Terveys ja fyysinen kunto

Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta

Vastaanottotoiminnan tavoitteena oli kokonaisvaltainen terveyden edistäminen. Palvelut painottuivat ennaltaehkäisyyn sekä omatoimisuuden tukemiseen. Vastaanottotoiminnan tarkoitus oli myös herätellä asiakkaita ottamaan hankalia asioita puheeksi. Tässä apuna toimivat esimerkiksi erilaiset riskitestit ja mini-interventiot kuten AUDIT. 

Sairaanhoitajan vastaanotolla oli:

 • eniten 50-59 -vuotiaita
 • alle 30-vuotiaita 8%
 • naisia 57%, miehiä 43%
 • vain 10% oli ollut alle 12 kk työttömänä
 • yli 10 vuotta työttömänä olleita 10%.

Yleisimmät käyntisyyt:

 • Sairauksien ehkäisy (terveydentilan arviointi terveysmittauksilla) ja siihen liittyvä ohjaus ja neuvonta
 • uniongelmat
 • ravitsemus ja painonhallinta
 • stressi ja masennus (naiset)
 • alkoholin käyttö (miehet)

Terveysmittauksia tehtiin sairaanhoitajan vastaanotolla reilun kahden vuoden kioskitoiminnan aikana noin 1150 ja näistä noin 20 % oli löydöksiä, jotka koskivat kohonnutta verenpainetta, verensokeria tai kokonaiskolesterolia. Asiakkaat ohjattiin jatkotutkimuksiin omalle terveysasemalle tai kontrollikäynnille kioskille. Lisäksi kioskin asiakkailla oli hoitamattomia, aiemmin todettuja sairauksia, kuten esim. diabetes tai verenpainetauti.

Riittävän matala kynnys ja ennaltaehkäisevä työtapa saattavat edistää kansansairauksien kuten verenpainetaudin ja diabeteksen sekä sydän -ja verisuonitautien varhaista toteamista. Asiointikynnystä madalsi maksuttomuus ja asiakkaiden luo jalkautuminen sekä mahdollisuus tulla ilman ajanvarausta, palvelutarpeen arviointia tai kiireellisyyden määrittelyä. Työelämän ulkopuolella olevien ja riskiryhmään kuuluvien henkilöiden tavoittaminen on ennaltaehkäisemisen ja vaikuttavuuden kannalta merkittävää.

Teksti: Essi Heimovaara-Kotonen

Lue lisää Hyvinvointikioskin loppujulkaisusta.

Fyysinen kunto

Hyvinvointikioski työ- ja toimintakyvyn vahvistajana -hankkeen Pelaten kuntoon -osuudessa toteutettiin talven ja kevään 2018 aikana fyysisen kunnon mittauksia jyväskyläisille työttömille SuomiMies –testipaketilla. Testipaketti sisälsi neljä osuutta: puristusvoima, kehonkoostumus, vyötärönympärys sekä kestävyyskunto, joista tehtiin yhteenveto ja tulokseksi tuli kehon kuntoindeksi.

Tavoitteena oli tarjota työttömille mahdollisuutta osallistua ilmaisiin testeihin ja saada tietoa omasta fyysisestä kunnosta sekä terveyteen vaikuttavista osatekijöistä.

Testeihin osallistui 129 työtöntä jyväskyläläistä

 • Työttömien ja vertailuaineiston välillä suurin ero oli kehon koostumuksessa.
 • 47% testatuista kehon rasvaprosentti ylitti suositukset.
 • Viskeraalirasvan (sisäelinten ympärillä) määrä on suuri yli 55v., vain 33% työttömistä pääsi tavoitetasolle.
 • Kestävyyskunnossa yli 55-vuotiaista tavoitetasolle (35ml/kg/min) pääsi alle puolet.
 • Liikunta-aktiivisuus on suorassa yhteydessä kehon kuntoindeksiin.
 • Työttömistä miehistä kahdella kolmasosalla oli kohennettavaa liikunta- ja ravitsemustottumuksissa.

Tuloksista voidaan todeta, että työttömistä sekä työelämään pyrkivillä nuorilla, että työuransa loppuvaiheessa olevilla miehillä on suurimmat haasteet oman hyvinvointinsa ja terveytensä ylläpitämisessä.

Teksti: Anu Myllyharju-Puikkonen ja Pekka Natunen

Lue lisää Hyvinvointikioskin loppujulkaisusta.