkityksellistä tilaisuuksissa oli vuorovaikutus toisten vertaisten kanssa sekä osallisuuden kokemus.

”…Tämmösiä mitä on työttömille tapahtumia ja aktiviteetteja, niin sitä on niinku ihmisiin tutustunu ja kokee semmosta osallisuutta tähän yhteiskuntaan…”

” Tällein ku on työttömänä, nin eihän ole sitä semmosta verkostoo tai työyhteisöö, tai mitään semmosta, mihinkä sää kuulut...”

Tilaisuuksien ilmapiiriä kuvailtiin luontevaksi ja avoimeksi.

”…hirveen hyviä hedelmällisiä keskusteluja myöskin.”

”Et ei tuu se semmonen asenne vastaan.”

 Haastateltavista noin puolet piti tärkeänä tilaisuuksista saamaansa tietoa ja he pitivät sitä ajankohtaisena ja näyttöön perustuvana.

”Hyvinvointikioskin jutuilla on ollu se hyvä puoli, että ne on perustunu oikeaan tietoon, niillä jutuilla on joku pohja.”

Hyvinvointikioskilla käynnin vaikutus omasta terveydestä huolehtimiseen

Sairaanhoitajan terveysneuvonta aloitti usean haastateltavan kohdalla muutoksen elämäntavoissa. Ohjauksen koettiin kannustavan muutokseen mm. ravitsemuksen ja liikunnan osalta ja antavan tietoa hyvinvointiin ja elämäntapoihin liittyvissä asioissa sekä vahvistavan omaa käsitystä erilaisista keinoista terveydestä huolehtimisessa.

”Mä oon alkanu enemmän seuraamaan esim. liikkumista.”

”Ja sitten oon yrittäny vähän vähentää suolan syöntiä et minä sitä aika reippaasti aina käytin.”

”Elämäntapamuutoksia sitten tein ja enemmän…”

”Se pyörä lähti pyörimään…”

”No se että siis mää oikeesti nyt otan selevää, että löyänkö minä jotain semmosta säännöllistä liikuntaa, joka auttas minun fyysistä terveyttä.”

Osa haastateltavista kertoi, että varsinaisesti Hyvinvointikioskin ohjaus ei saanut muutosta elintavoissa aikaan, koska he olivat tehneet muutoksia elintavoissaan jo aiemmin. Hyvinvointikioskin tapahtumiin osallistuminen tai sairaanhoitajan ohjaus kuitenkin vahvisti omaa terveyskäyttäytymisen suuntaa.

”No tota, kyll mä oon aina yrittäny huolehtia. Ehkä se tieto aina lisää sitä, niinku konsteja, että miten vois. Ja ku jotku asiat ku meinaa aina unohtua ja taas ku otetaan uuelleen esille, niin sitten tulee taas uuelleen niinku tsempattua…”

Asiakkaiden kokemuksia Hyvinvointikioskin toiminnasta

Hyvinvointikioskin toimintaa pidettiin matalan kynnyksen toimintana, johon kohderyhmän on ollut helppo tulla.

”Niinku hyvä, että tää on sellanen matalankynnyksen paikka.”

No mää oon taas saanu uusia mahollisuuksia, sitte tuota nii tutustunu uusiin ihmisiin, sosiaalista kanssakäymistä. Juu! Kyllä siis just joo tietoa.”

”Tää on hyvä ja tää on kannustava ja tässä saa niinku kartotettua omaa terveyttään ja tapaa näitä ystäviä.”

”Aktiivisuuttahan se lisää jos ihminen osallistuu johonkin…niin se yleensä aina poikii jotain. ja kyllähän ihmisten mielen hyvinvoinnilla on paljon merkitystä niinku perheelle ja ystäville ja…”

”Ihmisten kohtaamista ja ei ei vaadi niitä, niitä lompakkoa pätkääkään ja saat tavata ihmisiä ja kuitenkin on niinku hyvistä asioista kyse.”

 Hyvinvointikioskin toiminnassa terveyttä ja hyvinvointia edistävän tiedon saaminen ja tilaisuuksien kiinnostavat teemat koettiin tärkeinä.

”Tarpeellinen sitten sellaisille, ketkä ei oo näitä asioita niinkun ajatellut”

”…siis todella hyviä niinku justiin nämä mindfulness ja tämmöset, mitkä itsehoitoasioita, et mittaukset perusasioita, todella hyviä aiheita, uni, painonhallinta, diabetes, kaikki näähän on siis todella hyviä aiheita kaikki,”

”Jos olisi hyvinvointiin liittyviä tilaisuuksia…voisi käydä ja kuunnella.”

”No siis ainakin ainakin, tässä ainakin mitä on niin, kyllä ihmiset tosi mielenkiinnolla niinkun tutustuu kaikkiin, et täällä oli mun mielest se yks mies siitä diabeteksestä kertomassa ja…”

Terveysmittauksiin ja kuntotesteihin pääsy vaivattomasti oli usean mielestä tärkeää.

”Kyllä niinku kehonkoostumismittauksen vois tehdä uudestaankin niin näkis sen että miten se muuttuu.”

”Hyvää toimintaa, että saa tietoo, asiallista ajanmukaista tietoa, pääsee käymään näissä testeissä. Kyllä kai niitä käyteäänkin näitä, uskosin että näitä nyt käytetään näitä palveluja.”

”…vaikka löytyny joku kohonnut kolesteroli…Silloinhan se niinku korvais sitä, ettei tarvis niin paljo oleen terveyskeskukseen yhteydessä…”

Teksti: Ulla Teppo.