Hyvinvointikioski

Hyvinvointikioski työ- ja toimintakyvyn vahvistajana -hanke kehitti uusia matalan kynnyksen palveluita työtä vailla oleville vuosina 2016 - 2018.

varpaat joihin maalattu kasvot

Hyvinvointikioski työ- ja toimintakyvyn vahvistajana-hanke

Hyvinvointikioski työ- ja toimintakyvyn vahvistajana -hankkeen toimenpiteiden ja kokeilujen tavoitteena on ollut luoda palvelukonsepti, joka huomioi kokonaisvaltaisesti työttömän asiakkaan hyvinvoinnin, tunnistaa mahdolliset terveydelliset ja psykososiaaliset ongelmat sekä ohjaa asiakkaat tarvittaessa eteenpäin muiden palveluiden piiriin.

Hankkeen tarjoamien palveluiden avulla on pyritty edistämään työttömien henkilöiden sosiaalista osallisuutta, parantamaan heidän terveyttä ja hyvinvointia sekä samalla myös työ- ja toimintakykyä.

Hyvinvointikioski-hankkeen (01.09.2016 – 31.12.2018) päätoteuttajana on ollut Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina Jyväskylän kaupunki/perusturva ja Jyvässeudun työllistämisyhdistys ry. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) kautta.

Näiltä sivuilta löydät tiivistettynä hankkeen keskeiset tulokset:

  • Kuvauksen hyvinvointikioskin toimintamallista
  • Tietoa hankkeeseen osallistuneiden terveydestä ja fyysisestä kunnosta
  • Kokemuksia hyvinvointikioskin toiminnasta asiakkaiden kertomana
  • Ajatuksia terveyttä, hyvinvointia ja sosiaalista osallisuutta edistävien matalan kynnyksen palvelujen kehittämisestä

Nettisivujen tekstit ovat tiivistelmiä Hyvinvointikioski-hankkeen loppujulkaisun artikkeleista. Voit tutustua julkaisuun tästä: "Hyvinvointikioski työ- ja toimintakyvyn vahvistajana. Kokemuksia matalan kynnyksen hyvinvointia ja terveyttä edistävästä toiminnasta."

Kiitämme lämpimästi asiakkaita ja yhteistyökumppaneita!